afasi-assistent.dk - sproglige programmer - begrebs-træning

Begrebs-træning

Teoretisk baggrund

Programmet blev udviklet til en elev med svær Wernicke afasi, som havde så flagrende opmærksomhed, at han ikke kunne betjene andre programmer. Vi har derfor her et program, som ikke har de sædvanlige forløbs-knapper, og som starter opgave-sættet forfra ved slutning, så eleven ikke forvirres af styrings-programmet (desværre var denne elev så vanskelig, at han var en af de få, vi måtte opgive at lave programmer til). Programmet er lavet til at være ekstrem simpel i betjening og til slet ikke at kræve sprog. Samtidig kunne det være relevant for en Wernicke afatiker, da det træner begrebslig indordning.

Programmet findes både i en udgave til den almindelige forløbs-styring og en endnu mere forsimplet special-version

Opsætnings-programmet

Trænings-programmet

Forsimplet special-udgave