Afasi-assistent

Lav forløb - redigering


Her redigerer man forløb, som består af et eller flere opgavesæt.

Man indstiller hvor mange gange en gruppe af opgaver (som træner samme ord) skal være korrekt i træk, før den udgår af det trænede opgavesæt.

Man indstiller også, hvor mange fejl, der skal have været i træk, for at gruppen også udgår, fordi den er for svær for kursisten.

Når alle grupper er udgåede, går forløbet videre til næste opgavesæt, hvis der er flere. Ellers får kursisten at vide, at forløbet er afsluttet.

Man vælger blandt kursistens opgavesæt i listen til venstre og sætter et opgavesæt ind i forløbet ved at vælge det og trykke på pile-knappen i midten.

Øverst på siden er en række valg-bokse, hvor man angiver typen af forløb, dvs. om der arbejdes med tale eller skrift, mobilisering, forståelse eller spændvidde, enkeltord eller sætninger samt navneord, udsagnsord eller andre typer af ord.