afasi-assistent.dk - forløbsopsætning - begrænsninger i filnavne mv.

Begrænsninger i filnavne mv.

Filnavne på opgavesæt

Navne på opgavesæt kan max. være 50 karakterer brede inkl.. ekstension. Begrænsningen findes i resultat-databasen, som også gemmer navnet på opsætningsfilen, og som har denne feltbredde.

Max. 100 opgaver

Opgavesæt kan max. indeholde 100 opgaver. Denne begrænsning skyldes også resultat-databasen, som har 2 felter afsat til hver af 100 opgaver.

Ret ikke i det trin, eleven arbejder på

Hvis en elev er i gang med et forløb, skal man passe på med at redigere det. Det gælder både styre-databasen og opgavesættene. I styre-databasen (forløbet) kan man uden problemer tilføje nye trin, men man skal ikke ændre i det trin, som eleven arbejder på aktuelt. Man skal naturligvis heller ikke rette i trin, som eleven allerede er færdig med (det ville jo heller ikke have nogen effekt). Senere trin kan man uden problemer rette i. I opgavesættet giver det især problemer, hvis man ændrer på antallet af opgaver i opgavesættet på det trin, som eleven aktuelt er i gang med.

Netværk