Afasi-assistent

Logopæd (administrator) start


Man kan enten vælge:

1) at arbejde med brugere (den øverste knap: "Vælg bruger"), eller

2) man kan selv optræde som bruger, så man kan eksperimentere med opgavesæt og forløb.

Vælg bruger fører hen til bruger-administration.

Der kan man både oprette, redigere, deaktiver og slette bruger, samt gå videre og redigere opgavesæt og forløb for den valgte bruger. Man vælger også dette, når man vil se brugerens træningsresultater. Endelig vælger man dette, hvis brugeren skal træne på adminstrators enhed.

Man kan også lade brugere arbejde med sine opgavesæt og forløb på den aktuelle enhed.


Start som bruger - her er administrator selv bruger, og kan eksperimentere med opgavesæt og træningsforløb.

Hvis administrator opretter opgavesæt og forløb som bruger, kan disse senere kopieres over til brugere, når der er valgt bruger. Dermed kan samme forløb kopieres over til flere forskellige brugere, hvis disse har behov for at arbejde med samme ord og opgavetyper. Så kan der spares tid til opsætning af opgavesæt og forløb.