Afasi-assistent

Fejl-liste

Her beskrives fundne fejl, samt status for rettelsen af dem. Der medtages kun fejl, som ikke er rettede, straks de blev opdaget.

Rapporter venligst fundne fejl og uhensigtsmæssigheder til: mail@cognisoft.dk


❌ 21.06.23, alle versioner:
Hvem og hvad opgaver virker ikke godt på iPad, hvor skærmtastaturet skubber hele opgavebilledet meget langt op. Skærmtastatur bør indbygges i selve opgaven i stedet for.
Status: En løsning kommer til at tage nogen tid.


❌ 21.06.23, alle versioner:
Redigering af tekster til opgaver virker ikke godt på iPad, hvor hele skærmbilledet skubbes for langt op og hvor den nederste navigationslinje nogle gange dækker for felter, der skal redigeres i.
Status: En løsning kommer til at tage nogen tid.


✅ 16.02.23, version 5.11:
Desværre er talegenkendelse ikke optimal med andet end Chrome med Window eller Mac. Det hjælper at sige ordet igen, hvis det ikke straks opfattes af app'en.
Status:
20.02.23: Jeg har desværre måttet fjerne taleforståelse fra iPad samt Edge, Safari og Firefox browserne i version 5.12.


✅ 16.02.23, version 5.10:
I benævnelsesopgaver bliver iPad ved med at spørge om adgang til mikrofon, så man ikke kan komme til at benævne. Fejlen optræder også, hvis man bruger andre browsere end Chrome på en stationær eller bærbar Mac eller Windows computer.
Status:
16.02.23: Fejlen er rettet i version 5.11. Genopfrisk browser-fanebladet, hvis der ikke står version 5.11. Desværre er talegenkendelse ikke optimal med andet end Chrome med Window eller Mac. Det hjælper at sige ordet igen, hvis det ikke straks opfattes af app'en (se ændring 16.02.23 ovenfor).


✅ 17.11.22, alle versioner til og med 5.06:
Redigering af opgavesæt: Ved ændring af antal elementer i en eksisterende opgave med spændvidde eller vendespil kommer der fejl i antal elementer på fanebladet for indhold efter den første opgave.
Status:
18.11.22: Fejlen er rettet i version 5.07.


✅ 06.06.22, alle versioner til og med 5.03:
Benævnelse: hvis man trykker meget hurtigt på "lyt og gentag"-knappen efter en fejl, bliver knappen til næste opgave ikke aktiveret.
Status:
06.06.22: Fejlen er rettet i version 5.04.


✅ 06.06.22, alle versioner til og med 5.02:
Fejl i Vendespil i opgaver med match af to tekster - der vises højttaler i stedet for den ene tekst i parret.
Status:
06.06.22: Fejlen er rettet i version 5.03.


✅ 06.06.22, alle versioner:
Fejl i standard-opgaves-sættet: "Benævnelse, insekter mv (foto, 10 grupper, 30 opgaver)". I to opgaver i en opgave-gruppe siges "græshoppe" i stedet for "flue".
Status:
06.06.22: Standardsættet er rettet, og man kan kopierere det rettede opgavesæt med knappen "Start-sæt".


✅ 24.05.22, version 5.00:
Trænings-forløb knappen til at starte forløb på kursistens startside er aldrig aktiv (er grå) - hvis man har institutionslicens.
Status:
24.05.22: Fejlen er rettet i version 5.01.


✅ 21.04.22, alle versioner til og med 4.0:
Redigering af spændviddeopgaver: Hvis antal mål eller valg ændres i skabelon, mens man redigerer indhold, reflekteres det ikke altid i antallet af de felter, man redigerer indhold med.
Status:
18.05.22: Fejlen er rettet i version 5.00.


✅ 12.03.22 version 3.08:
Det er ikke muligt at redigere skabeloner.
Status:
20.03.22: Fejlen er rettet i version 4.00.


✅ 28.09.21 version 3.01:
Det er ikke muligt at logge ind.
Status:
28.09.21: Fejlen er rettet i version 3.02.
Tryk på browserens genopfrisk knap, hvis der ikke står version 3.02 nederst på login siden.


✅ 05.08.21 (uafhængigt af app-version):
Fejl i opgavesættene: "Regning addition, cifre 1 til 10 (32 opgaver)" og "Regning addition talord et til ti (32 opgaver)" ved 6 + 8 opgaver (fejlagtigt svar: 12).
Status:
05.08.21: Fejlen er rettet i standard-opgavesættene. Man kan kopiere disse over med knappen "Start-sæt" og overskrive de fejlagtige opgavesæt.


✅ 12.05.21, version 2.05:
Ved redigering af skabeloner vises knapper til at tilføje, fjerne og redigere for neden, som ikke giver mening for skabeloner, og som ikke responderer på klik.
Status:
14.05.21: Fejlen er rettet i version 2.06.


✅ 03.05.21, version 2.0:
Benævnelsesopgaver og Vælg et hint-opgaver fungerer ikke med de seneste udgaver af Apple's Safari-browser på Mac, iPad og iPhone. Det skyldes, at browseren pludselig giver feedback om, at den har taleforståelse, selv om det endnu ikke er tilfældet. Derfor forsøger Afasi-assistent at starte taleforståelsen, selv om der ikke er noget, og så kommer der hvid skærm.
Status:
03.05.21, 17:33: Fejlen er rettet i version 2.02.


✅ 01.03.21, version 1.18:
I den nye opgavetype "Vælg et hint" optælles der ikke korrekte svar.
Status:
01.03.20, 17:42: fejlen er rettet i version 1.19.


✅ 07.01.21, version 0.79:
Ved aktivering af forløb for en kursist, gemmes den aktiverede status ikke straks, men først fx efter at forløbet har været startet.
Status:
07.01.21, 13:00: fejlen er rettet i version 0.80.


✅ 06.01.21, version 0.79:
Der opstår fejl, hvis et opgavesæt har to Forståelses-opgave lige efter hinanden i samme gruppe. Næste-knappen aktiveres ikke efter korrekt svar.
Status:
07.01.21, 13:00: fejlen er rettet i version 0.80.


✅ 13.12.20, version 0.73:
Ved kopiering af standard-forløb er det ikke altid, man kan kopiere. Dette burde kun ske, hvis man i forvejen har et forløb med helt samme navn aktivt og i gang, men kan altså sjældne gange ske i andre situationer. Status:
Fejlen er rettet i version 0.75.


✅ 13.12.20, version 0.73:
Efter ændring af "Benævnelse", så semantiske hints kan være indtalte ord (frem for syntetisk tale), er det muligt, at der er fejl i automatisk indsættelse af ord ved redigering.
Status:
Fejlen er rettet i version 0.85 i forbindelse med, at indtalte semantiske prompts nu ikke er adskilt fra andre indtalte ord og sætninger.


✅ 02.12.20, version 0.68:
Hvis et opgavesæt i et forløb er afbrudt, vises alle opgaver ikke altid i nærste runde - men de kommer dog med senere.
Status:
07.12.20, 10:00: Fejlen er rettet i version 0.70.


✅ 24.11.20, version 0.66:
Funktionen "gå automatisk videre uden at trykke på Næste-knappen" virker ikke, hvis underviseren arbejder med opgaven som kursist. Når kursisten logger ind med egen mail, virker det efter hensigten, og det virker også, hvis underviseren afkrydser muligheden før start af opgaver.
Status:
28.11.20: Fejlen er rettet i version 0.67 forbindelse med en ændring af, hvordan kursist-start fungerer med underviser-log-in.


✅ 24.11.20, version 0.65:
Den nye mulighed for at betjene opgaverne ved hjælp af tastaturet har et uheldigt samspil med den funktion, hvor opgaverne kan gå automatisk videre efter korrekt svar, uden at man skal trykke på en næste-knap. Det betyder blandt andet, at man i Spændvidde-opgaver må trykke to gange retur for at starte, og at man ikke kan afbryde opgaverne.
Status:
24.11.20, 21.40: Fejlen er rettet i version 0.66.


✅ 03.10.20, version 0.55:
Ved redigering af benævnelsesopgaver sættes målord ind fra billede, selv om der i forvejen er defineret et ord i feltet.
Det betyder, at der kommer fejl i opgaver, hvor billedet navn er en sætning - så derfor er der fejl i opgavesættet: Benævnelse, udsagnsord.
Status:
03.11.20, 17:23: Fejlen er rettet i version 0.57.


✅ 03.10.20, version 0.55:
Spændvidde opgaver med lyd afspiller ikke altid lyd, især ikke på iPad.
Status:
03.11.20, 17:23: Fejlen er rettet i version 0.57.


✅ 25.10.20, version 0.49:
Knapper for start af Trænings-forløb og Opgave-buffét på kursistens startside er nogle gange fejlagtigt deaktiverede efter gennemførte opgaver med viste resultater.
Status:
26.10.20, 07:31: Fejlen er rettet i version 0.51.
NB: tryk på browserens genopfrisk knap - og se nederst på login-siden, om browseren har hentet den seneste version.


✅ 16.10.20, version 0.45:
Opgavetypen Benævnelse giver hvid skærm på iPad og med Safari-browsen på Mac.
Samme fejl optræder formentlig i alle browsere, hvor man ikke kan indtale svar.
Status:
16.10.20, 14:40: Fejlen er rettet i version 0.46.