Afasi-assistent

Ændringer i versioner


Her beskrives ændringer i nye versioner. Kun vigtige ændringer medtages her.

Hvis du ikke ser det nyeste versionsnummer nederst på log-in siden, så tryk på browserens genopfrisk-knap: ⟳.


Version 5.21, 02.03.24
Hvem og hvad-opgaver har nu skærm-tastatur, så det også er praktisk at arbejde med dem på iPad og Android tablets.


Version 5.19, 31.01.24
1) Rettet at dialogbokse til redigering brugere kunne have fejl ved meget lave browser-vinduer.
2) Nu skal man skrive "OVERFØR", før en bruger kan overføres til et andet center - for at undgå fejl.
3) Man skal nu selv sørge for, at "SLET" skives med stort, før man kan slette - som ekstra sikring for at undgå fejl.


Version 5.16, 21.06.23
1) 120 nye fotos fra dagligdagen til subjekt-verbum-objekt (SVO) opgaver samt indtalinger til disse.
2) Ved redigering af opgavesæt kan man vælge kun at få fotos eller tegninger som valgmuligheder.
3) Ved redigering af Hvem-og-hvad opgaver kan man vælge kun at få SVO-billeder vist.
4) Opgave-indholds-redigering: Pile-manøvrerings-knapper flyttet øverst, da det er mest praktisk.


Version 5.15, 19.03.23
1) Korrektion af nogle fejl i formatering ved visning af resultater.
2) Der vises ikke længere e-mail adresser, da det kan betragtes som personfølsomme oplysninger.
3) Siden til redigering af øve-materialer har nu også faneblade, hvilket dels gør redigeringen mere overskuelig, dels kan man straks afprøve øve-matrialet.


Version 5.14, 05.03.23
Korrektion af nogle fejl i formatering:
1) Ved redigering af forløb, skulle man rulle ned på siden for at komme til det nederste knap-panel.
2) Ved visning af forløbs-resultater, var der et meget lille felt til at vise liste over resultater for oven.


Version 5.12, 20.02.23
Taleforståelse fjernet på iPad mv.
Taleforståelse på iPad - samt med Safari, Edge og Firefox browsere på andre enheder kom desværre aldrig til at fungere godt. Så jeg har valgt indtil videre at fjerne denne mulighed. Dvs. at der nu kun er taleforståelse i Benævnelses og Vælg-et-hint opgaver, hvis man anvender Chrome browseren på en PC, en Mac eller en Android tablet.
(Desværre har Apple besluttet, at Google ikke må anvende deres egen "browser-motor" på iPad, så de kan ikke tilbyde taleforståelse med Chrome-browseren på iPad. Det kan være dette ændres i fremtiden, da blandt andet EU ser det som muligt ulovligt, at Apple sætter denne begrænsning).
Det betyder, at på iPad og med de andre browsere, er der nu altid selv-evaluering i Benævnelses- og Vælg-et-hint-opgaver. Jeg beklager dette og håber, at det bliver muligt at finde en bedre løsning.


Version 5.11, 16.02.23
Rettet fejl, hvor benævnelsesopgaver på iPad blev ved med at spørge om adgang til mikrofon, så man ikke kunne komme til at benævne. Fejlen optrådte også, hvis man bruger andre browsere end Chrome på en stationær eller bærbar Mac eller Windows computer.
Desværre er talegenkendelse ikke optimal med andet end Chrome med Window eller Mac. Det hjælper at sige ordet igen, hvis det ikke straks opfattes af app'en.


Version 5.10, 01.01.23
Rettet fejl, hvor man ikke kunne redigere indstillinger til øve-materialer.


Version 5.09, 01.02.23
1) Man skal nu skrive "SLET" som ekstra sikring, før man kan slette en kursist eller underviser.
2) Man kan nu vælge at få kopieret alle standard forløb, opgavesæt og øve-materialer automatisk, når man opretter en ny kursist eller underviser.


Version 5.08, 22.01.23
Intern ændring: Når en kursist eller en underviser slettes, slettes nu også dennes øve-materialer (ligesom det gælder for forløb og opgavesæt).


Version 5.07, 18.11.22
Rettet fejl ved redigering af opgavesæt: Ved ændring af antal elementer i en eksisterende opgave med spændvidde eller vendespil kom der fejl i antal elementer på fanebladet for indhold efter den første opgave.


Version 5.06, 30.09.22
Rettet fejl ved redigering af opgaver:
1) det blev ikke registreret, når antal grupper blev reduceret.
2) der blev ikke genereret syntetisk tale.


Version 5.05, 12.08.22
Rettet fejl ved visning af resultater fra opgavesæt og forløb, hvor man ikke kunne se resultaterne for neden, hvis der var mange resultater i listen.


Version 5.03 og 5.04, 06.06.22
Rettet fejl i Vendespil og Benævnelse, se fejl-listen.


Version 5.02, 06.06.22
Der er nu tidsgrænse for lydoptagelse ved benævnelsesopgaver.
Standard er 5 sekunder, men det kan udvides op til 20 sekunder.
Dette vælges, når man opretter ny kursist, og kan ændres ved redigering af kursist.


Version 5.01, 24.05.22
Akut rettelse: Trænings-forløb knappen til at starte forløb på kusistens startside var aldrig aktiv (var altid grå) - for kursister under en institutionslicens.


Version 5.00, 15.05.22
Redigering af opgavesæt er nu meget mere overskuelig, da det er samlet på en side med faneblade. Endvidere kan man straks se, hvordan opgavesættet kommer til at se ud på et af fanebladene.


Version 4.00, 20.03.22
Med denne version kan man nu vælge at have et institutions-abonnement.

Visse dele af app'en fungerer forskelligt, når man har valgt at skifte abonnements-type:
1) Kursist (borger)-konti er nu tilknyttet et center, ikke den enkelte underviser.
2) Centeret har en eller flere administratorer, som kan oprette undervisere uden begrænsninger.
3) Abonnementet er knyttet til antal aktive kursister (borgere), ikke til en bestemt underviser-mail.
4) Man kan ikke længere træne på underviser konti (mail), kun på kursist konti.

Man kan blive overflyttet til den nye abonnements-type ved at kontakte Cognisoft ApS. Der sker ingen ændringer i priser før næste abonnements-fornyelse.


Version 3.08, 07.03.22
Rettet fejl som gjorde, at man ikke kunne bruge øve-materialer.
Fejlen er opstået i version 3.05 i forbindelse med de store ændringer i tilgang til cloud-databasen.


Version 3.07, 14.02.22
Rettet fejl i underviseres redigering af kursist-konti.


Version 3.06, 11.02.22
1) Der er nu mulighed for at skifte password ved login.
2) Af sikkerhedsgrunde kan underviser ikke længere skifte sine kursisters password efter oprettelse.
3) Man kan nu ved login vælge, om ens login skal huskes på den aktuelle enhed.


Version 3.05, 30.01.22
1) Dobbelt-tap og pinch på iPad forhindres nu, så der ikke pludseligt zoomes ind.
2) Intern kodeændring, som ikke mærkes af bruger: opdateret til nyt kodebibliotek for sky-database.


Version 3.04, 28.10.21
Små forbedringer i grænsefladerne ved redigering af opgavesæt og kursist-indstillinger, herunder større tjek-mærke-bokse og forbedringer af nogle indstillings-dialog-bokse.


Version 3.03, 06.10.21
Login bliver nu gemt, så man automatisk logges ind, hvis man tidligere er logget ind på samme enhed og browser.


Version 3.01, 28.09.21
1) Man kan nu vælge mellem 2, 3, 4, 6 eller 8 par i Vendespil (før var der altid 8 par).
2) Man kan nu ændre i indstillinger for øvematerialer under redigering af et sæt materialer, ligesom man altid har kunnet for opgavesæt.


Version 3.00, 07.08.21
1) Der er nu også taleforståelse på iPad samt i Edge og Firefox browsere.
Tidligere var der kun taleforståelse med Chrome med Windows og Mac.
Bruger man Mac eller Windows får man fortsat den hurtigste taleforståelse med Chrome browseren.
2) Rettet fejl i to opgavesæt med regneopgaver.


Version 2.12, 07.07.21
1) Tilføjet hjælp til redigering af indhold i øve-materialer.
2) Rettet slåfejl i flere hjælpetekster (og på denne hjemmeside).


Version 2.11, 05.07.21:
Der er nu indtalt mere end 300 nye ordlyde - mange af dem til billeder, som blev tilføjet i version 2.10.


Version 2.10, 13.06.21:
1) Skærmene "Vælg opgavesæt" og "Vælg forløb": App'en husker nu, hvis der er valgt bestemte typer af opgavesæt og forløb til listerne (fx "skrift - produktion - enkeltord - navneord") i samme session (efter seneste log-in).
2) Over 300 nye fotos tilføjet. Nogle er foto-udgaver af ting, som allerede findes som tegninger. Andre fotos afbilder ting, som dækker mere specielle interesser som fugle, blomster, haveredskaber, musikinstrumenter osv. NB: der er endnu ikke indtalt ord til alle billeder. Vil man anvende disse billeder, må man vælge syntetisk tale i opgavesættene (men se version 2.11 ovenfor).


Version 2.09, 23.05.21:
Ændringer i terminologi, så der nu tales om underviser i stedet for administrator og kursist i stedet for bruger. Den gamle terminologi var uklar og gav desuden anledning til den misforståelse, at flere undervisere kunne og måtte anvende den samme administrator-konto og abonnement.


Version 2.07, 20.05.21:
1) Ny opgavetype: "Indsæt i sætninger".
2) Der er nu mulighed for tastatur-betjening af både den nye opgavetype og opgaver af typerne: "Ordne sætninger" og "Vendespil".
3) Beskrivelse af tastatur-genveje i hjælpen til opgaverne.
4) Rettet fejl i "Ordne sætninger", hvor "Næste"-knappen ikke blev aktiv, hvis der blev trykket hurtig på højttaler-knappen efter løst opgave.


Version 2.06, 14.05.21:
1) Rettet fejl med ubrugte knapper ved redigering af skabeloner.
2) Ny opgavetype: "Ordne sætninger".


Version 2.05, 10.05.21:
1) Kriterie for klaret vendespil øget til maks. 36 vendte brikker.
2) Små forbedringer i redigering af opgavesæt.
3) Bedre tilpasning af tekststørrelse i Forståelse og Vendespil.


Version 2.04, 09.05.21:
Ny opgavetype: "Vendespil".


Version 2.03, 05.05.21:
Fejlrettelser:
1) Måltype blev ikke registreret korrekt for nye opgavesæt.
2) Skift i antal grupper ved redigering af opgavesæt sker nu i dialogboks, da der ellers kunne opstå fejl ved opdatering af indhold. Tilsvarende for skabeloner.


Version 2.02, 03.05.21:
Rettet fejl som opstod ved den seneste Safari-browser ved Vælg et hint-opgaver på Mac, iPad og iPhone.


Version 2.01, 03.05.21:
Rettet fejl som opstod ved den seneste Safari-browser ved benævnelsesopgaver på Mac, iPad og iPhone.


Version 2.00, 03.05.21:
Man kan nu arbejde med øve-materialer. Det er muligt at oprette, redigere og slette øve-materialer, ligesom de kan kopieres fra undervisere, standard-materialer (start-sæt) og team.


Version 1.33, 06.04.21:
Ved redigering af opgavesæt kan man nu:
1) Indsætte en ny opgavegruppe.
2) Slette en opgavegruppe.
3) Hoppe til en vilkårlig opgavegruppe i opgavesættet.


Version 1.29 - 1.32, 25.03.21:
Ingen synlige ændringer for undervisere og kursister, men tilføjet testkode som lader udvikler teste, at alle billeder og lyde findes til opgavesæt.


Version 1.28, 23.03.21:
Rettelser til hjælpen til Benævnelsesopgaver for tastaturgenveje.


Version 1.27, 22.03.21:
Rettet nogle sjældent opståede problemer ved opgaveredigering:
1) Ved indsættelse af nye opgaver i eksisterende opgavesæt.
2) Ved automatisk indsættelse af målet fra forrige opgave i samme opgavegruppe.


Version 1.25, 11.03.21:
1) Forbedrede opgavesæt: Ny udgave af Benævnelse, landskab - med udvidet semantisk træning.
2) Indtalt og tilføjet nogle semantiske prompts.
OBS: Kopier altid en frisk kopi af opgavesæt fra standard-sæt (Start-sæt) til træning af en borger, så de seneste forbedringer er med.


Version 1.22, 09.03.21:
1) Rettet fejl i opgavesæt.
2) Tilføjet nogle semantiske prompts.


Version 1.21, 05.03.21:
1) Rettet fejl opstået i version 1.18, som i sjældne tilfælde gav låst skærm ved redigering af opgavesæt.
2) Rettet en del fejlagtige kategoriseringer af start/standard-opgavesæt


Version 1.20, 04.03.21:
1) Der er nu mere "kunstig intelligens" ved redigering af opgaver til Benævnelse, idet prompts kan indsættes automatisk for en del ord.
2) Nyt opgavesæt med fotos: Benævnelse, forskellige kategorier (foto, 101 grupper, 303 opgaver)


Version 1.19, 01.03.21:
Rettede fejl i "Vælg et hint", som ikke optalte antal korrekt løste opgaver.


Version 1.18, 28.01.21:
1) Ny opgave-type: Vælg et hint med to tilhørende opgavesæt med godt 100 opgaver (hhv. med tegninger og fotografier).
2) Man kan nu vælge at anvende fotos i stedet for tegninger, og der er i første omgang 225 fotos i app'en.
3) Man kan starte app'en fra hjemmeskærmen på en iPad (hvis man opretter et genvejs-ikon, når man er på app'en side i Safari browseren).
4) Rettet nogle fejl ved skærmudfyldning på iPad, som især var et problem med opgaver af typen "Skriftlig benævnelse".
5) Korrigeret hjælpen til Benævnelses-opgaver.
6) Ændret tastatur-betjening, så retur-tasten ikke længere har flere forskellige funktioner.


Version 1.16, 14.02.21:
Kategorisering af træningsmål for forløb og opgavesæt: Tilføjet ikke-sproglig (så en kategorisering nu er: tale/skrift/ikke-sproglig). Endvidere skal man ikke længere vælge ordklasse, hvis træningsmål er sætninger frem for enkelt-ord. Standard-sæt (start-sæt) er opdaterede i forhold til dette, hvor relevant.


Version 1.14, 12.02.21:
1) Rettet fejl: ved redigering af forløb kom man ikke korrekt tilbage til forrige side, når det redigerende forløb var gemt.
2) Tilføjet enkelt nye indtalte ord.


Version 1.12 og 1.13:
Små rettelser i forhold til opgave-redigering.
Samtidig reorganisering af standard opgavesæt med både nye opgavesæt og systematisering af navne. Se bloggen.


Version 1.11, 06.02.21:
Rettet fejl i opgave-afvikling, hvor "Sig ord"-knappen var skjult, hvis man nåede at trykke "Næste", før app'en var færdig med at afspille lyd-feedback fra opgaven før.


Version 1.08:
Forståelsesopgaver med tekst som mål: lange tekster vises nu med mindre skrift, så der er plads til dem.


Version 1.03, 01.02.21:
Rettet fejl ved redigering af indhold i opgavesæt, som opstod hvis man helt fjernede tallet fra feltet for antal grupper i opgavesættet (fik app'en til at låse).


Version 1.02, 31.01.21:
1) Rettet fejl: kunne ikke gemme forløb med opgavesæt, som var oprettet før version 0.70.
2) Tjekker nu, at man ikke kommer til at gemme tomme forløb uden inkluderede opgavesæt.


Version 1.01:
Rettet fejl: Opgaverne i et opgavesæt kan vises i en fast eller tilfældig rækkefølge, men dette blev ikke gemt, når opgavesæt indgik i forløb, hvor opgaverne så altid blev vist i tilfældig rækkefølge.


Version 1.00, 25.01.21
Beta-test afsluttet, frigivet til abonnement!


Version 0.85, 19.01.21:
1) Rettet fejl som i sjældne tilfælde opstod ved redigering af opgaveindhold, når man slettede en opgavetype fra opgavesættet.
2) Navne på billeder og lyde med flere ord har ikke længere understregninger ("pigen_trækker_drengen" er nu "pigen trækker drengen"). Gamle opgaver med understregninger i disse navne virker fortsat.
3) Indtalte lyde til semantiske prompts findes nu sammen med andre ord, da de kan være relevante at bruge i andre opgaver også.
4) Mulighed for at se password, når man redigerer eller opretter ny kursist.
5) Jeg er gået i gang med at nyindspille lyde (ord) i bedre kvalitet.
For at høre de opdaterede lyde kan det være nødvendigt at tømme browserens cache (I Chrome-browseren trykker man de tre lodrette prikker ( ) i øverst højre hjørne for at få en menu frem. I menuen vælger man "Flere værktøjer" og derefter "Udviklerværktøjer". Når disse vises, kan man højre-klikke genopfrisk-knappen ( ) oppe til højre og vælge "Tøm cache og genindlæs fuldstændig". Man skjuler udviklerværktøjer igen ved at trykke på det lille X øverst til højre i dets vindue.)


Version 0.82:
Sig-ord knappen vises nu kun, hvis opgaven faktisk har lyd som mål.


Version 0.81:
Skriftlig benævnelse: fungerer nu korrekt også hvis mål-ord indtastes med store bogstaver.


Version 0.80, 07.01.21:
Fejlrettelser:
1) Der var fejl, hvis to Forståelsesopgaver fulgte efter hinanden i samme gruppe.
2) Aktivt forløb for en kursist blev ikke straks opdateret.


Version 0.79:
Rettet fejl i Skriftlig benævnelse, som opstod ved afvikling af opgaver, hvor der kun vises de bogstaver, som skal bruges i ordet.


Version 0.78, 04.01.21:
Rettet at knap til team-funktion ikke blev vist på undervisers start-side.


Version 0.76, 04.01.21::
1) Rettelse af fejl i redigering af opgavesæt til Hvem og hvad.
2) Rettelse af fejl ved oplæsning af instruktion i Spændvidde.
3) Rettelse af fejl ved aktivering af semantisk prompt i Benævnelse fra tastatur.
4) Rettelse af andre småfejl.


Version 0.75, 22.12.20:
1) Ny teamfunktion. Det er muligt for undervisere at oprette og tilslutte sig teams, som har adgang til fælles skabeloner, opgavesæt og forløb. Undervisere kan kopiere til og fra de fælles dokumenter.
2) Rettet fejl i forløbs-kontrol.
3) Rettet fejl ved indsættelse af nye opgavetyper i eksisterende opgavesæt.
3) I benævnelses-opgaver kan man nu vælge, hvorvidt der skal gives fonemiske og semantiske prompts.
4) Mulighed for at føje til start eller slut af navne på dokumenter man vil kopiere.
5) Terminologi er ændret tilbage fra "hint" til "prompt" på opfordring fra en beta-tester. Kategorier for opgaver og forløb er også ændret.


Version 0.74:
1) I listen over opgavesæt vises der nu en resultatoversigt bag navnene på de opgavesæt, der har været arbejdet med (gælder kun for opgavesæt, der har været arbejdet med fra og med version 0.74).
2) Større skrift og linjeafstand i alle lister, som kursister skal vælge fra.
3) Der er en rettet fejl, hvor det rigtige opgavesæt ikke kom frem ved redigering, hvis man kun viste udvalgte opgavesæt i listen.
4) Ændret terminologi for kategorier for knapper til at viste udvalgte opgavesæt og forløb.


Version 0.73:
1) Semantisk hints i Benævnelsesopgaver kan nu være indtalte. Der er indtalt over 600 semantiske hints. Disse ligger i deres egen mappe for at gøre det mere overskueligt at vælge mellem disse, og så det heller ikke bliver for uoverskueligt at vælge enkeltord, når man redigerer andre opgavetyper.
2) Jeg har ændret terminologi fra "prompt" til "hint".


Version 0.72:
Det er nu muligt at angive alternative svarmuligheder i Hvem og hvad-opgaver.


Version 0.71, 07.12.20:
1) Det er nu muligt at oprette et nyt opgavesæt uden at vælge eller oprette en skabelon først.
2) Login: Man kan nu trykke på en knap med et øje-ikon, hvis man vil se det indtastede password.


Version 0.70:
1) Der er rettet i forløbsstyring, som nu skulle fungere helt som planlagt.
2) Der er rettet i indtaling af ord i benævnelsesopgaver. Man kan nu ikke længere trykke stop for indtaling.
3) Man kan nu vælge, om opgavegrupperne skal komme i tilfældig rækkefølge eller i den rækkefølge, som de er oprette med.
4) Man kan nu indstille, om der skal være tilfældig rækkefølge og feedbacklyd i redigering af opgavesæt (dvs. uden at man skal lave nyt opgavesæt ud fra en skabelon).


Version 0.68:
1) Der gemmes nu resultater fra hver træningsgang i forløb.
2) Rettet fejl i procent-oversigt.
3) Desværre fortsat fejl ved genoptagelse af afbrudte opgavesæt i forløb.


Version 0.67:
1) Den indledende instruktion i Spændvidde-opgaver kan nu blive læst op.
2) Hvis en underviser arbejder som kursist, gælder kursistens tilladelser ifht. at vælge og redigere på kursistens startside. Det er stadig mulig at redigere opgaver og forløb fra kursist-administrations-siden.
3) Rettet fejl i forløbs-styring.


Version 0.66:
Små ændringer i grænseflade på startsider for underviser og kursist:
1) Lidt forklaring af mulighederne på underviser-start siden.
2) Oversigt over resultat fra seneste træning på kursist-start siden.


Version 0.65:
1) Man kan nu bruge tastatur til at betjene alle opgaverne.
2) Opgavesæt er nu kategoriserede efter træningsmål ligesom forløb. Gamle opgavesæt uden kategori vises kun under "alle". Man kan åbne sine gamle opgavesæt, tildele dem kategorier og gemme dem under samme navn.
3) Ved redigering af opgavesæt kan man nu ændre indstillinger for de enkelte opgavetyper. Dette gør det hurtigere at lave forskellige opgavesæt med små variationer. Det kan fx være nyttigt, hvis man vil lave opgavesæt med stigende sværhedsgrad til et forløb.


20.11.20:
Dette er ikke en ny version af app'en, men der er korrigeret i følgende opgavesæt:
1) Begreber, hvilken hører ikke til
2) Benævnelse, 60 ord
4) Benævnelse udsagnsord
5) Forstå talte ord: kroppen
6) Forstå talte ord: tøj
7) Forstå talte ord, udsagnsord

Endvidere er følgende forløb korrigerede:
1) Begreber, hvilken hører ikke til
2) Benævnelse, 60 opdaterede
3) Benævnelse udsagnsord
4) Forstå talte ord, udsagnsord

Endelig er der opdaterede billeder:
1) øre
3) smal
4) bred
5) lille_sko

Korrigerede opgavesæt og forløb er kopieret over til alle undervisere, men ikke til deres kursister (igangværende forløb er ikke blevet erstattet med de korrigerede).

For at se opdaterede billeder kan det være nødvendigt at tømme browserens cache (I Chrome trykker man de tre lodrette prikker ( ) i øverst højre hjørne for at få en menu frem. I menuen vælger man "Flere værktøjer" og derefter "Udviklerværktøjer". Når disse vises, kan man højre-klikke genopfrisk-knappen ( ) oppe til højre og vælge "Tøm cache og genindlæs fuldstændig". Man skjuler udviklerværktøjer igen ved at trykke på det lille X øverst til højre i dets vindue.)


Version 0.63, 19.11.20:
Der vises nu grafiske cirkler med illustration af procent gennemførte opgaver og procent korrekte opgaver efter opgavesæt og for gemte opgave-sæt resultater.


Version 0.62:
Der er sket nogle forbedringer ved visning af gemte opgavesæt-resultater:
1) Man kan nu vælge at få sorteret efter navn eller dato og tid.
2) Der vises procenter for, hvor mange opgaver, der er løst i et opgavesæt, og for andel korrekte af de løste.
3) For resultater, som er gemt efter, at programmet begyndte at gemme løsningstider, vises også samlet løsningstid for opgavesættet.
4) Man kan vælge kun at se en samlet resultatoversigt for hele opgavesættet eller oversigten suppleret med detaljerede resultater fra alle opgaver.


Version 0.61:
1) Man kan nu kopiere flere skabeloner, opgavesæt og forløb på en gang fra såvel standard-sæt som fra underviseren. Kopierings-funktionerne er nu flyttet over på egne sider, da de kræver en liste, hvor man kan vælge flere elementer ad gangen, hvilket derimod ikke er praktisk på siderne, hvorfra man også skal kunne redigere et enkelt element eller starte med et bestemt opgavesæt eller forløb.
2) På siden, hvor man vælger forløb, kan man nu vælge enten at vise alle forløb eller forløb filtreret efter forskellige kriterier (før kunne man kun se filtrerede forløb). 3) Rettelse af en fejl, som gjorde, at en underviser, som starter som en af sine kursister (fra "Vælg kursist"-siden), ville starte et forløb med underviserens valgte forløb i stedet for kursistens.


Version 0.60:
Man kan nu slette flere resultater fra forløb og opgavesæt på én gang. Slette-funktionen er flyttet over på sine egen sider, da den kræver en liste, hvor man kan vælge flere resultater ad gangen, hvilket derimod ikke er praktisk på siderne, hvor man ser indholdet af resultater.


Version 0.59, 07.11.20:
Rettet fejl, hvor nye Lydskelnen-opgaver, indsat i et eksisterende opgavesæt, ikke fik registeret rigtig lyd-type (indspillet eller syntetisk).


Version 0.58:
1) App'en siger nu lyd også ved første opgave i et opgavesæt på iPad.
2) Man kan nu vælge, at app'en går automatisk videre efter en korrekt løst opgave, i stedet for at vise en knap, man skal trykke på for at gå til næste opgave. Dette skal vælges som en indstilling for kursisten. Indstillingen gemmes dog ikke for underviseren selv, som i stedet vælger denne mulighed ad-hoc.
3) Benævnelsesopgaver kan have indtalt lyd til lydprompt og gentagelse. Der er dermed mulighed for at anvende fonem-lyde i stedet for bogstavnavne. Samtidig er der indtalt et ekstra sæt fonemer efter andre principper end de gamle.
4) Tryk på retur-tasten aktiverer nu OK-knappen ved login.


Version 0.55, 02.11.20:
1) Ny opgave-type: Spændvidde.
2) Bredere input felter på sider, hvor man opretter og redigerer skabeloner, opgavesæt og forløb. Formålet er, at det skal være lettere at give gode beskrivende navne, som dækker træningsindholdet.
3) Resultater for opgavesæt viser nu gennemførelsestider for opgavegrupper. Endnu ikke implementeret for forløb.


Version 0.54, 27.10.20:
Små ændringer i grænsefladen:
1) Opgave-typen "Forståelse": Hvis der ikke er en mål-tekst, udfylder valgbillederne nu siden helt ned til bunden.
2) Små ændringer i ikoner (teknisk er ændringen større, da ikonerne nu er integrerede i app'en i stedet for at blive hentet fra et cdn på nettet).


Version 0.50, 26.10.20:
1) Rettet fejl, som fejlagtig gav deaktiverede knapper på kursistens startside.
2) Tilføjet ikoner på knapper på undervisers startskærm.


Version 0.49, 25.10.20:
1) Tilføjet ikoner på knapper til at starte forløb og opgavesæt på kursistens startskærm.
2) Omdøbt "Opgave-buffét" til "Buffét".


Version 0.47, 23.10.20:
En underviser kan nu overføre en kursist til en anden underviser.


Version 0.46, 16.10.20:
Rettet fejl, som gav hvid skærm ved benævnelsesopgaver med browsere, som ikke understøtter indtaling af svar.


Cognisoft ApS Sættedammen 5, 3400 Hillerød +45 40 51 20 49 mail@cognisoft.dk