afasi-assistent.dk - fælles for opsætning - indstillinger for hele opgavesættet

Indstillinger for hele opgavesættet

Her ser man felterne, hvor man kan indtaste antal opgaver (maksimalt 100). Desuden antal billeder, hvilket er aktuelt for nogle, men ikke andre programmer. Endeligt pause-tid, som benyttes hvis der er valgt, at programmet går automatisk videre efter korrekt svar. Pause-tid er så det antal sekunder programmet venter, før det går videre.

 

Disse valg findes i stort set alle opsætningsprogrammer. ”Automatisk forløb” angiver, som nævnt ovenfor, at programmet går automatisk videre efter korrekt svar. ”Randomiser billeder” betyder at billederne vises i tilfældig orden i den enkelte opgave. Dvs. at næste gang samme opgave præsenteres, vil billederne være i andre positioner. Dette forhindrer, at eleven lærer positioner frem for indhold. ”Randomiser opgaver” betyder, at opgaverne kommer i tilfældig rækkefølge. Igen er det for, at eleven ikke skal kunne huske ud fra sekvens i stedet for ud fra indhold.

 

Disse valg findes også i de fleste opsætningsprogrammer. Lyd-feedback ved en rigtigt løst opgave er oftest: intet lyd-feedback, at målordet siges (det rigtigt valgte ord) eller at der siges "Rigtigt". Efter fejl kan man blot vælge, at der siges "Forkert" eller intet lyd-feedback (så skal check-mærket fjernes).

Indhold i de enkelte opgaver