Afasi-assistent

Vælg forløb


Her vises de forløb, som er tilgængelige for den aktuelle kursist.

Øverst vises nogle flervalgs-knapper, hvor man vælger typen af mål for træningsforløbet. Der kan således være tale om at målet er:

Når man har valgt målet for forløbet, vises de relevante forløb i listen. I listen kan man efter forløbets navn se, om det endnu ikke har været startet, om det har været startet (men ikke er færdigt), eller om der er trænet færdigt med forløbet. Endvidere om forløbet er det aktive forløb. Man markerer et forløb i listen og starter træningen med [Start træning]-knappen i nederste højre hjørne. OBS: Fra version 4 med institutions-abonnement vises Start træning-knappen kun med kursist-konti.


Knappen [Aktivér] gør det valgte forløb til det, som startes, når kursisten trykker på "Start forløb"-knappen på sin start-skærm. Er ingen forløb er aktiverede, vil denne knap være grå, og der kan ikke startes et forløb. Hvis man vælger at starte et forløb fra den aktuelle side, bliver forløbet også sat som det aktive forløb.


Forløb er et eller flere opgavesæt, som er sat sammen med det formål, at en kursist skal kunne arbejde alene i en længere periode.

Forløb er kendetegnet ved, at der er kriterier for, hvornår et ord (eller et andet træningsmål) er lært, eller når det har vist sig at være for vanskeligt.

Forløbet bliver således stadig kortere, efterhånden som opgaven (fx et ord) bliver lært eller opgivet, indtil alle opgaver enten er lært eller opgivet.


Undervisere samt kursister med redigerings-rettigheder har mulighed for at:

Aktivering af et forløb gør, at det er dette, som er startforløb for kursisten ved næste start.

Hvis en underviser opretter forløb med sig selv som kursist, har det den fordel, at de siden kan kopieres over til flere forskellige kursister.


Hvis man vil træne igen med et forløb, man allerede har gennemført helt, skal man vælge Rediger og derefter gemme forløbet med et nyt navn.