afasi-assistent.dk - forslag til brug - agrammatisme

Agrammatiske vanskeligheder

Træning af produktion

Træning af forståelse

Træning af sætnings-produktion

Agrammatiske vanskeligheder i tale og skrift antages at kunne have flere årsager. Der kan være tale om mangel på verber eller funktionsord eller om forkerte endelser. Forstyrrelsen kan ligge i mobiliseringen af disse ord eller i "mapping" fra funktionelt niveau til sætning, og strategien for træning må til dels afhænge af diagnosen.

I Afasi-Assistent er der en række programmer som træner verber og tidbøjning af verber:

Verbers tider - Udfyld tider - Skriv datid

Desuden er der et program, som går ud fra at verbet er kernen i sætningen. Dette program, "Hvem og hvad?" træner bevidsthed om simpel sætningskonstruktion ved først at spørge om verbet, så subjektet og til sidst objektet.

Forståelse af sætninger kan trænes gennem "Sætninger + billeder", hvor man skal vælge billede til en sætning. En særlig variant er forståelse af lokative relationer (som næppe er relateret til egentlige agrammatiske vanskeligheder).

Aktiv sætningskonstruktion i et program, som beder om ord fra venstre mod højre trænes med "Byg sætninger": her kan man starte med to-ords sætninger og så øge antallet af valgmuligheder. Det er en god indledende træning, hvor eleven ikke selv skal skrive ordet, blot vælge mellem et antal ord, som står skrevet på trykknapper.

Efter denne sætningskonstruktion ved valg af ord kan man gå videre med egentlig skrivning af sætninger i "Skriv sætninger". Problemet ved mere frie opgaver er, at samme ting ofte kan skrives korrekt på flere måder. Derfor er der i opgaven mulighed for at give en række valgmuligheder.

Er der problemer med bøjningsendelser på verber og substantiver eller med brug af stedord, er det oplagt at bruge "Skriv og gentag", som også kan lægge op til, at eleven skal gentage den sætning, som skal skrives.

 

Træning af sætnings-forståelse

Enkelte afasi-ramte har kun vanskeligheder i forståelsen. Det kan typisk dreje sig om reversible sætninger (hvor subjekt og objekt plausibelt kan byttes om: "drengen kysser pigen" eller "pigen kysser drengen") og lokative relationer (rumslige: firkanten er over cirklen). Til dette formål er fremstillet særlige tegninger med "tændstik-figurer" og der er lavet opgaver dels i "Forstå: vælg billede", dels i "Vælg ord og billede", hvor der hhv. skal vælges billede til sætning og sætning til billede. Begge opgave-sæt hedder "Reversible sætninger". Lyd på opgaverne kræver at man bruger CD-Ord.

Orale produktionsforstyrrelser