afasi-assistent.dk - forløbsopsætning - forløbenes tekniske funktion

Forløbenes tekniske funktion

Forløbs-databasen

Styre-databaserne

Resultat-databaserne

Hvordan programmerne kalder hinanden

Ini-filer for træningsprogrammer

Forløbs-databasen

I den nuværende udgave af Afasi-Assistent findes der en forløbs-database (pt_id.mdb, Microsoft Access 97 format) på hver computer, systemet er installeret på. I den er der et nummer med tilhørende navn for hvert forløb (man kan give flere numre til hver elev for at have flere forskellige forløb til samme elev). For hvert forløb findes en separat database til at beskrive/definere forløbet  (for elev nummer 1, første forløb kunne det hedde sty_00000001.mdb) og en database til at registrere resultater i (for elev nummer 1, første forløb vil det så hedde res_00000001.mdb).    Top 

Styre-databaserne

I styre-databaserne er der en post for hver trin i et forløb. Disse skal have fortløbende numre fra trin 1 osv. For hvert trin er angivet: navn på træningsprogram, navn på tilhørende opsætningsfil og kriterium, dvs. antal gange den enkelte opgave skal være løst korrekt i træk, før den udgår af forløbet.    Top 

Resultat-databaserne

I resultat-databaserne noteres dato og tid, trin-nummer, sessions-nummer (det er en ny session, hver gang eleven har været i gang med en opgave), hvor længe der er arbejdet i hele sessionen, om der er arbejdet med den enkelte opgave, resultatet, og hvor længe der er arbejdet med opgaven. Disse oplysninger er kodede. Tidoplysninger ligger som sekunder siden midnat (dette giver et potentielt opgørelsesproblem, hvis computerens ur går forkert, og der således arbejdes ind over midnat ifølge computerens ur).    Top 

Hvordan programmerne kalder hinanden

Trænings-programmer kaldes både fra enkelt-start programmet og fra forløbs-programmet. Desuden kan de kaldes fra opsætnings-programmerne, når man vil gennemse et nyudviklet opgave-sæt. Deres ini-filer bruges til at sende de nødvendige parametre (som bl.a. fortæller trænings-programmerne, om de er del i et forløb og dermed skal lagre resultater).

Er et trænings-program led i et forløb, slutter det med at kalde det forløbs-styrings-program (P2_next), som styrer overgang fra et program til det næste i forløbet.

Bliver et trænings-program derimod kaldt fra enkelt-starts programmet, kalder det dette tilbage, når det slutter (enkelt-starts programmet kan startes med forskellige ini-filer; denne oplysning sendes med tilbage).

Hvis trænings-programmet endeligt er kaldt fra et opsætnings-program, afslutter det blot uden videre, da opsætnings-programmet ikke lukker ned imens trænings-programmet kører.

Opsætnings-programmerne kaldes fra enkelt-start programmet og fra Forløbs-opsætnings-programmet.

Der er to forløbs-styrings programmer (P2_start). Det første bruges ved opstart og kaldes ikke af andre programmer. Det næste bruges til at gå videre i et forløb efter afslutning af et trænings-program (P2_next), og det kaldes af trænings-programmet (det kan ikke startes direkte).

Enkelt-starts programmet kan startes direkte, men det genstartes også af trænings-programmer, hvis de er startet af enkelt-start programmet.    Top 

Ini-filer for trænings-programmer

Her er en ini-fil til "Vælg billede til ord", et trænings-program hvis exe-fil heder L&B.EXE:

[L&B]
subject_id=1
problem_set_id=50 hverdgs-ord m. rel dist aud + vis.lb1
single_start=no
shell_back=yes
maximized=no
write_log=no
kriterie_for_næste=3
trin_nr=1
shell_command=enkelt-start_menu

[L&B]
-
er blot navnet på programmet (sektionsoverskrift, men der er kun denne sektion).

subject_id=1
- angiver forløbs-nummeret (bruges kun når programmet startes som led i forløb).

problem_set_id=50 hverdgs-ord m. rel dist aud + vis.lb1
-
er navnet på opgave-sættet (bruges altid)

single_start=no
-
angiver om programmet indgår i forløb (single_start = no) eller er startet af enkelt-start eller opsætnings-program (= yes).

shell_back=yes
- angiver om programmet skal returnerer hhv. til forløb eller enkelt-start, afhængigt om det er startet som single start. Det er kun, når det er startet fra opsætnings-program, at der ikke skal "shell'es back", dvs. at der ikke skal kaldes tilbage.

maximized=no
- angiver om programmets vindue skal maksimeres til at fylde hele skærmen

write_log=no
- reserveret til senere brug

kriterie_for_næste=3
- angiver hvor mange gange i træk en opgave skal have været korrekt i træk, for den udgår (kun relevant i forløb, kommer fra styre-fil)

trin_nr=1
- Angiver hvilket trin der skal arbejdes på (kun relevant i forløb, kommer fra styre-fil).

shell_command=enkelt-start_menu
- angiver kommando linie parameter til enkelt-start programmet, som siger hvilken ini-fil, som definerer tryk-knapper (hvilke programmer der kan startes). Bruges kun når programmet er startet af enkelt-start.    Top 

Microsoft Access 97 og 2000