Afasi-assistent

Introduktion


Opbygning · Pædagogiske principper · Ændringer fra Windows-versionen · Forskning · Forbehold · Systemkrav · Copyright · Personoplysninger · TakOpbygning

Afasi-assistent er et system, som er beregnet til at supplere den logopædiske undervisning af personer, som har afasi, dvs. sprogforstyrrelse efter blodprop i hjernen eller anden hjerneskade.

Hvis Afasi-assistent anvendes af en underviser (fx en logopæd, terapeut eller speciallærer), kan denne lave opgaver og forløb, som automatisk bliver tilgængelige hjemme hos kursisten (personen med afasi). Undervisere kan også gå ind og se kursistens resultater, da det hele styres gennem en database i skyen.

Man træner med opgavesæt, hvor der i hvert opgavesæt kan være forskellige måder at træne på. Fx skal man først vælge et billede til et ord, man hører, og derefter lytte til to ord og vælge det rigtige ord til et billede. Derefter skal man sige ordet. Alle opgaver kan have forskellige sværhedsgrad. Der er forud-definerede opgavesæt, og undervisere kan lave opgavesæt, som passer til den enkelte kursists behov. Systemet indeholder mere end 1.700 fotos og tegnede billeder og mere end 3.700 indtalte ord og sætninger, som kan vælges til opgavesættene. Nogle opgavetyper anvender desuden talesyntese, når en underviser opsætter nye, kursisttilpassede opgavesæt samt taleforståelse i benævnelsesopgaver.

Man kan også træne med forløb, som består af et eller flere opgavesæt, hvor opgaverne trænes, indtil man har haft dem korrekte et vist antal gange i træk (dvs. at de er lært sikkert) eller forkerte et vist antal gange i træk (dvs. at de er for vanskelige for kursisten). Dette muliggør, at en kursist kan arbejde alene i en periode, enten med et passende eksisterende forløb eller med et forløb, som en underviser har opsat for kursisten ud fra dennes behov (vanskeligheder og ressourser).

Endelig kan man arbejde med øve-materialer, hvor man ikke skal afgive noget svar. Det kan være, at kursisten vil se nogle billeder og lytte til de ord, der hører til, uden at være presset af at skulle give et svar. Øve-materialer kan også bruges som led i en undervisers træning. I den forbindelse er det muligt at have spørgsmål, som giver anledning til at styrke menings-netværket omkring et ord, efter principperne fra "semantic feature analysis".

Undervisere kan vælge at oprette teams, så fx undervisere på samme afdeling har en række fælles skabeloner, opgavesæt og forløb, som svarer til de træningsmetoder, man foretrækker at anvende.

Systemet kan bruges på to måder:

  1. En underviser kan udvælge, tilpasse eller lave helt nye opgavesæt, forløb og øve-materialer til sine kursister. Kursisterne kan arbejde i nærheden af underviseren eller alene hjemme. Fremgang og resultater kan tjekkes over nettet.
  2. Private brugere, som ikke har en underviser, kan vælge at arbejde med foruddefinerede opgavesæt, forløb og øve-materialer.

Private brugere kan også vælge at få nogen til at hjælpe sig med at lave opgavesæt eller forløb med ord, som er relevante for brugeren. og har en sværhedsgrad, som passer.Pædagogiske principper

Umiddelbart feedback. Kursisten får altid umiddelbart feedback på, om opgaven er løst korrekt. Er der fejl, skal man finde det rigtige svar, før man kommer videre. Man kan altid komme videre, da der enten kun er få valgmuligheder, eller der bliver givet hjælp efter fejl.

Mange indgange til ord og sætninger. Afasi-assistent er udviklet til, at benævnelsesopgaver samtidig træner meningsmæssige (semantiske), lydlige (fonemiske) og skriftlige (grafemiske) indgange til ord. Endvidere er det planen, at der skal være forskellige typer af træning af agrammatisme - i først omgang ud fra mapping-princippet (med verbet som centrum).

Individuel tilpasning. Afasi-assistent er udviklet til at blive tilpasset den enkelte kursist. Dette gælder både, hvilke funktioner og ord som det er relevant at træne, og sværhedsgraden. Man kan vælge forskellige typer af færdige opgavesæt og forløb, eller man kan gå ind og redigere opgavesæt og forløb med de ord og de typer af hjælp, som er mest relevante for den enkelte kursist.Ændringer fra Windows-versionen

Afasi-assistent til web er en videreudvikling af Afasi-assistent til Windows, som har været anvendt af logopæder gennem mange år. Grundideen er den samme - at man skal kunne lave opgavesæt og automatiserede træningsforløb, som er tilpasset forskellige typer af afasi og den enkelte afasi-ramte persons specielle behov, begrænsninger og ressourcer - samtidig med, at der også tilbydes "grydeklare" opgavesæt og forløb. Det kan være vanskeligt for undervisere at finde tid til at udviklet individuelt tilpassede opgavesæt og forløb, og der er derfor gjort endnu mere for, at det skal være hurtigt at udvikle opgavesæt, med automatisk indsættelse af så meget indhold som muligt, samt skabeloner til forskellige typer af træning.

Ud over muligheden for at arbejde over nettet er en vigtig nyskabelse i web-versionen, at der kan være forskellige opgavetyper i samme opgavesæt. Dette er fx vigtigt ved anomitræning, hvor man kan give en semantisk, en fonemisk og en benævnelsesopgave med samme ord lige efter hinanden - det kunne man ikke i den gamle Windows-version, hvor man fx først trænede semantisk i et opgavesæt, så fonemisk i et andet og endelig med benævnelse i et tredje opgavesæt.

En anden vigtig nyhed i web-versionen er muligheden for at anvende taleforståelse , så man kan lade kursisten forsøge at benævne mundtligt. I den gamle Windows-version kunne man kun arbejde med skriftlig benævnelse, ikke mundtlig.

I Windows-versionen anvender nogle opgaver tale-syntese, som kræver at man anskaffer programmet CD-ord. I web-versionen er tale-syntese indbygget på den måde, at når man opretter opgavesæt, hvor man vil bruge talesyntese, trykker man på en knap for at genere syntetisk tale for det, man har indtastet, hvorefter det er til rådighed for alle fremover. Syntetisk tale er ikke altid helt lige så forståelig, som de indtalte ord og sætninger, men det muliggør opgaver med ord og sætninger, som ikke findes i det indtalte materiale.

Endelig er det vigtigt, at web-versionen kan forbedres løbende. Dermed kan gode ideer fx fra undervisere, som anvender app'en, hurtigt blive integreret, uden at man behøver at rundsende og få it-afdelinger til at installere opdateringer.

En begrænsning i web-versionen er, at man kan ikke anvende egne billeder og tale-lyde. Hvis man tillod upload af billeder og tale-lyde, ville der være risiko for copyright problemer. Der findes både fotos og vektor-baserede tegninger til Afasi-assistent. Fordelen ved de vektor-baserede tegninger er, at de skalerer op på store skærme uden tab af kvalitet.

Kontakt venligst mail@ognisoft.dk , hvis der er ønsker til billeder og indtalte ord. Ofte vil det være muligt hurtig at tilføje de ønskede ord og billeder.Forskning

Et pilot-studie af anomi-træning i eget hjem af tre personer med afasi med Windows-udgaven af Afasi-assistent er dokumenteret i en artikel i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift: Pedersen, P.M., Vinter, K., & Olsen, T.S. (2001) "Improvement of oral naming by unsupervised computerised rehabilitation." Aphasiology 15, 151-169.

Jeg har skrevet et bogkapitel om afasi sammen med lektor emeritus, ph.d. Lise Randrup Jensen i: Starrfelt, R, Gerlach, C, Gade, A (red): Klinisk neuropsykologi, 2. udg., Frydenlund, 2021. I samme bog har jeg endvidere blandt andet skrevet et kapitel om metoder til effektforskning i rehabilitering.Forbehold

Afasi-assistent er kun effekt-afprøvet i en multiple single-case afprøvning af den tidligere Windows-version. Det er ikke alle typer af afatiske sprogvanskeligheder, som kan trænes, da systemet blandt andet ikke kan forstå eller vurdere tale. Der kan ikke gives løfter om nogen generel eller specifik effekt.

Afasi-assistent kan ikke erstatte undervisning hos en logopæd eller træning af funktionel kommunikation i realistiske kommunikations-sammenhænge. Afasi-assistent skal betragtes som et supplement, som endvidere ikke bør reducere den tid personen med afasi anvender i sociale sammenhænge.

Afasi-assistent er et undervisningsredskab. Afasi-assistent er ikke medico-teknisk og indeholder ingen lægelige tests, lægelige diagnoseredskaber eller lægelige vejledninger.System-krav

Afasi-assistent er en web-app, som skal afvikles i en browser. Man kan eller skal altså ikke download en app fra nogen app-store. Afasi-assistent fungerer bedst med Chrome browseren på MacOS, Windows og Android. På en iPad anvendes standard browseren (Safari). På iPad skal man have iOS 12 eller nyere (iPad skal være Air fra 2013 eller nyere). På Android tablet skal man have Android 9 Pie eller nyere. Det er desværre ikke muligt for mig at teste Afasi-assistent på de mange forskellige fabrikater og modeller af Android tablets. Nogle opgavetyper kan afvikles på en stor iPhone eller Android mobil holdt i landskabs-orientering, men dette må frarådes, og det er slet ikke praktisk for en underviser at redigere opgavesæt på så små skærme.

Benævnelsesopgaver kan anvende taleforståelse, hvis der er en god mikrofon tilsluttet til computeren eller iPad'en.

Da Afasi-assistent er web-baseret, kræves en god internetadgang. Anvendes mobildata, kan der være omkostninger til dataforbrug. Er internetadgangen langsom, kan Afasi-assistent også respondere langsomt. Der kan så især være ventetid ved overførsel af lyd og billeder, samt ved redigering af opgavesæt.Copyright

Afasi-assistent app'en er udviklet af neuropsykolog Palle Møller Pedersen og er copyright Cognisoft ApS, 2020-21. Vektor-billeder i app'en er dels tegnet af Mona Askær (og enkelte er tegnet af P.M. Pedersen), dels under licens af Vecteezy samt Phantom Open Emoji (© Genshin Souzou) og OpenEmoji.org (licens CC BY-SA 4.0). Fotos er under licens af Adobe Stock, Compass Media, P.M.Pedersen, samt billeder uden licenskrav fra Pexels.com. Ikoner kommer fra Font Awesome. Mange af billederne er underlagt forskellig copyright og må ikke downloades eller kopieres i hel eller delvis form eller indgå i andre billeder eller materialer, hverken trykt, elektronisk eller andet.Personoplysninger

Afasi-assistent indsamler ikke oplysninger ud over login-oplysninger (email og et kaldenavn) samt opgavesæt, forløb og træningsresultater. Gemte data kan ses af udvikleren (Palle Møller Pedersen). Kursister kan kun se egne data. Undervisere kan se egne data og data for de kursister, som de selv har oprettet og administrerer. Det er dog muligt for en underviser at overflytte en kursist-konto til en anden underviser.

Data opbevares i en Google Cloud Firestore database i et europæisk datacenter. Google har forpligtet sig til at følge EU's persondataforordning (GDPR). Afasi-assistent anvender ikke cookies og anvender heller ikke nogen dele af Google Analytics sporingsredskaber eller lignende.

Data slettes af Cognisoft ApS ved ophør af abonnement samt på anmodning.

Undervisere kan desuden oprette og slette kursister og har ansvaret for at slette disse ved ophør af undervisning samt på anmodning.

Der er taleforståelse i nogle af opgaverne. Denne processeres hos Google. Dette er dermed underkastet brugerens aftale med Google. Der fremsendes kun de korte lydfiler, som optages ved besvarelse af opgaverne (benævnelse af billeder). Endvidere anvendes talesyntese i nogle opgaver, som også genereres hos Google, når en underviser laver nye opgavesæt. Derefter gemmes de producerede lydfiler på Cognisoft ApS' server (hos cHosting, som vi har databehandleraftale med).

Persondata-ansvarlig hos Cognisoft ApS er Palle M. Pedersen.Tak

Afasi-assistent som web-app bygger på Windows-versionen, som blev udviklet af P.M. Pedersen til et forskningsprojekt, som blev udført sammen med neuropsykolog Kirsten Vinter og overlæge, dr.med. Tom Skyhøj Olsen på Neurologisk Afd., Bispebjerg Hospital. Desuden bidrog psykolog Kristjan Jul Houmann som forskningsassistent. Forskningsprojektet blev støttet af Sygekassernes Helsefond. Tak til de mange logopæder, som har bidraget med gode ønsker og gode ideer samt fejlrapporter under beta-testen af Afasi-assistent.