Afasi-assistent

Support

Kontakt Palle Møller Pedersen, mobil +45 40 51 20 49, mail: mail@cognisoft.dk. Jeg hjælper gerne med brugen af app'en, og jeg modtager også gerne forslag om forbedringer. Endvidere modtager jeg gerne forslag til billeder og indtalte ord.


FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Spørg endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om. Har spørgsmålet almen interesser for andre, lægger jeg spørgsmål og svar på denne FAQ - så du hjælper også andre ved at spørge.


Vi har ikke Chrome installeret på alle computere, kan vi stadig bruge taleforståelse?

Ja, fra og med version 3.00 har det været muligt også at anvende taleforståelse med de nyeste versioner af Edge, Firefox og Safari-browserne. Man kan fortsat slet ikke anvende den gamle Microsoft Explorer browser med Afasi-assistent. Taleforståelsen er dog fortsat hurtigst, hvis man anvender en Chrome browser (og det er nu også muligt at anvende taleforståelse på iPad, men her skal man anvende den indbyggede, standard Safari-browser).


Vi har ikke mikrofon på alle computere, så hvordan kommer man videre i opgavesæt, hvor der anvendes taleforståelse?

Man kan redigere opgavesættet, så kursisten (eller en hjælper) selv evaluerer svaret. Når man redigerer opgavesættet, går man hen til en af opgaverne med taleforståelse, fx som her Benævnelse. Man trykker på knappen med blyanten i nederste højre hjørne:

Så fremkommer denne dialogboks, hvor man nederst kan fjerne tjek-mærket for "Taleforståelse (i stedet for selv-evaluering)":

Man trykker så "Opdater indstilling". Derefter gemmer man opgavesættet. Giv det eventuelt et nyt navn, så man stadig har det gamle.

Nu er der så selv-evaluering i alle benævnelses-opgaver i opgave-sættet:
Når jeg går ind på afasi-assistent.dk/app på min iPad, får jeg bare en hvid skærm.

Svar: Hvis man får en helt hvid skærm i stedet for log-in skærmen på www.afasi-assistent.dk/app, er det fordi browseren er for gammel og ikke understøtter moderne web-standarder. På en iPad skal man have iOS version 12 eller nyere (nyeste version hedder iPadOS). Denne version kan køre på iPad Air, som Apple sendte på gaden i oktober 2013 samt alle nyere iPads, som har iOS/iPadOS version 12 eller nyere installeret (iOS 11 fungerer tilsyneladende ikke, men enheder som har iOS 11, kan og bør opdateres til iOS 12). Dvs. at man ikke kan anvende iPad i 1., 2., 3. og 4. generation, samt iPad Mini i 1. generation.


Jeg er i gang med at lave en ny benævnelsesopgave. Jeg har valgt skabelonen: ”Benævnelse, 4 valg, lydskelnen og benævnelse”, men ved den første opgave kan jeg kun indsætte ét billede, hvor jeg burde kunne indsætte 3 mere, for at der er 4 valg. Er det en fejl i skabelonen?

Svar: Der bliver kun vist valg til et billede - målbilledet, fordi distraktor-billederne vælges tilfældigt fra målbillederne i de andre opgaver. Det er en af de ting, jeg har gjort, for at gøre det hurtigere at lave nye opgavesæt. I skabelonen vælger man om man vil have definerede eller tilfældige distraktorer. Så vil man selv bestemme distraktorerne (fx for at få semantisk nære distraktorer), skal man ændre i skabelonen. Det kan man imidlertid også godt gøre i et opgavesæt, man allerede har startet. Vælg knappen med blyant og blok nederst til højre (ved siden af + og skraldespand), så kan man ændre skabelonen for den opgave, man er inde i (og resten af de tilsvarende opgaver i opgavesættet).


Kan jeg redigere i et startsæt/opgavesæt på en kursist uden at ændre sættet permanent? Eller skal jeg lave et helt nyt opgavesæt, hvis jeg vil modificere en opgave?

Svar: Startsættet af forløb og opgavesæt ligger på en særlig konto og kopieres, når man vælger at kopiere dem ned til sin egen administrator-kontor eller til en kursist. Så når man redigerer i kursistens kopi, ændrer det ikke på startsættene i den særlige konto - heller ikke, hvis man beholder samme navn.

Man kan også redigere et opgavesæt eller forløb, man har kopieret fra startsæt, og gemme det under et nyt navn, så man har begge variationer hos kursisten.

Tilsvarende, hvis man har redigeret et opgavesæt eller et forløb på sin egen kursistkonto ("Start som kursist"), kan man derefter gå over i kursistens konto med "Vælg kursist" og derfra kopiere det over i kursistens konto. Hvis man derefter redigerer det ovre i kursistens konto, vil det ikke ændre på ens eget opgavesæt eller forløb på underviser-kontoen - uanset om det har samme navn eller ej.

I databasen i skyen gemmes opgavesæt og forløb for forskellige brugere med unikke id-er, så de kan ikke overskrive hinanden.


Findes der en app til iPad eller Android?

Svar: Der findes ikke en AppStore eller PlayStore-app til iPad til Afasi-assistent, men hvis man føjer Afasi-assistent til hjemmeskærmen (startskærmen), og starter den fra ikonet på hjemmeskærmen (startskærmen), fungerer den stort set som en app fra AppStore (PlayStore). Se her, hvordan man gør. Faktisk er dette den optimale måde at bruge Afasi-assistent på, både på en iPad og på en Android-tablet.


Jeg får hvid skærm i opgaverne

Svar:

  1. Sørg for at have nyeste Chrome browser på PC og Mac, og opdateret iPadOS på iPad eller opdateret Android på Android tablet.
  2. Sørg for ikke at have for mange sider åbne i browseren og ikke for mange andre app's kørende samtidig.
  3. Computeren kan have for lidt ram (fx < 4GB).
  4. Tjek at din internet forbindelse fungerer.


Mikrofon-optagelse i Benævnelses-opgaver virker ikke

Svar:

  1. Man skal have givet browseren tilladelse til at optage lyd, når den spørger om det.
  2. På Mac og PC skal man sikre sig, at den mikrofon, man bruger, er valgt i operativ-systemet.
  3. Tal tæt på mikrofonen og undgå baggrunds-støj.
  4. Den rigtige mikrofon (og evt. driver) skal være valgt i indstillinger i Windows eller MacOS (se nedenfor).
  5. Alternativ: Sæt opgaven op til i stedet at bruge selv-evaluering (se ovenfor).


Vælg mikrofon med Windows 10

Vælg tandhjuls-ikonet fra start-menuen for at få indstillinger frem. Vælg derefter Enheder:

Skriv derefter "Lyd" i søgefeltet, og vælg "Vælg din enhed til lydinput":

På den side, der så kommer frem, går man ned til "Indgang", og man vælger så den rigtige enhed eller driver i valg-boksen:

Jeg har været ude for, at der var to forskellige drivere til den indbyggede mikrofon, som hed det samme, og kun den ene virkede!


Vælg mikrofon med MacOS

Øverst til højre i menu-linjen, tryk på højttaler-ikonet og vælg "Lydindstillinger..." nederst.

Vælg "Lyd ind" i den dialogboks, der kommer frem, og vælg den lydindgang, du vil bruge: