Afasi-assistent

Ændringer i versioner

Her beskrives ændringer i nye versioner.

Hvis du ikke ser det nyeste versionsnummer nederst til venstre på log-in siden, så tryk på browserens genopfrisk-knap: ⟳.


Version 0.85:
1) Rettet fejl som i sjældne tilfælde opstod ved redigering af opgaveindhold, når man slettede en opgavetype fra opgavesættet.
2) Navne på billeder og lyde med flere ord har ikke længere understregninger ("pigen_trækker_drengen" er nu "pigen trækker drengen"). Gamle opgaver med understregninger i disse navne virker fortsat.
3) Indtalte lyde til semantiske prompts findes nu sammen med andre ord, da de kan være relevante at bruge i andre opgaver også.
4) Mulighed for at se password, når man redigerer eller opretter ny bruger.
5) Jeg er gået i gang med at nyindspille lyde (ord) i bedre kvalitet.
For at høre de opdaterede lyde kan det være nødvendigt at tømme browserens cache (I Chrome-browseren trykker man de tre lodrette prikker ( ) i øverst højre hjørne for at få en menu frem. I menuen vælger man "Flere værktøjer" og derefter "Udviklerværktøjer". Når disse vises, kan man højre-klikke genopfrisk-knappen ( ) oppe til højre og vælge "Tøm cache og genindlæs fuldstændig". Man skjuler udviklerværktøjer igen ved at trykke på det lille X øverst til højre i dets vindue.)


Version 0.82:
Sig-ord knappen vises nu kun, hvis opgaven faktisk har lyd som mål.


Version 0.81:
Skriftlig benævnelse: fungerer nu korrekt også hvis mål-ord indtastes med store bogstaver.


Version 0.80:
Fejlrettelser:
1) Der var fejl, hvis to Forståelsesopgaver fulgte efter hinanden i samme gruppe.
2) Aktivt forløb for en bruger blev ikke straks opdateret.


Version 0.79:
Rettet fejl i Skriftlig benævnelse, som opstod ved afvikling af opgaver, hvor der kun vises de bogstaver, som skal bruges i ordet.


Version 0.78:
Rettet at knap til team-funktion ikke blev vist på administrator start-siden.


Version 0.76:
1) Rettelse af fejl i redigering af opgavesæt til Hvem og hvad.
2) Rettelse af fejl ved oplæsning af instruktion i Spændvidde.
3) Rettelse af fejl ved aktivering af semantisk prompt i Benævnelse fra tastatur.
4) Rettelse af andre småfejl.


Version 0.75:
1) Ny teamfunktion. Det er muligt for administratorer (logopæder) at oprette og tilslutte sig teams, som har adgang til fælles skabeloner, opgavesæt og forløb. Administratorer kan kopiere til og fra de fælles dokumenter.
2) Rettet fejl i forløbs-kontrol.
3) Rettet fejl ved indsættelse af nye opgavetyper i eksisterende opgavesæt.
3) I benævnelses-opgaver kan man nu vælge, hvorvidt der skal gives fonemiske og semantiske prompts.
4) Mulighed for at føje til start eller slut af navne på dokumenter man vil kopiere.
5) Terminologi er ændret tilbage fra "hint" til "prompt" på opfordring fra en beta-tester. Kategorier for opgaver og forløb er også ændret.


Version 0.74:
1) I listen over opgavesæt vises der nu en resultatoversigt bag navnene på de opgavesæt, der har været arbejdet med (gælder kun for opgavesæt, der har været arbejdet med fra og med version 0.74).
2) Større skrift og linjeafstand i alle lister, som brugere skal vælge fra.
3) Der er en rettet fejl, hvor det rigtige opgavesæt ikke kom frem ved redigering, hvis man kun viste udvalgte opgavesæt i listen.
4) Ændret terminologi for kategorier for knapper til at viste udvalgte opgavesæt og forløb.


Version 0.73:
1) Semantisk hints i Benævnelsesopgaver kan nu være indtalte. Der er indtalt over 600 semantiske hints. Disse ligger i deres egen mappe for at gøre det mere overskueligt at vælge mellem disse, og så det heller ikke bliver for uoverskueligt at vælge enkeltord, når man redigerer andre opgavetyper.
2) Jeg har ændret terminologi fra "prompt" til "hint".


Version 0.72:
Det er nu muligt at angive alternative svarmuligheder i Hvem og hvad-opgaver.


Version 0.71:
1) Det er nu muligt at oprette et nyt opgavesæt uden at vælge eller oprette en skabelon først.
2) Login: Man kan nu trykke på en knap med et øje-ikon, hvis man vil se det indtastede password.


Version 0.70:
1) Der er rettet i forløbsstyring, som nu skulle fungere helt som planlagt.
2) Der er rettet i indtaling af ord i benævnelsesopgaver. Man kan nu ikke længere trykke stop for indtaling.
3) Man kan nu vælge, om opgavernegrupperne skal komme i tilfældig rækkefølge eller i den rækkefølge, som de er oprette med.
4) Man kan nu indstille, om der skal være tilfældig rækkefølge og feedbacklyd i redigering af opgavesæt (dvs. uden at man skal lave nyt opgavesæt ud fra en skabelon).


Version 0.68:
1) Der gemmes nu resultater fra hver træningsgang i forløb.
2) Rettet fejl i procent-oversigt.
3) Desværre fortsat fejl ved genoptagelse af afbrudte opgavesæt i forløb.


Version 0.67:
1) Den indledende instruktion i Spændvidde-opgaver kan nu blive læst op.
2) Hvis administrator arbejder som bruger, gælder brugers tilladelser ifht. at vælge og redigere på brugers startside. Det er stadig mulig at redigere opgaver og forløb fra bruger-administrations-siden.
3) Rettet fejl i forløbs-styring.


Version 0.66:
Små ændringer i grænseflade på startsider for administrator og bruger:
1) Lidt forklaring af mulighederne på administrator-start siden.
2) Oversigt over resultat fra seneste træning på bruger-start siden.


Version 0.65:
1) Man kan nu bruge tastatur til at betjene alle opgaverne.
2) Opgavesæt er nu kategoriserede efter træningsmål ligesom forløb. Gamle opgavesæt uden kategori vises kun under "alle". Man kan åbne sine gamle opgavesæt, tildele dem kategorier og gemme dem under samme navn.
3) Ved redigering af opgavesæt kan man nu ændre indstillinger for de enkelte opgavetyper. Dette gør det hurtigere at lave forskellige opgavesæt med små variationer. Det kan fx være nyttigt, hvis man vil lave opgavesæt med stigende sværhedsgrad til et forløb.


20.11.20:
Dette er ikke en ny verison af app'en, men der er korrigeret i følgende opgavesæt:
1) Begreber, hvilken hører ikke til
2) Benævnelse, 60 ord
4) Benævnelse udsagnsord
5) Forstå talte ord: kroppen
6) Forstå talte ord: tøj
7) Forstå talte ord, udsagnsord

Endvidere er følgende forløb korrigerede:
1) Begreber, hvilken hører ikke til
2) Benævnelse, 60 opdaterede
3) Benævnelse udsagnsord
4) Forstå talte ord, udsagnsord

Endelig er der opdaterede billeder:
1) øre
3) smal
4) bred
5) lille_sko

Korrigerede opgavesæt og forløb er kopieret over til alle administratorer, men ikke til deres brugere (igangværende forløb er ikke blevet erstattet med de korrigerede).

For at se opdaterede billeder kan det være nødvendigt at tømme browserens cache (I Chrome trykker man de tre lodrette prikker ( ) i øverst højre hjørne for at få en menu frem. I menuen vælger man "Flere værktøjer" og derefter "Udviklerværktøjer". Når disse vises, kan man højre-klikke genopfrisk-knappen ( ) oppe til højre og vælge "Tøm cache og genindlæs fuldstændig". Man skjuler udviklerværktøjer igen ved at trykke på det lille X øverst til højre i dets vindue.)


Version 0.63:
Der vises nu grafiske cirkler med illustration af procent gennemførte opgaver og procent korrekte opgaver efter opgavesæt og for gemte ogave-sæt resultater.


Version 0.62:
Der er sket nogle forbedringer ved visning af gemte opgavesæt-resultater:
1) Man kan nu vælge at få sorteret efter navn eller dato og tid.
2) Der vises procenter for, hvor mange opgaver, der er løst i et opgavesæt, og for andel korrekte af de løste.
3) For resultater, som er gemt efter, at programmet begyndte at gemme løsningstider, vises også samlet løsningstid for opggavesættet.
4) Man kan vælge kun at se en samlet resultatoversigt for hele opgavesættet eller oversigten suppleret med detaljerede resultater fra alle opgaver.


Version 0.61:
1) Man kan nu kopiere flere skabeloner, opgavesæt og forløb på en gang fra såvel standard-sæt som fra administrator. Kopierings-funktionerne er nu flyttet over på egne sider, da de kræver en liste, hvor man kan vælge flere elementer ad gangen, hvilket derimod ikke er praktisk på siderne, hvorfra man også skal kunne redigere et enkelt element eller starte med et bestemt opgavesæt eller forløb.
2) På siden, hvor man vælger forløb, kan man nu vælge enten at vise alle forløb eller forløb filtreret efter forskellige kriterier (før kunne man kun se filterede forløb). 3) Rettelse af en fejl, som gjorde, at en administrator, som starter som en af sine brugere (fra "Vælg bruger"-siden), ville starte et forløb med administrators valgte forløb i stedet for brugerens.


Version 0.60:
Man kan nu slette flere resultater fra forløb og opgavesæt på én gang. Slette-funktionen er flyttet over på sine egen sider, da den kræver en liste, hvor man kan vælge flere resultater ad gangen, hvilket derimod ikke er praktisk på siderne, hvor man ser indholdet af resultater.


Version 0.59:
Rettet fejl, hvor nye Lydskelnen-opgaver, indsat i et eksisterende opgavesæt, ikke fik registeret rigtig lyd-type (indspillet eller syntetisk).


Version 0.58:
1) App'en siger nu lyd også ved første opgave i et opgavesæt på iPad.
2) Man kan nu vælge, at app'en går automatisk videre efter en korrekt løst opgave, i stedet for at vise en knap, man skal trykke på for at gå til næste opgave. Dette skal vælges som en indstilling for brugeren. Indstillingen gemmes dog ikke for administratoren selv, som i stedet vælger denne mulighed ad-hoc.
3) Benævnelsesopgaver kan have indtalt lyd til lydprompt og gentagelse. Der er dermed mulighed for at anvende fonem-lyde i stedet for bogstavnavne. Samtidig er der indtalt et ekstra sæt fonemer efter andre principper end de gamle.
4) Tryk på retur-tasten aktiverer nu OK-knappen ved login.


Version 0.55:
1) Ny opgave-type: Spændvidde.
2) Bredere input felter på sider, hvor man opretter og redigerer skabeloner, opgavesæt og forløb. Formålet er, at det skal være lettere at give gode beskrivende navne, som dækker træningsindholdet.
3) Resultater for opgavesæt viser nu gennemførelsestider for opgavegrupper. Endnu ikke implementeret for forløb.


Version 0.54:
Små ændringer i grænsefladen:
1) Opgave-typen "Forståelse": Hvis der ikke er en mål-tekst, udfylder valgbillederne nu siden helt ned til bunden.
2) Små ændringer i ikoner (teknisk er ændringen større, da ikonerne nu er integrerede i app'en i stedet for at blive hentet fra et cdn på nettet).


Version 0.50:
1) Rettet fejl, som fejlagtig gav deaktiverede knapper på brugers startside.
2) Tilføjet ikoner på knapper på administrators startskærm.


Version 0.49:
1) Tilføjet ikoner på knapper til at starte forløb og opgavesæt på brugers startskærm.
2) Omdøbt "Opgave-buffét" til "Buffét".


Version 0.47:
En administrator kan nu overføre en bruger til en anden administrator.


Version 0.46:
Rettet fejl, som gav hvid skærm ved benævnelsesopgaver med browsere, som ikke understøtter indtaling af svar.