afasi-assistent.dk - sproglige programmer - billedordning

Billedordning

Teoretisk baggrund

Programmet er et af placebo/kontrol programmerne i effekt-studiet bag Afasi-Assistent. Dvs. programmet er rent ikke-sprogligt, og der er ikke nogen idé om en trænings-effekt bag det. Man kan dog ikke udelukke at der kan ske en påvirkning af et nonverbalt grundlag for sætnings-konstruktion, hvilket dog forbliver ren spekulation. Programmet er først og fremmest udviklet fordi det er uhyggeligt svært at finde på rent ikke-sproglige opgaver, som alligevel er interessante og udfordrende. Noget andet er så, at mange afasi-ramte har forbavsende vanskeligt ved denne type opgave.

Et særligt praktisk problem er at finde billed-serier. Dels findes kun få rent nonverbale tegne-serier (med "Ferd'nand" som en god og dansk undtagelse), dels er der naturligvis copyright på disse, hvorfor sådanne billedserier ikke kan leveres med programmet, de må indlægges for brugerens egen regning (og/eller risiko...).

Opsætnings-programmet

Trænings-programmet