Afasi-assistent

Introduktion

Afasi-assistent er et system, som er beregnet til at supplere den logopædiske undervisning af personer, som har afasi, dvs. sprogforstyrrelse efter hjerneskade. I første omgang er målet at træne ordfinding (ved anomi), men det vil hen ad vejen blive udvidet i forhold til andre afatiske vanskeligheder. Da Afasi-assistent er web-baseret, vil nye opgavetyper blive tilgængelige for alle brugere, så snart de er udviklede og er klar til brug.

Hvis Afasi-assistent anvendes af en logopæd, kan denne lave opgaver og forløb, som automatisk bliver tilgængelige hjemme hos brugeren (personen med afasi). Logopæden kan også gå ind og se brugerens resultater, da det hele styres gennem en database i skyen.

Man træner med opgavesæt, hvor der i hvert opgavesæt kan være forkellige måder at træne på. Fx kan man først vælge et billede, til et ord man hører og derefter lytte til to ord og vælge det rigtige til et billede. Derefter kan man stave ordet. Alle opgaver kan have forskellige sværhedsgrad. Der er forud-definerede opgavesæt, og logopæder kan lave opgavesæt, som passer til den enkelte brugers behov. Systemet indeholder over 800 hundrede billeder og over 1.800 indtalte ord, som kan vælges til opgavesættene. Nogle opgavetyper anvender desuden talesyntese, når en administrator opsætter nye, brugertilpassede opgavesæt (samt taleforståelse i benævnelsesopgaver, hvis man anvender Chrome-browseren på Windows, MacOS eller Android).

Man kan også træne med forløb, som består af et eller flere opgavesæt, hvor opgaverne trænes, indtil man har haft dem korrekte et vist antal gange i træk (dvs. at de er lært sikkert) eller forkerte et vist antal gange i træk (dvs. at de er for vanskelige for brugeren). Dette muliggør, at en bruger kan arbejde alene i en periode, enten med et passende eksisterende forløb eller med et forløb, som en administrator (logopæden) har opsat for brugeren ud fra dennes behov (vanskeligheder og ressourser).

Systemet kan bruges på to måder:

  1. En logopæd kan lave opgavesæt og forløb til sine brugere
  2. Private brugere, som ikke har en logopæd, kan vælge foruddefinerede opgavesæt og forløb.

Private brugere kan også vælge at få nogen til at hjælpe sig med at lave opgavesæt eller forløb med ord, som er relevante for brugeren, og i en sværhedsgrad, som passer.


Pædagogiske principper:

Umiddelbart feedback. Brugeren får altid umiddelbart feedback på, om opgaven er løst korrekt. Er der fejl, skal man finde det rigtige svar, før man kommer videre. Man kan altid komme videre, da der enten kun er få valgmuligheder, eller der bliver givet hjælp efter fejl.

Mange indgange til ord. Afasi-assistent er udviklet til, at benævnelsesopgaver samtidig træner meningsmæssige (semantiske), lydlige (fonemiske) og skriftlige (grafemiske) indgange til ord.

Individuel tilpasning. Afasi-assistent er udviklet til at blive tilpasset den enkelte bruger. Dette gælder både, hvilke ord som det er relevant at træne, og sværhedsgraden. Man kan vælge forskellige typer af færdige opgavesæt og forløb, eller man kan gå ind og redigere opgavesæt og forløb med de ord og de typer af hjælp, som er mest relevante for den enkelte bruger.


Forskning: Et pilot-studie af anomi-træning i eget hjem af tre personer med afasi med Windows-udgaven af Afasi-assistent er dokumenteret i en artikel i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift: Pedersen, P.M., Vinter, K., & Olsen, T.S. (2001) "Improvement of oral naming by unsupervised computerised rehabilitation." Aphasiology 15, 151-169.


Forbehold: Afasi-assistent er kun effekt-afprøvet i en multiple single-case afprøvning af den tidligere Windows-version. Det er ikke alle typer af afatiske sprogvanskeligheder, som kan trænes, da systemet blandt andet ikke kan forstå eller vurdere tale. Der kan ikke gives løfter om nogen generel eller specifik effekt.

Afasi-assistent kan ikke erstatte undervisning hos en logopæd eller træning af funktionel kommunikation i realistiske kommunikations-sammenhænge. Afasi-assistent skal betragtes som et supplement, som endvidere ikke bør reducere den tid brugeren anvender i sociale sammenhænge.

Afasi-assistent er et undervisningsredskab. Afasi-assistent er ikke medico-teknisk og indeholder ingen lægelige tests, lægelige diagnoseredskaber eller lægelige vejledninger.


System-krav: Afasi-assistent fungerer bedst med Chrome browseren på MacOS, Windows og Android. På en iPad anvendes standard browseren (Safari). Nogle opgavertyper kan afvikles på en stor iPhone eller Android mobil holdt i landskabs-orientering, men dette må frarådes, og det er slet ikke praktisk for administrator at redigere opgavesæt på så små skærme.

Benævnelsesopgaver kan anvende taleforståelse, hvis der er en god usb-mikrofon tilsluttet til computeren. Dette kræver Google Chrome browseren, og fungerer kun med MacOS, Windows 10 og Android. Det fungerer ikke på iPad, hvor brugeren selv må evaluere, om det korrekte ord er sagt (taleforståelse fungerer heller ikke med Chrome på iPad).

Da Afasi-assistent er web-baseret, kræves en god internetadgang. Anvendes mobildata, kan der være omkostninger til dataforbrug. Er internetadgangen langsom, kan Afasi-assistent også respondere langsomt. Der kan så især være ventetid ved overførsel af lyd og billeder, samt ved redigering af opgavesæt.


Copyright: Afasi-assistent app'en er udviklet af neuropsykolog Palle Møller Pedersen og er copyright Cognisoft ApS, 2020. Billeder i app'en er dels tegnet af Mona Askær (og enkelte er tegnet af P.M. Pedersen), dels under licens af Vecteezy samt Phantom Open Emoji (© Genshin Souzou) og OpenEmoji.org (licens CC BY-SA 4.0). Ikoner kommer fra Font Awesome. Alle billeder er underlagt forskellig copyright og må ikke downloades eller kopieres i hel eller delvis form eller indgå i andre billeder eller materialer, hverken trykt, elektronisk eller andet.


Personoplysninger: Afasi-assistent indsamler ikke oplysninger ud over login-oplysninger (email og et kaldenavn) samt opgavesæt, forløb og træningsresultater.

Data opbevares i en Google Cloud Firestore database i et europæisk datacenter. Google har forpligtet sig til at følge EU's persondataforordning (GDPR). Afasi-assistent anvender ikke cookies og anvender heller ikke nogen dele af Google Analytics sporingsredskaber eller lignende.

Data slettes af Cognisoft ApS ved ophør af abonnement samt på anmodning.

Administratorer (logopæder) kan desuden oprette og slette brugere og har ansvaret for at slette disse ved ophør af undervisning samt på anmodning.

Der er taleforståelse i nogle af opgaver, når der anvendes Chrome på Windows, MacOS eller Android. Denne processeres hos Google, idet Chrome-browserens indbyggede taleforståelse anvendes. Dette er dermed underkastet brugerens aftale med Google. Der fremsendes kun de korte lydfiler, som optages ved besvarelse af opgaverne (benævnelse af billeder). Endvidere anvendes talesyntese i nogle opgaver, som også genereres hos Google, når en administrator laver nye opgavesæt. Derefter gemmes de producerede lydfiler på Cognisoft ApS' server (hos cHosting, som vi har databehandleraftale med).

Persondata-ansvarlig hos Cognisoft ApS er Palle M. Pedersen.


Tak: Afasi-assistent som web-app bygger på Windows-versionen, som blev udviklet af P.M. Pedersen til et forskningsprojektmed, som jeg udførte sammen med neuropsykolog Kirsten Vinter og overlæge, dr.med. Tom Skyhøj Olsen på Neurologisk Afd., Bispebjerg Hospital. Desuden bidrog psykolog Kristjan Jul Houmann som forskningsassistent. Forskningsprojektet blev støttet af Sygekassernes Helsefond.