Afasi-assistent

Vælg forløb


Her vises de forløb, som er tilgængelige for den aktuelle bruger.

Øverst vises nogle flervalgs-knapper, hvor man vælger typen af mål for træningsforløbet. Der kan således være tale om at målet er:

Når man har valgt målet for forløbet, vises de relevante forløb i listen. I listen kan man efter forløbets navn se, om det endnu ikke har været startet, om det har været startet (men ikke er færdigt), eller om der er trænet færdigt med forløbet. Man markerer et forløb i listen og starter træningen med knappen i nederste højre hjørne.


Forløb er et eller flere opgavesæt, som er sat sammen med det formål, at en bruger skal kunne arbejde alene i en længere periode.

Forløb er kendetegnet ved, at der er kriterier for, hvornår et ord (eller et andet træningsmål) er lært, eller når det har vist sig at være for vanskeligt.

Forløbet bliver således stadig kortere, efterhånden som opgaven (fx et ord) bliver lært eller opgivet, indtil alle opgaver enten er lært eller opgivet.

Forløbene er opdelt i nogle typer, så det er nemmere at finde den type forløb man har brug for:

Disse typer vælges af admininstrator, når forløbene redigeres.


Adminstratorer (logopæder) samt brugere med redigerings-rettigheder har mulighed for at:

Aktivering af et forløb gør, at det er dette, som er startforløb for brugeren ved næste start.

Hvis administrator opretter forløb med sig selv som bruger, har det den fordel, at de siden kan kopieres over til flere forskellige brugere.


Hvis man vil træne igen med et forløb, man allerede har gennemført helt skal man vælge Rediger og derefter gemme forløbet med et nyt navn.