Afasi-assistent

Blog

16.10.20: Forventninger til beta-test

Beta-testen skal naturligvis hjælpe mig med at luse de fejl ud, jeg ikke selv har fundet. Det er derfor vigtigt, at beta-testere rapporterer alle fejl og uhensigtsmæssigheder. Optræder der en fejl, så prøv at åbne browserens konsol. I Chrome trykker man på de tre lodrette prikker i øverste højre hjørne. Der kommer en menu, hvor man vælger "Flere vækrtøjer >" og derefter "Udviklerværktøjer". Man kan da se eventuelle fejlmeddelelser, som app'en har logget. De kan være hjælpsomme for min fejlfinding. Beta-testere kan følge indrapporterede fejl og status for deres rettelse har på siden, under menu-punktet: Fejl-liste.

Det kan være nyttigt for beta-testere at kende min todo-liste. Ud over at afluse fejl, skal beta-testerne hjælpe med at vurdere, om selve den grundlæggende logik i systemet fungerer og er praktisk at arbejde med - dvs. opgavesæt, forløb mv. Desuden skal der udvikles flere opgavetyper samt færdige opgavesæt og forløb i systemet. Jeg håber, at beta-testere kommer med ønsker til dette.

Jeg har imidlertid også en todo-liste over ting, som definitivt skal gøres, men som ikke er vigtige at gøre lige nu:

Jeg ville egentlig også gerne arbejde med, at så meget som muligt kan betjenes uden mus, ligesom i Windows versionen, og at arbejdet går hurtigere ved, at fokus automatisk flyttes til næste relevante kontrol på skærmen. Dette er imidlertid komplekst i en browser, især når man også skal tage hensyn til rene berøringsskærme som fx på en iPad, og det kan også gå imod anbefalinger for handicap tilgængelighed på hjemmesider.

App-adgang for beta-testere


16.10.20: Version 0.45 med ny opgavetype

Indtil nu har web-udgaven af Afasi-assistent haft fire opgavetyper, som især er beregnet til anomi-træning (ordfinding). Nu er der tilføjet en ny opgavetype, "Hvem og hvad", som er den første af de opgavetyper, som især er beregnet til at træne agrammatisme, dvs. vanskeligheder med at forstå og konstruere sætninger, ud fra mapping-teori.

Opgaverne kræver, at brugeren kan læse og skrive. Der trænes tre-ords sætninger med et subjekt, et verbum (udsagnsord) og et objekt. Der stilles prompt-spørgsmål (skriftligt), så der først spørges til verbet, som skal skrives ind, så til subjektet og endelig til objektet. Skriver brugeren forkert, vises det rigtige ord, som brugeren så skal skrive af. Der er således umiddelbar feedback, og brugeren kan altid komme videre.

Det vil være oplagt først at træne forståelse af sætningerne med opgavetypen "Forståelse", fx ved at vise den skrevne sætning og to billeder, hvoraf det ene svarer til sætningen. Man kan også lave opgavesæt, hvor forståelsen trænes lige før brugen selv skal skrive sætningen ind.

Her er starten på en opgave, hvor der spørges til verbet:
12.10.20: Endnu en introduktionsvideo på YouTube

Nu er den anden introduktionsvideo lagt på YouTube. Den viser, hvordan man opretter og redigerer skabeloner, opgavesæt og forløb, samt hvordan man kopierer forløbet over til en bruger. Man bør se den generelle introduktion, før man går videre til denne video.09.10.20: Introduktionsvideo på YouTube

Jeg har nu lagt en første introduktionsvideo til beta-testere op på YouTube. Den viser log-in, oprettelse af bruger, samt kopiering og start af standard-forløb. Der vil senere komme flere videoer om, hvordan logopæden kan udvikle og redigere opgavesæt og forløb.07.10.20: Beta testere søges

Afasi-assistent har nu opgavetyper, som primært er egnet til træning af anomi. Her på siden kan man læse om de opgave-typer, som er færdige på nuværende tidspunkt. Systemet er komplekst, så det er svært for mig at teste for fejl i alle kombinationer, men jeg mener, at det er på tide at lade andre afprøve det. Kontakt mig, hvis du er logopæd eller neuropsykolog og har borgere med afasi, du vil prøve programmet med.

Man skal være indstillet på, at der optræder fejl og være villig til at rapportere dem til mig. Endvidere skal man være opmærksom på, at der kan ske større ændringer i systemet, hvis dette viser sig hensigtsmæssigt som følge af erfaringer under beta-testen.

Når Afasi-assistent frigives til almindelig brug, vil der være en abonnements-pris (som endnu ikke er fastsat), men man betaler naturligvis ikke noget under beta-testen, og deltagelse i beta-test forpligter ikke til at tegne abonnement senere. Jeg tør ikke sige, hvor lang beta-test perioden bliver. Det afhænger af, hvad der bliver fundet af fejl, og om der kommer mange vigtige forslag til forbedringer.

En beta-tester får brugernavn og password som administrator samt adgang til at arbejde med ti aktive brugere ad gangen. Det er muligt at hente standard opgavesæt og forløb, samt at udvikle tilpassede opgavesæt og forløb til de enkelte brugere.30.08.20: Ny Afasi-assistent på vej

Afasi-assistent er et system til brug i den logopædiske undervisning af personer med afasi, dvs. sproglige vanskeligheder efter blodprop i hjernen og andre hjerneskader.

Afasi-assistent til Windows blev først afprøvet i 1995 og blev publiceret til almindelig brug nogle år senere. Det er siden opdateret, så det kan fungere med nyere udgaver af windows.

Der har i lang tid været behov for en ny web-baseret udgave, hvor logopæden kan give hjemmeopgaver over nettet, og hvor personen med afasi kan anvende andre systemer end Windows. Endvidere gør en web-baseret version det muligt løbende at udvikle og forbedre systemet.

Jeg er nu gået i gang med denne udvikling og vil i nærmeste fremtid lade de første dele af systemet beta-teste af interesserede logopæder. Da systemet er web-baseret, er det muligt at starte med at færdiggøre dele af det og så løbende tilføje nye elementer. I første omgang fokuserer jeg på anomi-træning. Det er imidlertid vigtigt, at kernen i systemet er velfungerende, før den første del af systemet frigøres til almindelig brug.

Udviklingen af systemet er ikke dækket af fonde eller offentlige tilskud, og min løn er ikke dækket af en universitets-ansættelse eller lignende. Jeg kommer derfor til at lade det være abonnements-betalt, så jeg kan få lidt arbejdsløn, dække udgiften til servere og online-database samt mit udvikingsudstyr (computer og software). Det bliver vanskelig at fastsætte prisen, da afasi-ramte i Danmark heldigvis er et meget lille marked, og antallet af abonnenter er vanskelig at forudsige.

Ideen i Afasi-assistent til web er ligesom i Windows-udgaven, at det skal kunne tilpasses brugerne, da der findes så mange typer af afasi og kombinationer af vanskeligheder og bevarede ressourcer. Det kan også være forskelligt, hvilke ord, man har behov for at træne. Jeg forsøger imidlertid at gøre det lettere at individualisere indholdet, så dette ikke stjæler for megen af logopædens tid. Til forskel fra Windows-versionen kan man nu blande opgavetyper i træningsforløbene, hvilket især er vigtigt i anomi-træning. Dvs. at samme ord fx samtidig trænes semantisk, straks efterfulgt af en lydskelnen-opgave for at afslutte med selve benævnelsesopgaven.

Som noget nyt vil jeg forsøge at anvende taleforståelse i systemet. Dette kræver, at man bruger en Chrome-browser på Windows, Mac eller en Android-tablet. Det virker desværre ikke med iPad (hvor man er henvist til at lade brugeren selv vurdere, om han/hun kan benævne et ord i en opgave). Computeren kan ikke på nogen måde vurdere kvaliteten af talen som en logopæd kan, men beta-testen må vise, om dette alligevel er en nyttig funktion, som kan øge omfanget af det, brugere kan træne med helt uassisteret.

App-adgang for beta-testere

Kontakt: Neuropsykolog Palle M. Pedersen, mail@cognisoft.dk, mobil 40512049.