afasi-assistent.dk - nonverbale programmer - tårnet i hanoi

Tårnet i Hanoi

Teoretisk baggrund

Tårnet i Hanoi er en af placebo / kontrol opgaverne fra effekt-afprøvningen af "Afasi-Assistent", dvs. at der ikke forventes at være nogen effekt på sproget. Indirekte effekter kan dog ikke udelukkes. Programmet træner strategi (præfrontale/executive funktioner). Bliver patienten bedre her, kunne man forestille sig en generalisering til evnen til at kompensere for sproglige vanskeligheder. Vi har dog ingen data til at be- eller afkræfte en sådan hypotese. Programmet er formentlig velegnet til patienter/elever med executive dysfunktioner, som det hyppigt ses hos hovedtraume-patienter, og er dermed egnet uden for afasi-rehabiliteringen, men dette er ikke indgået i effekt-afprøvningen af Afasi-Assistent.

Opsætnings-programmet Trænings-programmet