afasi-assistent.dk - basis-funktioner - enkeltstart

Enkeltstart

Tekniske noter

Ved afprøvning af nye opsætninger, eller når man arbejder sammen med sin elev (så man ikke behøver at have foruddefineret et helt forløb), kan man vælge at starte programmerne som enkeltstart. Dermed kan man frit vælge program og tilhørende opsætning. Der gemmes så heller ikke data. Derimod fremkommer der en oversigt over resultater ved afslutning, som man også kan udskrive på printer.

I menu-programmet til enkelt-start vælger man først tryk-knappen til det program, man vil køre (som så får en grøn ramme omkring sig som tegn på, at den er valgt), derefter en opsætning på listen for neden, hvorefter man starter ved tryk på knappen med pil mod højre. Over denne knap er et afkrydsningsfelt, hvor man kan vælge at bruge scanning/nul-et kontakt. Vælger man det, er det aktivt både i Enkelt-start menu’en og i de programmer, som startes herfra.

Knappen over Afslut-knappen til venstre, "Rediger opgave" fører til opsætningsprogrammet for de enkelte træningsprogrammer, så man således også kan redigere uden at gå ind i forløbs opsætningsprogrammet.

Det er muligt at skjule krydsfeltet til scanne-input og knappen til rediger-opgave, så man forhindrer fejl ved elever, som får lov at arbejde alene ud fra enkeltstartsprogrammet.    Top  

 

Tekniske noter

Programmets ekskverbare filnavn er: single_start.exe. Programmet kan startes med en kommando-linie-parameter som henviser til en ini-fil, hvori der er defineret, hvilke programmer der skal startes. Nedenstående indsættes for hver knap (dvs. desc1 ... desc20):

desc1="Forstå: vælg billede"
prog1=forstå
icon1=forstå
setup1=forstå_setup
ext1=fo1

desc1: Tekst på knappen
prog1: exe filnavn på trænings-program
icon1: Ikon (symbol) som skal vises på knappen (skal ligge i samme mappe)
setup1: Navn på opsætnings-program, som hører til trænigns-prgrammet
ext1: Ekstension på opsætnings-filer til dette trænings-program

Enkelt-start menu for sproglige programmer, ikke-sproglige programmer og test-programmer er implementeret som genveje til "single-start.exe" med forskellige ini-filer som kommando-linie parametre.

Det er muligt at lave tilsvarende løsninger til enkelte elever, så de hver har deres egen menu. Denne proces er ikke automatiseret i den aktuelle version, så den kræver lidt viden og mod for at skrive ini-filerne og oprette genvejene. Det nemmeste er at kopiere en af de eksisterende ini-filer, f.eks. "enkelt-start_menu.ini" under et nyt navn og så modificere den.

I programmets egen ini-fil, single_start.ini, kan man vælge at redigerings-knappen og/eller scan-input check-boxen ikke skal vises. Det gøres ved at indsætte linierne:

scan_choice=no
edit_button=no

Hvis man vil vise disse igen sletter man linierne, eller indsætter "yes" i stedet for "no".    Top  

Tastatur betjening