afasi-assistent.dk - forslag til brug

Forslag til brug af programmerne

Teori-baseret, individuelt tilrettelagt afasi-rehabilitering

Supplere, ikke erstatte

Øge mængden af træning

 Test, lav forløb, træn...

Eksempler på typer af forløb


Supplere, ikke erstatte menneskelig rehablitering

Formålet med programmerne er at supplere den traditionelle taleundervisning - ikke at erstatte den. For det første findes der undersøgelser, som tyder på, at en terapeut er mere effektiv til at formidle afasi-rehabilitering end en computer er - når begge bygger på samle behandlings-protokol (Loverso et al.). For det andet kræver det under alle omstændigheder en fagligt kvalificeret terapeut at planlægge den korrekte træning - og dermed også at udvælge programmer og indhold til et passende forløb til den enkelte afasi-ramte. Desuden er der stadig en række områder, hvor computeren ikke er relevant, det gælder først og fremmest tale-apraktiske problemstillinger.    Top 

Øge mængden af træning, som det er muligt at give

Den primære berettigelse af at anvende computer i afasi-rehabilitering er, at man kan øge mængden af træning. Dette forudsætter dog, at den afasiramte kan arbejde alene med programmerne hjemme eller på træningsstedet uden overvågning og hjælp. Til dette formål er det muligt i "Afasi-Assistent" at opsætte forløb, hvor den afasiramte går videre fra trin til trin, efterhånden som opgaverne klares sikkert.    Top 

Test, lav forløb, træn, test igen

Det vil være naturligt først at teste den afasiramte grundigt. Først må der opstilles et mål på baggrund af mønstret af forstyrrelser og bevarede ressourcer. Derefter kan mere detaljeret testning på det valgte område for træningen være relevant. Så skal der opstilles et forløb. Den afasiramte arbejder med dette, indtil alle opgaver er gennemført til kriterium. Derefter testes igen for at se, om den ønskede specifikke effekt er opnået. Er den det, kan nye dele af området være mål i et nyt forløb (nye ord, nye sætningsstrukturer mv.). Er effekten ikke opnået, må mål eller metode genovervejes. Var der ikke de ressourcer til stede, som forudsat? Var der valgt forkerte programmer? osv.    Top 

 

Eksempler på typer af forløb

Global afasi

Anomi - ordmobiliseringsbesvær

Agrammatiske vanskeligheder

Orale produktionsforstyrrelse