afasi-assistent.dk - basis-funktioner - den generelle organisering

Den generelle organisering af Afasi-Assistent

1) Afasi-Assistent indeholder et større antal forskellige programmer til træning af forskellige afatiske forstyrrelser. Desuden findes et mindre antal nonverbale programmer, som er blevet brugt til placebo-kontrol i The Copenhagen Aphasia Study's forskningsprojekt med Afasi-Assistent.

2) Til hvert enkelt træningsprogram findes et opgave opsætningsprogram, hvormed man kan opsætte nogle variable for programmet samt definere dets indhold af ordlyde og billeder.

3) Et startprogram, som starter forløb for den enkelte elev. Dette findes i to versioner. Et hvor eleven vælger sit navn og starter, og et som formidler overgang fra et program til et andet midt i et forløb (det kan man ikke starte direkte). Det er også herfra, eleven helt forlader et forløb, når en session afsluttes.

4) Et program til "enkeltstart". Her opsamles ikke data, og der styres ikke af et defineret forløb. Det er velegnet til afprøvning af opgavesæt, men også hvis terapeuten sidder ved siden af eleven under træningen og afprøver forskellige muligheder eller bruger programmerne til en uformel test. Programmet kan vise forskellige menuer i form af trykknapper, og som standard findes menuer til sprogtræningsprogrammer, non-verbale programmer og testprogrammer.

5) Et forløbsopsætningsprogram, hvor man kan putte nye elever ind i systemet, og hvor man kan definere nye forløb. Dette er terapeutens "administrationscenter". Herfra kan opsætningsprogrammer også startes; man kan definere, om der skal være scan-input mv. Desuden kan man få en oversigt over resultater. Programmet bruges også til administration over netværk, og det kan lave en diskette, som kan give elever opgaver hjemme, hvis de har elevversionen af "Afasi-Assistent" hjemme.

6) Hjertet i forløbsstyringen er tre typer databaser:

  1. En elev-database, som der kun kan være én af på hver computer. 
  2. En styre-database for hver elev på computeren (dens navn er dannet ud fra elevens id). 
  3. En resultat-database for hver elev på computeren (dens navn er dannet ud fra elevens id). 

De enkelte opgavesæt ligger blot som tekstfiler i deres egen mappe, dvs. en mappe for alle opgavesæt. (Hver opgavesæt har en fil-ekstension, som hører til opgavesættet).

Fælles for alle træningsprogrammer