afasi-assistent.dk - basis-funktioner - programstarter: forløb

Programstarter: Forløb

Tekniske noter

Opsætning af computer i eget hjem


Når en elev arbejder med et foruddefineret forløb, gemmes der data, således at eleven til enhver tid kan slutte – og gå videre fra, hvor han sluttede, når han starter næste gang.
 

I forløbsstartprogrammet skal eleven vælge sit navn – eller sit aktuelle forløb på listen – og derefter trykke på knappen med pil mod højre. 

Man kan i Forløbsopsætning vælge, at der skal advares, når en vis tid er gået, eller når et vist antal trin vises. Disse advarsler skrives med rød skrift på skærmen både i ovenstående og nedenstående program.

I forløbsopsætning kan man også vælge, om et givet forløb skal vises. Det kan være praktisk at skjule færdige forløb, men bevare dem i databasen til senere inspektion.

Når et træningsprogram er færdigt med en serie opgaver, eller når eleven har valgt at afslutte det, kommer han til et program, som formidler styringen af forløbet, og han kan her enten vælge at slutte helt, eller gå videre til næste trin i forløbet.     Top 

 

Hvis forløbet er slut, dvs. at alle opgaver i alle opgavesæt er løst det definerede antal gange i træk, så siger computeren, at der ikke er flere opgaver i forløbet, og eleven kan dermed ikke komme videre.     Top 

 

Tekniske noter

De eksekverbare program-filer hedder hhv: p2_start.exe og p2_next.exe.

Forløbsbeskrivelser og ID'er (forløbsnumre) findes i databasen pt_id.mdb, som er i Access 97 format. Hvis du åbner den i Access 2000, skal du vælge at den ikke skal konverteres til Access 2000 format. Hvis den konverteres, kan den ikke længere læses af Afasi-Assistent.  

Når du har valgt et forløb og trykker "Start træningen" eller "Fortsæt træningen" så læser p2_start.exe den tilhørende forløbs-database. Denne forløbs databases navn er "sty_xxxxxxxx.mdb", hvor xxxxxxxx står for forløbets ID, f.eks. har forløb nr. 32 "sty_00000032.mdb" (id er altså maks. 8 cifre, der kan ikke bruges andet end tal). Desuden læses samme forløbs resultat-database, som har navnet "res_xxxx.mdb" (f.eks. "res_00000032.mdb"). Dermed kan programmet afgøre, hvor langt eleven er nået i sit forløb, og hvilket program, der skal startes, og med hvilket tilhørende opgavesæt. 

p2_start.exe skriver i konfigurations-filen (ini-filen) til dette træningsprogram, før det starter det for at fortælle programmet: hvilket forløb, der er tale om (id), hvilket trin eleven på i forløbet og hvad kriteriet er for at gå videre til næste trin. Træningsprogrammet åbner så ikke selv styre-databasen, men åbner resultat-databasen for at afgøre, hvilke opgaver eleven har arbejdet med i sidste runde, hvis trinnet ikke blev gjort færdigt, hvor mange gange hver enkelt opgave har været klaret uden fejl i træk osv. Forløbsstartprogrammet fortæller desuden træningsprogrammet: om der skal bruges nul-et kontakt, hvilket sprog der arbejdes på, om programvinduet skal maksimeres til at udfylde hele skærmen, og om der skal skrives en detaljeret log-fil.

Når et træningsprogram er slut kalder det p2_next.exe, der som kommando-parameter får forløbets ID.    Top 

 

Opsætning af dedikeret og fejl-sikret computer i elevens eget hjem

Hvis man vil gøre en computer, som er dedikeret til Afasi-Assistent, helt sikker at arbejde alene hjemme med for eleven, kan man lade forløbsstartprogrammet (p2_start.exe)erstattet det normale Windows 95/98 skrivebord. Så vil eleven komme direkte til start-programmet når han tænder computeren, og når han vælger at afslutte vil computeren sige, at nu kan han slukke. Man skal gøre følgende. I mappen c:\windows findes filen system.ini, som man skal åbne og redigere. PAS PÅ! – den indeholder vigtige system-indstilinger. Start med at tage en sikkerhedskopi af filen. I første del af filen, i sektionen [boot] findes linien shell=explorer.exe. Sæt et semikolon i starten af denne linie, det betyder, at den er en "kommentar", at den altså er sat ud af kraft. Sæt så lige bag en linie ind, som definerer, at CAST afasi start programmet nu skal være "shell". Hvis Afasi-Assistent i mappen "Afasi", så hedder linien: shell=c:\Afasi\P2start.exe

Når du vil have computeren tilbage til normal Windows arbejdsmåde, er det bevist gjort besværligt, så det undgås, at brugeren utilsigtet kommer til at forlade programmet. Du lukker forløbs-styringen (p2_start.exe) med tastekombinationen Skift-Ctrl-Alt-F12. Du har nu et tomt, grønt vindue. Du skal så trykke ctrl-esc. Så får du et lille vindue frem, hvorfra du kan vælge at køre et program. Start notepad.exe – notesblok programmet. I dette kan du så ændre system.ini filen tilbage, så computeren starter normal, næste gang den starter. Hvis du blot skal udføre nogle opgaver, uden du behøver at lave computer-opsætningen om, så kan du blot fra dette program starte en eller flere kopier af explorer.exe, så du kan kopiere til og fra computeren (nye styre filer, back up af resultater mv.). 

Du kan også bruge programmet "Udskift Windows' skrivebord" (udskift_shell.exe), som følger med Afasi-Assistent.

Hvis man laver en sådan opsætning, skal man også i forløbs-opsætnings-programmet have defineret, at Windows skal lukkes ned ved slut. Det kan virke voldsomt således at forbeholde en computer til afasi-træning, men det sikrer mod fejl i længere forløb, og det behøver ikke være nogen dyr computer, man dedikerer: Afasi-Assistent bliver faktisk i projektet på Bispebjerg Hospital brugt på 486 50 mhz computere med 16 mb ram og Windows 95, det går langsomt, når programmerne skal åbne, men ikke urimeligt ifht. opgaven. Vi vil dog anbefale en lidt hurtigere computer, f.eks. Pentium 133 mhz.    Top 

Om enkeltstart