Afasi-assistent

Blog


Bloggen beskriver den fortløbende videreudvikling af Afasi-assistent i web-app version.

Følg også på LinkedIn.

21.06.23: Ny billeder af dagligdags handlinger (SVO) og forbedret redigering.

Der er nu lagt 120 billeder ind af dagligdags handlinger med tilhørende indtalte lyde. Der er desuden lavet nye opgavesæt til disse (Sætninger, forståelse SVO (foto, 120 opgaver); Sætninger, hvem-og hvad SVO-mapping (foto, 120 grupper, 240 opgaver)).

Der er nogle små forbedringer til opgave-redigering:
1) Ved redigering af opgavesæt kan man vælge kun at få fotos eller tegninger som valgmuligheder.
2) Ved redigering af Hvem-og-hvad opgaver kan man vælge kun at få SVO-billeder vist.
3) Pile-manøvrerings-knapper ved redigering af indhold er flyttet øverst, da det er mest praktisk.


19.03.23: Bedre redigering af øve-materialer og e-mail adresser vises ikke længere

Siden til redigering af øve-materialer har nu også faneblade, hvilket dels gør redigeringen mere overskuelig, dels kan man straks afprøve øve-matrialet.

Der vises ikke længere e-mail adresser, da det kan betragtes som personfølsomme oplysninger.


20.02.23: Selv-evaluering i Benævnelses- og Vælg et hint-opgaver på iPad

Taleforståelse på iPad - samt med Safari, Edge og Firefox browsere på andre enheder kom desværre aldrig til at fungere godt. Så jeg har valgt indtil videre at fjerne denne mulighed. Dvs. at der nu kun er taleforståelse i Benævnelses og Vælg-et-hint opgaver, hvis man anvender Chrome browseren på en PC, en Mac eller en Android tablet.

(Desværre har Apple besluttet, at Google ikke må anvende deres egen "browser-motor" på iPad, så de kan ikke tilbyde taleforståelse med Chrome-browseren på iPad. Det kan være dette ændres i fremtiden, da blandt andet EU ser det som muligt ulovligt, at Apple sætter denne begrænsning).

Det betyder, at på iPad og med de andre browsere, er der nu altid selv-evaluering i Benævnelses- og Vælg-et-hint-opgaver. Jeg beklager dette og håber, at det bliver muligt at finde en bedre løsning.


01.02.23: Sikring mod sletning og automatisk kopiering af standard materialer

Fra og med version 5.09 er der nu en ekstra sikring mod at komme til at slette en kursist eller en underviser konto (og alle tilknyttede opgavesæt og resultater) ved en fejl: Man skal nu skrive "SLET" som ekstra sikring, før man kan slette en kursist eller underviser.

Fra og med version 5.09 kan kan nu vælge at få kopieret alle standard forløb, opgavesæt og øve-materialer automatisk, når man opretter en ny kursist eller underviser. Man skal så markere check-boksene for dette, når man opretter kursisten eller underviseren:


06.06.22: Tidsgrænse ved benævnelsesopgaver

I version 5.02 er der nu tidsgrænse for lydoptagelse ved benævnelsesopgaver. Dermed undgår man, at man "hænger fast" i en opgave. Standard er 5 sekunder, men det kan udvides op til 20 sekunder. Dette vælges, når man opretter ny kursist, og kan ændres ved redigering af kursist. Resterende tid til benævnelse vises med en række prikker, som afkortes indtil tiden er gået. Der vises en lille mund (👄), når app'en opfatter, at der siges noget. Man kan dermed se, om app'en opfatter, at der blive sagt noget, så man kan sige det højere, om nødvendigt. På iPad vises en lille sky (☁️), mens den optagede tale behandles i skyen. Endvidere siges nu først "forkert" efter sidste forsøg. Ellers siges i stedet "prøv igen", som virker mere relevant.

Desværre er der fortsat problemer med Apples Safari-browser, idet man skal nærmest råbe i mikrofonen, før lyden registreres. Det er ikke noget egentligt problem på en Mac computer, da Chrome-browseren under alle omstændigheder fungerer mere effektivt. Men på en iPad har man ikke noget valg (Apple tvinger Chrome og Firefox til at bruge samme "motor", som Safari på iPad, så de fungerer ikke bedre på ipad), så her er det en beklagelig begrænsning. Jeg håber at kunne finde en løsning.

Husk i øvrigt, at det er muligt at vælge selv-evaluering til benævnelsesopgaver:

Man fjerner hakket for "Taleforståelse (i stedet for selv-evaluering)".


15.05.22: Nemmere redigering af opgave-sæt

Redigering af opgavesæt er nu meget mere overskuelig i version 5.00, da det er samlet på en side med faneblade. Endvidere kan man straks se, hvordan opgavesættet kommer til at se ud på et af fanebladene.

Man kan naturligvis fortsat vælge at kopiere fra de mange medfølgende opgavesæt, så man ikke behøver at redigere opgavesæt til alle kursister.


20.03.22: Institutions-abonnement.

Afasi-assistent kan nu bruges med et institutions-abonnement i den nye version 4.00. Priserne er justeret på bestillingssiden i forhold til dette. Eksisterende brugere har fået tilbud om konvertering af eksisterende abonnementer. Hvis man ikke skifter nu, kan man gøre det, når man skal forny abonnementet.

Et institutionsabonnement gælder for det antal kursister (borgere), det er købt til. Dvs. at man nu kan udnytte alle de licenser, som et center har, uanset hvor mange borgere, den enkelte logopæd har i træning. Institutionens administrator kan oprette et vilkårligt antal undervisere (logopæder), men der kan ikke trænes med underviser-konti. Flere kursister (borgere) må ikke dele samme konto. En kursist-konto kan deaktiveres for at give plads til en anden kursist. Man kan fortsat se resultater på deaktiverede konti. En institution kan have flere fysiske adresser, men skal have samme daglige ledelse med det faglige ansvar for afasi-undervisningen, og adresserne skal have samme ean-nummer ved indkøb.

Der er således en ny "rolle" - center-administrator. Center-administrator kan oprette både undervisere og kursister. Undervisere kan oprette kursister. Kursister er tilknyttet centeret, ikke den enkelte underviser, så det er let at overdrage ansvaret for en kursist til en anden underviser. Underviser kan ikke længere træne på sin egen konto, men kan fortsat gå ind på en kursist og træne på dennes konto, hvis kursisten fx sidder ved undervisers computer.


11.02.22: Skift af password.

Af sikkerhedsgrunde kan undervisere ikke længere skifte sine kursisters password efter den første oprettelse af kursisten. I stedet er det fra version 3.06 muligt for alle brugere at skifte password ved login. Der sendes så en mail med instrukser til den mail, som kontoen er oprettet med.

Man kan nu også ved login vælge, om ens login skal huskes på den aktuelle enhed, da automatisk login skal undgås på enheder (iPad's eller computere), man deler med andre.


30.01.22: Uønsket zoom forhindes på iPad.

På iPad kan det være meget generende, at browseren zoomer ind, hvis man dobbelt-tapper eller pincher (to fingre bevæges udad). Dette forhindres nu af Afasi-assistent i version 3.05.

Den største ændring i version 3.05 er imidlertid usynlig for brugeren. Jeg har opdateret til den nyeste grænseflade til den online database, som opbevarer alle oplysninger brugere, opgavesæt, forløb og resultater mv. Dette skulle gøre nogle operationer marginalt hurtigere, men først og fremmest er det en fremtidssikring af systemet. Jeg har testet ekstremt grundigt efter denne opdatering (jeg har bl.a. udviklet et omfattende automatiseret testsystem, som tester Afasi-assistent for fejl, før opdateringer frigives), men opdages der alligevel fejl, vil jeg være meget taknemmelig for en hurtig rapport om dette.


06.10.21: Automatisk log-in

En bruger har ønsket, at der sker automatisk log-in, hvis man tidligere er logget ind på samme enhed og browser. Denne gode idé er nu implementeret.

OBS: Hvis man logger ind på en offentlig tilgængelig computer eller anden enhed, skal man nu huske at logge ud, når man afslutter, så andre ikke automatisk logges ind på kontoen!


28.09.21: Simplere vendespil

En bruger har ønsket mulighed for simplere vendespil. I version 3.01 er der derfor nu mulighed for at vælge, om man vil have 2, 3, 4, 6 eller 8 par. Det giver god mening med opgavesæt med færre par, da formålet ikke er at træne hukommelsen i sig selv, men at styrke forbindelser mellem fx begreber og lyd eller skrift og lyd.

Der er også enkelte små forbedringer og fejlrettelser. Blandt andet kan man nu ændre på indstillingsmulighederne, når man redigerer i øvematerialer, ligesom man kan i opgavesæt.


07.08.21: Nu også taleforståelse med iPad

Fra og med version 3.00 kan man anvende taleforståelse i opgaver med mundtlig benævnelse på iPad - samt i Chrome, Edge og Firefox browsere på alle typer enheder (hvis man anvender de nyeste, opdaterede browser-versioner). Tidligere var der kun taleforståelse med Chrome med Windows og Mac. Bruger man Windows eller Mac, får man fortsat den hurtigste taleforståelse med Chrome browseren.

Da taleforståelsen sker på Googles servere, er der lidt latens før vurderingen af det talte kommer - især hvis man har en langsom netforbindelse.

Endvidere er det desværre sådan, at når man anvender taleforståelse andre steder end med en Chrome browser med Windows eller Mac, vil brugeren blive spurgt om app'en må anvende mikrofonen ved første opgave med taleforståelse, hver gang app'en bruges.

Taleforståelsen er fortsat ikke perfekt, men jeg vurderer, at den alligevel er værdifuld at anvende, da den markant udvider, hvad personer med afasi kan træne på egen hånd. Oplever du, at der er ord, som systematisk misforstås, så lad mig de vide, da jeg så kan lægge en manuel korrektion ind (send en mail om både mål-ordet og hvad Google tror, der bliver sagt).


23.05.21: Undervisere og kursister.

I version 2.09 er der ændringer i terminologien i både app'en og på denne hjemmeside, så der nu tales om undervisere i stedet for administratorer og kursister i stedet for brugere. Betydningen af termerne administrator og bruger var for uklare. Det viste sig endvidere, at den gamle terminologi gav anledning til den misforståelse, at flere undervisere kunne og måtte anvende den samme administrator-konto og abonnement. Det har fra starten været meningen at et administrator-abonnement var for én underviser og dennes borgere - ikke et abonnement, som dækker en hel institution. Hvis sidstnævnte var tilfældet, ville det ikke være økonomisk muligt at holde app'en i gang med de gældende abonnements-priser - der er trods alt et begrænset antal institutioner i Danmark, som rehabiliterer personer med afasi.


20.05.21: Indsæt i sætninger

I version 2.07 er der igen en ny opgavetype til træning af sætningskonstruktion, dvs. beregnet til træning af agrammatisme. Opgaver af typen "Indsæt i sætninger" træner konstruktion af sætninger. Man skal vælge den manglende del af en sætning blandt tre muligheder.

Der vises en sætning, hvoraf en del mangler. Det manglende sted er vist med en understregning. Opgaverne kan opsættes til at vise et billede som illustrerer sætningen, men det er også muligt at lave opgaver uden billede. Her er en opgave med billede:

For neden vises tre knapper. En knap har den manglende del af sætningen, de andre to viser forkerte muligheder. Teksten fra en knap flyttes op i sætningen, når man trykker på knappen.

Når man mener, at sætningen er rigtig, trykker man på "OK"-knappen. Derefter får man at vide, om man har svaret rigtigt eller forkert. Har man svaret forkert, må man prøve at vælge en anden mulighed.

Opgaverne kan indstilles til at bruge syntetisk tale. Hvis dette er valgt, siges teksten fra knapperne, når de vælges. Endvidere vises en højtalerknap, når den rigtige sætning er konstrueret, så man kan få den rigtige sætning at høre.


14.05.21: Endnu en ny opgavetype: Ordne sætninger

I version 2.06 introduceres en ny opgavetype, som er beregnet til træning af agrammatisme, og som således supplerer opgavetypen "Hvem og hvad". I "Ordne sætninger"" skal man ordne fra 2 til 9 ord i den rigtige rækkefølge, så de danner en korrekt sætning.

For oven er der tomme felter til alle ordene i sætningen. Neden under er der knapper med de ord, som sætningen skal bestå af - ordnet i tilfældig rækkefølge.

Man vælger først et felt for oven. Når man vælger et ord for neden, kopieres det op i det valgte felt i sætningen:

Når alle felter for oven er udfyldt, bliver "OK"-knappen aktiv, og når man trykker på den, får man at vide, om sætninge er rigtig eller forkert:

Hvis opgaven er sat op til at bruge lyde, kommer der en højtalerknap, når sætningen er korrekt, så man kan høre hele sætningen:

Er opgaven sat op til det, afspilles de enkelte ords ordlyde også, både når man trykker i felterne for oven og når man vælger ord for neden. Der anvendes altid syntetisk lyd, da det ville være vanskeligt at have alle relevante sætninger indtalt på forhånd.


09.05.21: Ny opgavetype: Vendespil

I version 2.04 introduceres en ny opgavetype: Vendespil. Formålet med vendespil er at give variation i træningen og at styrke associationer mellem begreb, ordlyd og skrift ved at man tvinges til at holde elementerne i arbejdshukommelsen.

I vendespil er der 16 brikker, idet der er 8 par. Opgaven er at finde par af brikker, som passer sammen. Der er forskellige opgavetyper, så der kan være tale om at matche billeder, matche tekster, matche lyde eller matche billede og lyd, billede og tekst eller tekst og lyd.

Når man trykker på en brik vendes den om, så man kan se et billede, en tekst, eller der afspilles en lyd.

Når man finder to brikker, som passer sammen, får de grønne rammer. Vælger man to brikker, som ikke passer sammen, får de røde rammer. Brikker, som ikke passer sammen, vendes automatisk tilbage igen, når man vælger en ny brik.

Det gælder om at finde alle 8 par brikker med så få valg ("kig") som muligt. Hvis man klarer det med 32 eller færre valg ("kig"), får man sin løsning markeret som korrekt.

I nogle opgavesæt, skal man finde identiske ting. Men der kan også være opgavesæt, hvor den ene brik har et overbegreb til billedet, ordet eller lyden på den anden brik.


03.05.21: Version 2.0 med øve-materialer

Øve-materialer er en meget væsentlig tilføjelse til Afasi-assistent. Derfor hedder det nu version 2.0.

Her kan man se forskellige materialer, uden at man skal svare. Det bliver altså ikke registreret, om man gør noget rigtigt eller forkert. En person med afasi kan sidde med sig selv og øve, eller han eller hun kan sidde sammen med en anden person. Det kan også anvendes som træningsmateriale, når der gives afasi-undervisning. I modsætning til ved opgaver, kan man her både bladre frem og tilbage.

Et øve-materiale kan enten kun vise et billede eller en tekst, eller begge dele. Endvidere kan der være en knap, som gør at man kan høre ordet. Endelig er der mulighed for at læse og høre spørgsmål til ordet, som dem der anvendes ved træning med betydnings-egenskaber (semantic feature analysis).

Øve-materialer kan oprettes og redigeres af underviseren, ligesom det gælder for opgavesæt, så på den måde er der adgang til at anvende alle de mange fotos, tegninger og ordlyde, som følger med afasi-assistent.


06.04.21: Forbedret redigering af opgavesæt

I version 1.33 er redigering af opgavesæt forbedret ved, at man nu kan indsætte og fjerne opgavegrupper midt i et opgavesæt. Det gør det nemmere at tilpasse et opgavesæt til den enkelte kursists behov, hvis der fx er enkelte ord, som det ikke er relevant at træne, eller måske ord, som er for vanskelige eller irrelevante for kursisten. En anden forbedring er, at man nu kan hoppe til en vilkårlig opgavegruppe, når man redigerer, hvilket især er en hjælp, når man redigerer store opgavesæt med mange opgavegrupper.

Bemærk, at de helt røde knapper med plus og papirkurv ved siden af "Hop" og pile-knapperne er til indsættelse og fjernelse af opgavegrupper, mens de hvide knapper (med rød kant og ikoner) til højre er til redigering, indsættelse og fjernelse af opgavetyper i en opgave-gruppe, dvs. de berører alle opgavegrupper i hele opgavesættet.

Bemærk også, at hvis man gør browser-vinduet meget smalt, vises disse knapper ikke, da der så ikke er plads til dem.


11.03.21: Hent altid en frisk kopi af start-sæt opgaver

Jeg arbejder løbende med forbedring af opgavesæt, så kopier altid et frisk opgavesæt fra standard-sættene (Start-sæt) ved ny træning med en kursist. Aktuelt er "Benævnelse, landskab" udvidet med ekstra semantisk træning.

I øvrigt er det planen at tilføje opgavesæt, som udelukkende tester benævnelse uden forudgående semantisk og fonemisk træning og uden mulighed for prompts. Dette er ment som en hjælp til planlægning af træningsindhold.


01.03.21: Ny opgavetype og mulighed for fotos

I version 1.18 er der introduceret en ny opgave-type: "Vælg et hint" med to tilhørende opgavesæt med godt 100 opgaver (hhv. med tegninger og fotografier).

En anden vigtig ændring er, at man nu nu kan vælge at anvende fotos i stedet for tegninger, og der er i første omgang 225 fotos i app'en.

Mindre omfattende ændringer er, at man nu kan starte app'en fra hjemmeskærmen på en iPad (hvis man opretter et genvejs-ikon, når man er på app'en side i Safari browseren). Dette gør det faktisk meget bedre at arbejde med Afasi-assistent på en iPad.

Her ud over er der rettet nogle fejl ved skærmudfyldning på iPad, som især var et problem med opgaver af typen "Skriftlig benævnelse". Hjælpen til Benævnelses-opgaver er korrigeret. Endelig er der sket en ændring i tastatur-betjeningen, så retur-tasten ikke længere har flere forskellige funktioner.


14.02.21: Ny ikke-sproglig kategori

I version 1.16 er der sket en ændring af kategorisering af træningsmål for forløb og opgavesæt. Der er tilføjet en ikke-sproglig kategori (så en kategorisering nu er: tale/skrift/ikke-sproglig). Dette er nødvendig for at kategorisere begrebsopgaver og spændviddeopgaver, som kun har billeder.

Endvidere skal man ikke længere vælge ordklasse, hvis træningsmål er sætninger frem for enkelt-ord. Sætninger indeholder nødvendigvis forskellige ordklasser, så det er ikke meningsfuldt at kategorisere efter ordklasser - så bliver det bare vanskeligere at finde de relevante opgaver.

Standard-sæt (start-sæt) er opdaterede i forhold til dette, hvor relevant.

Meningen med disse kategoriseringer er at gøre det lettere at finde relevante opgaver at træne med, hvis man har mange forskellige opgavesæt i sin liste (og på listen over start-sæt). Kategoriseringen er tænkt i forhold til formålet med træning. Dvs. at hvis man har et opgavesæt til træning af anomi i forhold til substantiver, hvor der først er en semantisk opgave (forståelse), så en lydlig og endelig en benævnelsesopgave, så er de relevant at kategorisere denne som: tale - produktion - enkeltord - navneord.


09.02.21: Navne på opgavesæt med oplysninger om antal opgaver

Alle de mere end 120 standard-opgavesæt er nu forsynet med oplysninger om antal opgaver. Er der mere end en opgave i hver gruppe, står der også hvor mange grupper, der er i opgavesættet. Se den seneste opdatering af listen over de aktuelle standard-opgavesæt.


07.02.21: Liste over start-sæt

Der findes nu en liste over de aktuelle standard-opgavesæt, som man kan kopiere ind til sine kursister (og evt. tilpasse), når man trykker på knappen "Start-sæt" på "Opgave-buffét" siden.


06.02.21: Nye opgavesæt og nye navne til opgavesæt

Der er oprettet nye standard-opgavesæt, og navne på standard-opgavesæt er ændret, så der nu er mere systematik i navngivningen af opgavesæt. Der er endvidere tilføjet nogle ord og billeder, bl.a. med emotioner. Endelig er forskellige småfejl rettet.


31.01.21: Nye introduktions-videoer

Der er indspillet nye introduktionsvideoer i forbindelse med frigivelse af version 1.0 af app'en. De gamle videoer var lavet til beta-testere og viste en tidlig betaversion af app'en. De nye videoer er opdelt i forhold til de vigtigste funktioner.


🇩🇰 🇩🇰 🇩🇰 25.01.21: Version 1.0! 🇩🇰 🇩🇰 🇩🇰

Afasi-assistent web-app'en er nu så moden, at det er på tide at kalde den version 1.0 og frigive den til abonnements-tegning. Forhåbentlig kan den være en god hjælp til fjernundervisning af afasi-ramte i disse corona-tider. Tak til de mange logopæder, som har fundet fejl og er kommet med mange gode forbedringsforslag.


04.01.21: Team-funktionen

En opmærksom beta-tester har gjort opmærksom på, at knappen til den nye team-funktion slet ikke blev vist på forsiden. Det er nu rettet i version 0.78.


03.01.21: Godt nytår!

Mit arbejde i juledagene har ikke synlige resultater - jeg har nemlig skrevet en masse kode til automatisk test af Afasi-assistent. Der er tale om, at det testes, om diverse valg på siderne giver de ønskede resultater. Det er vigtigt at have en automatiseret test-suite, da hver ændring i app'en potentielt kan give uforudsete fejl, hvorfor alle dele af app'en i princippet skal testes efter hver ændring og tilføjelse - og det tager så lang tid at gøre manuelt, at det reelt ikke er realistisk at gøre systematisk.

De tests, jeg har nået at skrive, har allerede afsløret nogle uhensigtsmæssigheder og en enkelt mere alvorlig fejl. Fejlen er opstået i redigering af "Hvem og hvad"-opgaver, efter jeg tilføjede muligheden for at oprette alternative korrekte svar. Her blev indholdet af en opgave fejlagtigt sat ind i den næste opgave. Dette er rettet i version 0.76.


22.12.20: Ny team-funktion

I version 0.75 er der nu kommet en team-funktion, som muliggør at man opretter og tilslutter sig et team. Dette team kan så dele skabeloner, opgavesæt og forløb.

En anden ændring i dene version er, at man nu i benævnelses-opgaver kan nu vælge, hvorvidt der skal gives fonemiske og semantiske prompts. En beta-tester har oplevet, at personer med anomi ikke altid har glæde af disse prompts og så blot får flere fejl, når det er obligatorisk, at man skal forsøge at benævne efter hver prompt. Det skal bemærkes, at det er planlagt senere at tilføje en anden type benævnelses-opgave, hvor personen med afasi selv vælger mellem en række forskellige typer af prompts.

Der er rettet fejl ved forløbskontrol, ved indsættelse af nye opgavetyper i eksisterende opgavesæt, ved oplæsning af hjælp i Spændvidde og ved semantisk prompt i Benævnelse ved brug af tastatur.

Når man kopierer dokumenter (skabeloner, opgavesæt og forløb) fx fra start-sættet, fra et team eller fra administrator til kursist, kan man nu lave en tilføjelse til starten eller slutningen af navnene på de dokumenter, man vil kopiere. Det er praktisk, da man ikke kan have flere dokumenter med samme navn på samme konto.

Endelig er terminologien er ændret tilbage fra "hint" til "prompt", også på opfordring fra en beta-tester. Da begrebet kun optræder steder i app'en som logopæder møder (ved opsætning af opgaver), er det oplagt at anvende den terminologi, som de oftest anvender.

I øvrigt håber jeg nu, at kunne have en rimelig gennemtestet og afpudset version klar til 1. februar 2021, så version 1.0 kan sættes i søen med en abonnements-ordning. Der vil da være tilstrækkeligt med nyttigt indhold til at give virkelig værdi i undervisningen af personer med afasi. Der vil dog også efterfølgende blive udviklet nye opgavetyper, ligesom der løbende kan forbedres ud fra feedback fra de logopæder og personer med afasi, som anvender app'en.


15.12.20: Status i oversigt over opgavesæt

En beta-tester har gjort opmærksom på, at når kursister arbejder med opgavesæt, kan det være rart for dem at vide, hvilke de allerede har gennemført.

I version 0.74 vises der derfor nu resultater efter navnet i listen over opgavesæt, hvis der har været arbejdet med opgavesættet.

🟢 - vises, når alle opgaver er gennemført, og der ikke har været fejl.
🟡 - vises, hvis ikke alle opgaver er gennemført, eller hvis der har været fejl. Desuden vises % gennemført og % korrekt af de gennemførte:

Disse resultatoversigter er gemt med opgavesættene, da det ville øge mængden af søgninger over nettet meget betragteligt, hvis de skulle søges i alle resultater i databasen. Derfor fremkommer de kun for opgavesæt, som kursisten har arbejdet med fra og med denne opdatering.

En anden forbedring foreslået af samme beta-tester er, at der nu er større skrift og linjeafstand i alle lister, som kursister skal vælge fra.

Endelig har denne beta-tester anmodet om, at kategorier for udvalgte opgavesæt og forløb ændres tilbage til de mere gængs brugte blandt logopæder.

Som altid: hvis du ikke ser seneste versions-nummer nederst på login-siden (0.74), så tryk på browserens genopfrisk-knap ( ) oppe til højre.


13.12.20: Indtalte semantiske hints i benævnelsesopgaver.

Semantisk hints i Benævnelsesopgaver kan nu være indtalte. Dermed bliver de lettere at forstå, da talekvaliteten er bedre end ved syntetisk tale. Ulempen er, at man kun kan vælge de semantiske hints, som jeg har indtalt, så derfor er der stadig mulighed for at vælge syntetisk tale.

Der er indtalt over 600 semantiske hints, men man er velkommen til at kontakte mig, hvis man har ønsker til andre indtalte hints, så vil jeg sørge for, at de hurtigt bliver indtalt. Disse lydfiler ligger i deres egen mappe for at gøre det mere overskueligt at vælge mellem disse, og så det heller ikke bliver for uoverskueligt at vælge enkeltord, når man redigerer andre opgavetyper.

Jeg har i øvrigt ændret terminologi fra "prompt" til "hint" Selvom begrebet prompt er velkendt for logopæder er det måske ikke for andre, som kunne støde på app'en, og "hint" er nok et mere hverdags-dansk ord.

Der er fra en beta-tester kommet et ønske om at kunne kopiere opgavesæt mellem undervisere. Jeg tænker, at den bedste måde at give denne mulighed på, nok er at lave en team-funktion, hvor undervisere kan oprette og tilknytte sig et team, som så kan lave sig en fælles pulje af skabeloner, opgavesæt og forløb, som de kan kopiere til og fra. Så det bliver nok det næste, jeg udvikler. Som altid er input og ideer velkomne på mail eller i telefonen.


09.12.20: Hvem og hvad-opgaver kan nu acceptere alternative svar

Hvem og hvad-opgaver er beregnet til at træne agrammatisme ved at spørge til verbet først, så til aktøren og endelig til objektet. En beta-tester har meget relevant gjort opmærksom på, at opgaverne burde kunne acceptere alternative svar, som også er korrekte. Så fx "manden skubber bilen" også kan besvares med "en mand skubber en bil". I version 0.72 er der derfor ændret i denne opgavetype, så man nu kan tilføje så mange alternativer, som man vil, til de tre ord: subjekt, verbum og objekt. Så nu ser opsætnings-skærmen således ud:

Man trykker på plus-knappen for at tilføje et felt til en alternativ svarmulighed - og på skraldespands-knappen for at fjerne et felt igen.

Jeg har rettet i standard-opgavesættet og kopieret det over til alle undervisere, men ikke til deres kursister.


08.12.20: Lav nyt opgavesæt uden skabelon + vis password ved login

1) Det er nu i version 0.71 muligt at oprette et nyt opgavesæt uden at vælge eller oprette en skabelon. Man skal så definere en opgavetype og dens indstillinger, når man starter på at oprette et ny opgavesæt. Det er jo muligt at have grupper med flere forskellige opgavetyper. Vil man opnå dette, når man starter uden skabelon, indsætter man nye opgavetyper efterfølgende med + knappen i nederste højre hjørne.

Man kan naturligvis fortsat vælge en skabelon, ligesom man kan redigere og lave nye skabeloner.

2) En opmærksom beta-tester har kommenteret, at fejl i password ved login kan være vanskelige at opdage for kursister med afasi, når indtastningen vises som prikker. Derfor kan man nu trykke på en knap med et øje-ikon, hvis man vil se det indtastede password.


07.12.29: Mindre rettelser i version 0.70

1) Der er rettet i forløbsstyring, som nu skulle fungere helt som planlagt.

2) Der er rettet i indtaling af ord i benævnelsesopgaver. Man kan nu ikke længere trykke stop for indtaling. Jeg har undret mig over selv at have næsten perfekt talegenkendelse i app'en, mens andre kursister har rapporteret meget dårlig genkendelse. Det viser sig, at trykker man stop for optagelse for tidligt, så bliver ordet ikke opfattet korrekt af app'en. Så nu skal man indtale ordet og vente til app'en viser, hvad den har forstået - uden mulighed for at stoppe for tidligt.

3) Man kan nu vælge, om opgavegrupperne skal komme i tilfældig rækkefølge. Tilfældig rækkefølge er standard, da det sædvanligvis er det pædagogisk korrekte. Vælger man, at de vises i den rækkefølge, de er oprettet i, giver det imidlertid mulighed for, at en opgavegruppe danner forudsætning for den næste, eller at man giver opgaver i stigende sværhedsgrad.

4) Man kan nu indstille, om der skal være tilfældig rækkefølge og feedbacklyd i redigering af opgavesæt (dvs. uden at man skal lave nyt opgavesæt ud fra en skabelon). Jeg har i øvrigt planlagt en ændring, så man kan vælge at oprette nye opgavesæt uden at anvende en skabelon.


02.12.29: Resultater fra hver trænings-runde for forløb

I version 0.68 kan man nu se resultater fra hver trænings-gang, når kursisten har arbejdet med forløb. I oversigten over resultater fra træningsforløb er tilføjet en knap, som leder til en side, hvor der er en liste, hvor man kan se de gange, kursisten har trænet med forløbet, og vælge at se resultater fra hver træningsgang. Da disse data ikke tidligere er gemt i databasen i skyen, er funktionen kun aktuel for træninger med den nye version.

Der er rettet en fejl i udregningen af procent korrekte i resultat-oversigter. Der er imidlertid fortsat en fejl ved afvikling af forløb, som kun optræder, når et opgavesæt i et forløb er afbrudt før tid. Næste gang vil ikke alle de resterende opgaver altid blive vist - men de vil så komme med i næste runde. Der arbejdes på fejlen.


28.11.20: Ændringer i hvordan undervisere afprøver kursist-indstillinger

En underviser kan selv optræde som kursist og dermed indstille og afprøve opgavesæt og forløb (knappen "Start som kursist"), som siden kopieres over til kursister. Undervisere kan også afprøve, hvordan tingene ser ud for kursisten ("Vælg kursist"). Hidtil har det været sådan, at gik man til "Kursist-start"-siden fra "Vælge kursist"-siden, så så man alle valgmuligheder, selv om kursisten måske ikke havde adgang til at redigere, og måske endda heller ikke til at vælge forløb eller opgavesæt - og fx kun havde tilladelse til at arbejde med et bestemt forløb (for at gøre tingene simpel for kursisten). Det betød også, at indstillingen "Gå automatisk videre", dvs. hvor man ikke behøver at trykke "Næste"-knappen i opgaver ikke havde effekt.

Jeg har nu i version 0.67 ændret app'en, så "Start som kursist" opretholder kursist-indstillingerne på kursist-start-siden, selv om det er underviseren, som er logget ind. Underviseren kan stadig komme til at redigere kursistens opgavesæt og forløb og til at kopiere opgavesæt og forløb over fra underviser-kontoen til kursisten, idet der på "Vælg kursist"-siden er knapper til at gå direkte til redigering af opgavesæt og forløb.

Nyt i version 0.67 er også, at den indledende instruktion i Spændvidde-opgaver kan blive læst højt, og der er rettet en fejl i forløbs-styring.


24.11.20: Ændringer i grænsefladen på startsider for kursister og undervisere


Version 0.66: Kursistens startside viser nu en oversigt over resultater fra seneste træning. NB: det kræver en ny lagring af data, så det virker først efter, at kursisten har arbejdet med den nye version en gang.


På underviserens startside er der nu lidt hjælpende tekst i forhold til, hvad de to knapper fører frem til.


23.11.20: Opgaver kan nu betjenes med tastatur - og andre forbedringer

Det er et ønske fra en beta-tester, at opgavesæt skal kunne betjenes ved hjælp af et tastatur. Det kan alle opgaver nu i version 0.65.

Et andet ønske fra en beta-tester er en kategorisering af opgavesæt i forhold til træningsmål, ligesom det findes for forløb. Dette er nu også gennemført. Jeg kategoriserer alle standard-opgavesæt og kopierer dem over til alle undervisere, men ikke til undervisernes kursister. Gamle opgavesæt uden kategoriseringer vises kun under "alle". Man kan åbne sine gamle opgavesæt, tildele dem kategorier og gemme dem under samme navn med de nye kategorier.

En tredje forbedring er, at man ved redigering af opgavesæt nu kan ændre indstillinger for de enkelte opgavetyper. Dette gør det hurtigere at lave forskellige opgavesæt med små variationer. Det kan fx være nyttigt, når man laver opgavesæt med stigende sværhedsgrad til et forløb.

Endelig har jeg forsøgsvis udskiftet kategorierne for opgavesæt og forløb, for at de skal være lettere at forstå for ikke-fagpersoner. Således er "Mobilisering" udskiftet med "Frembring" og "Spændvidde" med "Fasthold". Jeg har overvejet en "Begreber"-kategori, men den er for svær at adskille fra "Forstå", så disse opgaver er fortsat kategoriserede under "Forstå". Desværre kan jeg ikke umiddelbart se nogen fornuftige måder at udvide skemaet til at kunne kategorisere ikke-sproglig spændviddeopgaver, så de findes indtil videre under "Tale".

Da der er tale om ret gennemgribende ændringer, er det muligt, at der har sneget sig nye fejl ind trods grundig testning. Der er endvidere givetvis småting, som træninger til fin-tuning i den kommende tid.


19.11.20: Grafiske cirkler som illustration af opgavesæt-resultater


I version 0.63 vises nu grafiske cirkler med illustration af procent gennemførte opgaver og procent korrekte opgaver efter arbejde med opgavesæt og for gemte opgavesæt-resultater. Det skulle gøre det lettere at overskue resultaterne.

På nuværende tidspunkt er det begrænset, hvad der gemmes og vises af resultater fra forløb, men det er planlagt at gøre dette langt mere detaljeret.


18.11.20: Forbedret visning af gemte resultater fra opgavesæt

Et ønske i beta-testningen har været, at gemte resultater kunne sorteres efter dato.
Endvidere er det ønsket, at resultat-visningen skulle have så høj pædagogisk værdi som muligt.

Der er derfor nu sket nogle forbedringer ved visning af gemte opgavesæt-resultater:
1) Man kan nu vælge at få sorteret efter navn eller dato og tid.
2) Der vises procenter for, hvor mange opgaver der er løst i et opgavesæt, og for andel korrekte af de løste.
3) For resultater, som er gemt efter, at programmet begyndte at gemme løsningstider, vises også samlet løsningstid for opgavesættet.
4) Man kan vælge kun at se samlet resultatoversigt for hele opgavesættet eller oversigten suppleret med detaljerede resultater fra alle opgaver.


17.11.20: Vælg flere elementer ved kopiering og sletning

Et af ønskerne fra beta-testerne har været, at det skulle være muligt at vælge flere elementer i listerne ved sletning og kopiering. Dette er nu udviklet og klart. I version 0.60 blev det muligt at slette flere elementer (skabeloner, opgavesæt, forløb og resultater) på samme tid. I version 0.61 er det nu også muligt at vælge flere elementer (skabeloner, opgavesæt og forløb) på samme tid, når man vil kopiere fra standard-sæt, eller hvis en underviser vil kopiere fra sig selv til en kursist.

Dette har krævet omfattende ændringer og tilføjelser i programkoden, så trods grundig testning kan der være opstået fejl, jeg ikke endnu har opdaget, og som jeg i givet fald håber, at beta-testerne vil rapportere — og bære over med...

En mindre ændring i denne version er, at man på siden, hvor man vælger forløb, nu kan vælge enten at se alle forløb, eller forløb filtreret efter træningsmål (før kunne man kun se filtrerede forløb).

Endelig fandt og rettede jeg en fejl, som gjorde, at en underviser, som starter som en af sine kursister (fra "Vælg kursist"-siden), ville starte et forløb med underviserens valgte forløb i stedet for kursistens.


10.11.20: Hvid skærm og gamle iPads

Hvis man får en helt hvid skærm i stedet for log-in skærmen på www.afasi-assistent.dk/app, er det fordi browseren er for gammel og ikke understøtter moderne web-standarder. På en iPad skal man have iOS version 12 eller nyere (nyeste version hedder iPadOS). Denne version kan køre på iPad Air, som Apple sendte på gaden i oktober 2013 samt alle nyere iPads, som har iOS/iPadOS version 12 eller nyere installeret (iOS 11 fungerer tilsyneladende ikke, men enheder som har iOS 11, kan og bør opdateres til iOS 12). Dvs. at man ikke kan anvende iPad i 1., 2., 3. og 4. generation, samt iPad Mini i 1. generation.

På en PC kan man ikke anvende Microsoft Internet Explorer, og det er bedst at anvende nyeste version af Chrome. Jeg har desværre ikke mulighed for at undersøge kompatibilitet med de mange forskellige Android tablets og versioner af Android. Afasi-assistent virker med Samsung Galaxy S3 med Android 9 Pie, så den bør virke med andre tablets med samme eller nyere Android versioner (10 og 11). Desværre opdaterer de fleste producenter af Android tablets ikke styresystemet i nær så lang tid på enhederne, som Apple gør på deres.


07.11.20: Fonem-lyde, iPad lyd og gå automatisk videre.

Der er følgende nyheder i version 0.58:

1) Opgavetypen "Benævnelse" kan nu have indtalt lyd som lyd-prompt og som ord til gentagelse. Dette muliggør, at lyd-prompt er fonem-lyd i stedet for bogstav-navn. Der er endvidere indtalt nye fonem-lyde (fonem_) efter lidt andre principper end de gamle fonem-lyde (fon_). De gamle lyde var opdelt ud fra bogstaver og med lidt mere medlyd på konsonanter. De nye lyde er opdelt ud fra lyd og uden medlyd på konsonanter. Der er lavet et nyt opgavesæt som eksempel på dette (Benævnelse 60 ord, fonem prompt).

2) Måden app'en afspiller lyd på er nu ændret, hvilket betyder, at problemet med, at første lyd i opgaver på iPad ikke blev afspillet automatisk, nu er løst. Dette har krævet ændringer mange steder i programkoden med risiko for fejl, som jeg ikke selv har opdaget i mine tests, så jeg afventer spændt, om alt fortsat fungerer hos beta-testerne.

3) Et ønske i beta-testen har været, at app'en automatisk skulle gå videre til næste opgave, når en opgave var løst korrekt. Dette er nu implementeret. Jeg har fundet det mest korrekt at knytte denne valgmulighed til kursisterne (frem for til opgavesættene). Man skal derfor nu vælge dette på siden, hvor man redigerer sine kursisternes indstillinger. Hvis underviseren selv starter et opgavesæt eller et forløb som kursist, er det et valg, som skal træffes ad-hoc hver gang. Dette må være det mest oplagte, så underviseren hurtigt kan afprøve hvordan det fungerer med og uden automatisk progression mellem opgaver. Hvis der er valgt automatisk progression, vises "Næste"-knappen ikke, og app'en går videre til næste opgave 2½ sekund efter en korrekt løsning.

4) Et andet ønske har været tydeliggørelse af billeder af krops-dele. Det er nu sket. For at få de nye billeder frem kan det være nødvendigt at tømme browserens billed-cache for denne app. I Chrome trykker man de tre lodrette prikker ( ) i øverst højre hjørne for at få en menu frem. I menuen vælger man "Flere værktøjer" og derefter "Udviklerværktøjer". Når disse vises, kan man højre-klikke genopfrisk-knappen ( ) oppe til højre og vælge "Tøm cache og genindlæs fuldstændig". Man skjuler udviklerværktøjer igen ved at trykke på det lille X øverst til højre i dets vindue.

4) Jeg har endvidere rettet fejl i opgavesættet "Forstå talte ord, kroppen".

Planlagte forbedringer i kommende versioner (foreslået af beta-testere):

1) Oplæsning af hjælpen til opgaver.
2) Oplæsning af start-instruktioner i spændvidde-opgaver.
3) Forbedret resultatvisning fra forløb.
4) Mulighed for alternative svarmuligheder i "Hvem og hvad" mapping sætnings-opgaver.
5) Mulighed for at vælge flere elementer i lister, fx ved kopiering af opgavesæt.
6) Mulighed for at få mål-ordet som feedback på korrekt valg i "Forståelse"-opgaver.


03.11.20: Ny opgavetype: Spændvidde

Auditiv opmærksomhedsspændvidde er en vigtig faktor ved afasi, da det er vigtigt at kunne opfatte og fastholde flere sproginformationer på samme tid for at kunne forstå det, man hører og læser.

En nært relateret kognitiv funktion, arbejdshukommelse, er vigtig for både sprog og andre kognitive funktioner. Man kan groft sagt sige, at arbejdshukommelsen er en betegnelse for, at hjernens styrende funktioner (eksekutiv-funktioner, som især præfrontale områder i hjernen er vigtige for) understøtter fastholdelse og brug af opmærksomhedsspændvidden. De eksekutive funktioner understøtter, at man fastholder flere elementer i tankerne, fx ved at man kan undgå distraktioner udefra og fra egne impulser. Endvidere gør de, at man kan manipulere med de elementer, man holder i tankerne (det er det man gør, når man tænker: manipulerer med elementer i de indre forestillinger).

Den nye opgavetype "Spændvidde" er især fokuseret på spændvidde-aspektet, men udfordrer også i nogen grad arbejdshukommelsen. I opgaven præsenteres man for to til seks mål-stimuli i rækkefølge. Det kan være talte ord, skrevne ord, billeder eller enhver kombination af dette på samme tid. Derefter skal man vælge blandt to til seks muligheder, som kan være billeder eller tekst eller begge dele. Opgaverne kan enten lade kursisten vælge målene i en hvilken som helst rækkefølge, eller de kan kræve, at man vælger i samme rækkefølge. Endelig kan man lave vanskelige opgaver for arbejdshukommelsen ved at kræve valg i omvendt rækkefølge. Sidstnævnte er egentlig mere en træning af en eksekutivfunktion end en sprogfunktion, men kan alligevel godt være relevant for nogle personer med afasi.

I opgaven-typens nuværende udformning gives kun skriftlig instruktion ved start. I en senere version vil der blive tilføjet en mulighed for at få instruktionen læst højt.

Beta-test feedback:
Som respons på feedback fra beta-test gemmes nu gennemførelsestider for opgavegrupper fra opgavesæt. Ved forløb vises dette også umiddelbart efter forløbet, men det er endnu ikke implementeret, at man kan se det senere. Endvidere omfatter tiderne også præsentations-tiden i de opgaver, hvor opgave-præsentationen er adskilt fra selve opgave-svaret, hvilket måske ikke er den bedste løsning.

Der er nu bredere input-felter til navne på skabeloner, opgavesæt og forløb, så man nemmere kan give lange, meningsfuldt beskrivende navne. Jeg arbejder videre med de øvrige forslag og rapporterede fejl.

Nogle beta-testere har store problemer med benævnelses-opgaven, hvor computeren skal forstå det ord, man siger. Hos mig klarer Chrome at forstå næsten alle ord, jeg siger i opgaverne. Måske afhænger det af, hvilken mikrofon man anvender, og hvor den er placeret. Man får det bedste resultat med en mikrofon, som er tæt på munden, og i stille omgivelser. Med en MacBook Pro får jeg et udmærket resultat, hvis jeg anvender Apple EarPods med mikrofon fra en iPhone, og sætter Mac'en til at bruge disse som indgang til lyd. Det er jo en ganske lille mikrofon, der er i sådan et sæt, så det afgørende er nok tætheden til munden. Anvendes en anden mikrofon, som fx en usb-mikrofon, så sørg for at den kommer tæt på munden. Man kan ikke regne med at kunne anvende computerens indbyggede mikrofon, da den er langt fra munden og også påvirkes af faktorer som fx støj fra selve computeren.


30.10.20: Feedback fra beta-test

Nu begynder der at komme feedback fra beta-testningen. De omhyggelige beta-testere har rapporteret mange vigtige fejl og uhensigtsmæssigheder og har mange gode forbedringsforslag. En stor tak herfra!

Aktuelt arbejder jeg på en ny opgavetype: Spændvidde - som jeg mener er et vigtigt træningsområde at have med. Derefter går jeg i gang med alle rettelserne og forbedringerne.


24.10.20: Et tip til iPad

På en iPad skal Afasi-assistent bruge så meget af skærmen som muligt. Man kan bruge en større del af skærmen, hvis man skjuler Safari-browserens faner. Man trykker øverst på skærmen og trækker op. Så skjules fanerne, sådan her:


Bruger man Chrome-browseren på en Android tablet, virker dette ikke. Der skal man i stedet trykke midt på skærmen (et sted, hvor der ikke er en tryk-knap) og trække op derfra.


23.10.20: Overfør kursist til en anden underviser

Det er nu i version 0.47 muligt at overføre en kursist til en anden underviser. Dette kan være nyttigt, hvis kursisten skifter logopæd, samt når en kursist udskrives fra hospital og skal fortsætte rehabiliteringen i kommunen (hvis du ser et tidligere version-nummer på log-in siden, så tryk på browserens genopfrisk-knap).

Kursistens konto gøres inaktiv ved overflytningen, så den nye underviser ikke pludseligt får talt ned i sine kursist-tilladelser. Så den nye underviser skal derfor aktivere kursist-kontoen, før kursisten kan logge på igen.

Tak til logopæderne på Hammel Neurocenter, som har foreslået denne overflytnings-funktion.


22.10.20: Billeder og tale

Den gamle Afasi-assistent brugte bit-map billeder, dvs. billeder som er sat sammen af pixels (små farvede prikker), som fx fotos er det. Problemet ved dette er, at de ikke bliver pæne, når de bliver skaleret op i størrelse. Dette er blevet et problem, fordi der i dag anvendes skærme med mange forskellige størrelser, og fordi man kan vælge enhver størrelse på en web-app. Jeg har derfor valgt de tegnede billeder fra den gamle version og har vektoriseret dem, dvs. omdannnet dem til billeder, som så at sige bliver tegnet programmatisk. De skalerer dermed helt uden tab af kvalitet. Da der er tale om mange billeder, er det gjort automatisk i en batch-proces med et script. Det betyder også, at der kan være billeder, som endnu har fejl, som jeg efter hånden skal have rettet.

En anden forskel i den nye version er, at jeg indtil videre ikke tillader, at man anvender sine egne billeder. Dette skyldes, at billederne før lå lokalt på computeren, mens de nu ligger på min server. Tillod jeg upload, kunne jeg bliver ansvarlig for eventuelle copyright-brud. Det kunne løses af, at kun den, der uploadede billedet, havde adgang til det, men så ville der opstå et problem, når en logopæd lavede opgaver til en kursist. Indtil videre er løsningen, at jeg så hurtigt som muligt vil fremskaffe billeder, som nogen måtte mangle, hvis man mailer til mig om dette.

Tale-lyde i den gamle Afasi-assistent var primært lydfiler, jeg havde indtalt. Man kunne også anvende syntetisk tale med CD-ORD, som man så skulle købe en separat licens til et andet sted. Den nye Afasi-assistent har stadig de samme indtalte ordlyde, men nu kan man i mange opgaver også vælge at anvende syntetisk dannede lyde. Det har vist sig, at den syntetiske tale, som er indbygget i forskellige browsere, ikke har en tilfredsstillende kvalitet. Jeg har derfor i stedet udviklet en løsning, hvor jeg får dannet syntetisk dannede ord-lyde (tekst-til-tale) hos en service hos Google Cloud, som har har den bedste kvalitet, jeg har kunnet finde (en tilsvarende løsning hos Microsoft Azure viste sig at have en lige så ringe kvalitet som den, der er indbygget i browsere). Disse ordlyd-filer gemmes på min server, så de er klar, når opgaverne afvikles. Det betyder, at når man laver opgavesæt, skal man trykke på en knap, hvorefter lydene dannes. Glemmer man dette, mangler lyden i første omgang hos kursisten, men det opdager opgaven, som danner lyden, så den kommer, når der trykkes på en tale-knap igen. Det sker ikke fuldstændig umiddelbart, da det tager lidt tid at sende anmodningen til Google Cloud og før Google Cloud har dannet ordlyd-filen og sendt den retur. Kvaliteten er generelt god, men ikke altid perfekt. Det er især, når man arbejder med sætninger, at der er behov for at anvende syntetisk tale.

De ordlyde, jeg selv har indtalt, er lidt varierende i kvaliteten, så det er min plan efterhånden at genindtale dem med det bedre udstyr, jeg har i dag. Jeg kan i dag også tillade mig at lade dem fylde lidt mere, så de dermed også får bedre kvalitet. Endelig vil jeg udvide antallet af ord, som er indtalt.

Som noget nyt kan man nu anvende taleforståelse i benævnelses-opgaver, hvis man anvender Chrome browseren på en Mac, PC eller en Android-tablet. Dette fungerer fint for de fleste ord, men der er enkelte ord, som Chrome systematisk misforstår. Man skal derfor helst teste sine opgavesæt, før man lader kursisten arbejder med den. Beta-testen må vise, om denne funktion er god nok til at gå i produktion.


20.10.20: Brug den rigtige browser

Brug Chrome-browseren, hvis du arbejder med en PC, en Mac eller en Android tablet. Brug Safari på iPad.

Afasi-assistent virker ikke med Microsoft Internet Explorer (som Microsoft heller ikke opdaterer eller understøtter mere). Den virker med Firefox og den nyeste udgave af Microsoft Edge (som bare er en Chrome, som Microsoft har givet deres egen grænseflade). Det er bedst at bruge Chrome, for så er der mulighed for, at kursisten indtaler sit svar i benævnelsesopgaver - dette understøttes kun af Chrome-browseren.

Det hjælper dog ikke at anvende Chrome-browseren på iPad, da denne bruger "motoren" fra Safari, idet Apple ikke tillader andet. Ved benævnelsesopgaver på iPad vises knapper til selvvurdering af benævnelse i stedet for muligheden for at indtale svaret. Disse vises også, hvis man forsøger at anvende andre browsere end Chrome på PC og Mac.


16.10.20: Version 0.45 med ny opgavetype

Indtil nu har web-udgaven af Afasi-assistent haft fire opgavetyper, som især er beregnet til anomi-træning (ordfinding). Nu er der tilføjet en ny opgavetype, "Hvem og hvad", som er den første af de opgavetyper, som især er beregnet til at træne agrammatisme, dvs. vanskeligheder med at forstå og konstruere sætninger, ud fra mapping-teori.

Opgaverne kræver, at kursisten kan læse og skrive. Der trænes tre-ords sætninger med et subjekt, et verbum (udsagnsord) og et objekt. Der stilles prompt-spørgsmål (skriftligt), så der først spørges til verbet, som skal skrives ind, så til subjektet og endelig til objektet. Skriver kursisten forkert, vises det rigtige ord, som kursisten så skal skrive af. Der er således umiddelbar feedback, og kursisten kan altid komme videre.

Det vil være oplagt først at træne forståelse af sætningerne med opgavetypen "Forståelse", fx ved at vise den skrevne sætning og to billeder, hvoraf det ene svarer til sætningen. Man kan også lave opgavesæt, hvor forståelsen trænes lige før brugen selv skal skrive sætningen ind.

Her er starten på en opgave, hvor der spørges til verbet:
30.08.20: Ny Afasi-assistent på vej

Afasi-assistent er et system til brug i den logopædiske undervisning af personer med afasi, dvs. sproglige vanskeligheder efter blodprop i hjernen og andre hjerneskader.

Afasi-assistent til Windows blev først afprøvet i 1995 og blev publiceret til almindelig brug nogle år senere. Det er siden opdateret, så det kan fungere med nyere udgaver af windows.

Der har i lang tid været behov for en ny web-baseret udgave, hvor logopæden kan give hjemmeopgaver over nettet, og hvor personen med afasi kan anvende andre systemer end Windows. Endvidere gør en web-baseret version det muligt løbende at udvikle og forbedre systemet.

Jeg er nu gået i gang med denne udvikling og vil i nærmeste fremtid lade de første dele af systemet beta-teste af interesserede logopæder. Da systemet er web-baseret, er det muligt at starte med at færdiggøre dele af det og så løbende tilføje nye elementer. I første omgang fokuserer jeg på anomi-træning. Det er imidlertid vigtigt, at kernen i systemet er velfungerende, før den første del af systemet frigøres til almindelig brug.

Udviklingen af systemet er ikke dækket af fonde eller offentlige tilskud, og min løn er ikke dækket af en universitets-ansættelse eller lignende. Jeg kommer derfor til at lade det være abonnements-betalt, så jeg kan få lidt arbejdsløn, dække udgiften til servere og online-database samt mit udvikingsudstyr (computer og software). Det bliver vanskelig at fastsætte prisen, da afasi-ramte i Danmark heldigvis er et meget lille marked, og antallet af abonnenter er vanskelig at forudsige.

Ideen i Afasi-assistent til web er ligesom i Windows-udgaven, at det skal kunne tilpasses kursisterne, da der findes så mange typer af afasi og kombinationer af vanskeligheder og bevarede ressourcer. Det kan også være forskelligt, hvilke ord, man har behov for at træne. Jeg forsøger imidlertid at gøre det lettere at individualisere indholdet, så dette ikke stjæler for megen af logopædens tid. Til forskel fra Windows-versionen kan man nu blande opgavetyper i træningsforløbene, hvilket især er vigtigt i anomi-træning. Dvs. at samme ord fx samtidig trænes semantisk, straks efterfulgt af en lydskelnen-opgave for at afslutte med selve benævnelsesopgaven.

Som noget nyt vil jeg forsøge at anvende taleforståelse i systemet. Dette kræver, at man bruger en Chrome-browser på Windows, Mac eller en Android-tablet. Det virker desværre ikke med iPad (hvor man er henvist til at lade kursisten selv vurdere, om han/hun kan benævne et ord i en opgave). Computeren kan ikke på nogen måde vurdere kvaliteten af talen som en logopæd kan, men beta-testen må vise, om dette alligevel er en nyttig funktion, som kan øge omfanget af det, kursister kan træne med helt uassisteret.