afasi-assistent.dk - forløbsopsætning - computere hjemme

Computere hjemme hos elever

Opret diskette til computer hjemme Import af forløb på computeren


Opret diskette til computer hjemme

Man kan overføre opgavesæt og forløb til en elevs computer i hjemmet ved hjælp af en diskette, hvis eleven har elevversionen af Afasi-Assistent installeret hjemme (eller den fulde version). Der bliver ikke automatisk overført billeder og ord-lyde, så det dur umiddelbart kun til opgavesæt som benytter standard billeder og ord-lyde, som følger med programmet (men man kan naturligvis manuelt flytte over). I den nuværende version af Afasi-assistent er der ikke nogen mekanisme til automatisk tilbageføring af resultater (en mulighed for at løse dette problem er at bruge programmer som "NetOp" eller "Symantec PcAnywhere" til fjernstyring af elevens computer. Mikro Værkstedet forhandler disse programmer).

Det, der normalt vises i forløbs-start programmet er defineret i databasen pt_id.mdb. Når man vil lave opsætning til fjerncomputere, gør man dét, at man danner særlige filer af denne type, som hedder remote_xxxxxxx.mdb, hvor xxxxx er et navn, man selv definerer, så det f.eks. kan blive remote_Jens_Jensen.mdb.

Man opretter denne særlig pt_id fil ved at bruge menuen Filer og her vælge Ny fjern-computer fil... eller Åbn fjern-computer fil... Når man har oprettet sine forløb i denne fil, kan man eksportere til en diskette. Man eksporterer pt_id filen og styre-filerne. Disse kan så importeres på fjern-computeren.

Der skelnes ikke mellem id'er i denne fil til fjern-computere og i den lokale pt_id fil. Man skal derfor enten sørge for unikke id'er eller være sig bevidst om at det er med vilje, man bruger de samme numre (dvs. at man ikke bruger dem til elever på den lokale maskine).

Når man trykker på knappen "Flyt til fjern computer", danner programmet nogle tekst-filer, som derefter kopieres til en diskette sammen med de tilhørende opgave-sæt (opgave-sættene lægges i en mappe på disketten, som hedder rem_task). Tekst-udgaven af pt_id.mdb filen hedder remote_pt_id.txt. Styre-filerne kommer til at hedde remote_xxxxxxxx.txt, hvor xxxxxxxx står for elevens id-nummer.

Husk at dette ikke er nødvendig til computere forbundet i et netværk; her findes der en lettere måde, se afsnittet om netværk.    Top 

 

Import af forløb på computeren hjemme hos eleven

Hvis denne er sat op til den, vil forløbsstart programmet se efter en diskette, når den starter. Når dette program finder en diskette, spørger det, om der skal importeres. Svarer man ja, tages backup af eksisterende filer, og der dannes nye filer til pt_id, styre-filer og resultat-filer, ligesom opgavesæt kopieres ind. I den nuværende version kopieres ikke billeder og lyde med, så det fungerer kun med de medleverede billeder og lyde, eller man må selv føre disse over. Den nuværende version kan heller ikke eksportere resultater tilbage.

Om forløbs start programmet ser efter diskette ved opstart afhænger af en indstilling i dets ini-fil: p2_start.ini. Her skal stå: diskette_seek = yes. I elev-versionen af Afasi-Assistent er dette sat ind som standard, så man skulle i princippet kunne give eleven elev-cd'en med hjem (elev-licenser købes i en separat pakke). Når eleven eller en hjælper har installeret dette, så skal disketten med elevens forløb sidde i diskette drevet første gang eleven starter Afasi-Assistent op.     Top 

Forløbenes tekniske funktion