afasi-assistent.dk - fælles for opsætning - indhold i de enkelte opgaver

Indhold i de enkelte opgaver

Opsætningsprogrammets panel for indholdet i de enkelte opgaver varierer naturligvis efter programmets art. Nogle dele er dog fælles, f.eks. panelet med pileknapper:

Man kan bladre igennem sættets opgaver ved at bruge knapperne med pile på. I samme knappanel er der også knapper til at indsætte og fjerne opgaver og til at hoppe til en bestemt opgave i sættet.

 

Sædvanligvis bliver valgte billeder i opgaven vist på skærmen. For hvert billed-felt kan man trykke på en ”Hent” knap, hvorefter man får en oversigt over billeder på disken. Man kan også skrive eller indsætte billedets navn i tekst-feltet. Hvis billedet findes, vises det straks efter, så man kan se, om man har husket navnet rigtigt. Når man trykker på ”Hent” knappen, vises dette vindue altid:

Det er værd at bemærke, at man kan søge hurtigt igennem listen ved at skrive de første bogstaver af navnet på billedet, man søger (dette er faktisk standard i Windows 95). Der vises kun billeder i de formater, som programmet understøtter: bmp, gif, rle, og jpg (pcx formatet er på vej ud og understøttes ikke. Det er let at konvertere fra pcx til bmp, f.eks. kan shareware programmet Paint Shop Pro batch konvertere mange billeder i ét hug).

Når man trykker "Vælg billede", sættes dets navn ind i opsætningsprogrammet. "Tegn nyt billede" åbner et tegneprogram, hvor man kan tegne et nyt billede, skanne et ind, eller hvilke evner, man nu har og kan udfolde. Man kan naturligvis også redigere i et billede, men det åbnes ikke automatisk, da Windows standard tegneprogram "Paint" ikke understøtter alle de fil-formater for billeder, som bruges i Afasi-Assistent. (Det er muligt at ændre, hvilket tegneprogram, som åbnes. Man skal redigere i cast_common_dk.ini filen. Her skal man ændre i linien: picture_editor=pbrush, så der i stedet for pbrush kommer til at stå den fulde sti til det program, man vil bruge i stedet, f.eks. picture_editor=c:\Programmer\Paint Shop Pro 6\psp.exe - hvis man altså har installeret shareware programmet PaintShop Pro i denne version, og det ligger på dette sted). "Opdater fil-liste" knappen kan bruges, hvis man har tegnet eller skannet en ny tegning. Man skal trykke på denne knap for at få dets navn med på listen.

Man behøver ikke bruge ovenstående dialogboks for at hente et billednavn. Man kan skrive det selv direkte i feltet til billedets navn i opsætningsprogrammet. Man kan straks kontrollere, om man har skrevet rigtigt, da billede vises, hvis det findes. Det er tit den hurtigste måde at arbejde på.

Når man henter lyde ved at trykke på ”Hent” knappen, ser man dette vindue:

Også i dette kan man hurtigt finde en lyd ved at indtaste de første bogstaver. Før man vælger lyden kan man høre den ved at trykke på højttaler-knappen. Man kan optage en ny lyd eller redigere den valgte lyd ved at trykke på "Optag ny lyd" eller "Rediger valgt lyd". (Ligesom ved billederne kan man her vælge at bruge en anden lyd-editor end Windows' primitive indbyggede. Man skal redigere i cast_common_dk.ini filen. Her skal man ændre i linien: wave_editor=sndrec32, så der i stedet for pbrush kommer til at stå den fulde sti til det program, man vil bruge i stedet, f.eks. sound_editor=c:\Programmer\Creative\Ctsnd\Program\Ctwave32.exe - hvis man altså har dette program, som følger med nyere SoundBlaster lydkort, og det ligger på dette sted). "Opdater fil-liste" knappen kan bruges, hvis man har indtalt en ny lyd. Man skal trykke på denne knap for at få dets navn med på listen.

Denne knap findes ved siden af de felter, hvor lydens navn står. Trykker på den, får man sin lyd at høre. Dermed kan man kontrollere, om lyden faktisk findes (hvis man har skrevet den direkte ind i stedet for at hente den med ovenstående dialogboks). Knappen virker også, hvis man bruger CD-ORD. Hvis man skriver et ord i feltet uden ekstensionen for lydfiler (.wav) vil programmet forsøge at afspille ordet ved hjælp af Mikro Værkstedets ”CD-ORD” program (dette program indeholder 35.000 ord, og dermed næsten ethvert ord, man kunne ønske sig). Det kræver naturligvis, at CD-ORD er installeret på computeren. På denne måde kan man i øvrigt også afspille flere ord på én gang, hvad man ellers ikke kan i alle programmer. ”CD-ORD” kan naturligvis bruges af såvel opsætningsprogrammerne, som træningsprogrammerne.

Definer mål