afasi-assistent.dk - basis-funktioner - hvad kan Afasi-assistent?

Hvad kan Afasi-Assistent?

Programmernes formål

Tre måder at møde programmet på
Teoretisk baggrund

Programmernes formål

Afasi-Assistent er udviklet til afasi-ramte (personer med sproglige vanskeligheder efter hjerneskade) og andre med brug for sproglig træning. Det gør det muligt for disse at kunne arbejde alene med computer. Det er meningen, at Afasi-Assistent skal bruges som et supplement til talepædagogiske træning.

Der er derfor lagt vægt på at:

  1. Man virkeligt kan arbejde alene med programmerne i lange forløb uden at man behøver hjælp fra terapeuten eller andre hjælpere. 
  2. Terapeuten kan individualisere opgaverne og valget af programmer, så det passer til den enkeltes vanskeligheder og ressourcer.    Top 

 

Tre måder at møde programmet på

Afasi-Assistent består af mere end 30 forskellige programmer, men brugeren skal ikke selv direkte vælge mellem alle disse programmer. Man møder fundamentalt set programmerne på tre forskellige måder:

Eleven møder enten trænings-programmerne:

  1. som led i et fastlagt længere forløb, eller 
  2. via en "enkelt-starts menu", hvor man selv kan vælge trænings-program og tilhørende opsætning.

Terapeuten arbejder via et program til opsætning af forløb.    Top 

 

Teoretisk baggrund

Den teoretiske baggrund for programmerne er den såkaldte kognitive neuropsykologi og de tilhørende modulære sprogmodeller. Afasi-Assistent blev udviklet til The Copenhagen Aphasia Study på Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling, som blev gennemført af cand.psych., dr. med. Palle Møller Pedersen, cand.psych. Kirsten Vinter og neurolog, adm. overlæge, dr.med. Tom Skyhøj Olsen (nu på KAS Gentofte). Cand.psych. Kristjan Jul Houman har også arbejdet en periode i projektet. I dette projekt blev al computer-træning individuelt planlagt på baggrund med testning med PALPA testen (vil blive udgivet i dansk oversættelse på Psykologisk Forlag i samarbejde med Charlotte Lønberg og Gorm Hallas Møller, Center for Hjerneskade). På baggrund af en vurdering af den enkelte afasi-ramtes vanskeligheder og ressourcer blev der sat et realistisk mål op for træningen med den enkelte elev, der blev valgt trænings-programmer, og der blev indsat relevante ord eller sætnings-typer.

Brugen af Afasi-Assistent gør naturligvis ikke i sig selv træningen til "kognitiv neuropsykologisk". Det afgørende er, at man gennem sin undersøgelse af eleven har en model af, hvor i sprogsystemet vanskelighederne ligger. Imidlertid ligger der ikke i den kognitiv neuropsykologiske model i sig selv en teori om genoptræning. Kognitive neuropsykologer plejer (ligesom i Luria-skolen) at regne med, at man enten træner direkte på et afficeret modul eller forbindelse mellem moduler, eller man arbejder med en 'relæ-teknik', hvor et modul eller en forbindelse, som normalt ikke indgår i systemet, inddrages som støtte eller erstatning.    Top 

Den generelle organisering af Afasi-Assistent