Afasi-assistent

Introduktions-videoer


OBS: Videoerne er ikke opdaterede med de seneste ændringer og forbedringer:
1) Der tales om "administratorer" og "brugere" - men disse termer er nu erstattet.
af "undervisere" og "kursister".
2) De afspejler ikke de nye institutions-abonnementer, hvor kursister er tilknyttet centret i stedet for den enkelte underviser/logopæd, og hvor center-administratorer kan oprette underviser/logopæd-konti.
3) Endelig viser de ikke den nye nemmere redigering af opgavesæt på en side med faneblade.


Denne video er en PowerPoint introduktion til principperne i Afasi-assistent og til, hvordan en kursist arbejder med et forløb eller et opgavesæt.

YouTube intro video link


Denne video viser, hvordan en kursist (en person med afasi) kan arbejde med træningsforløb i Afasi-assistent. Den viser, hvad kursisten møder, hvis en underviser (fx kursistens logopæd), har indstillet, at kursisten ikke selv må vælge forløb eller opgavesæt.

YouTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en kursist (en person med afasi) kan vælge opgavesæt i opgave-bufféten. Den viser, hvad kursisten møder, hvis underviseren (fx kursistens logopæd), har indstillet, at kursisten selv må vælge opgavesæt.

YouTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en underviser (fx en logopæd) kan oprette og arbejde med kursister (borgere med afasi) i Afasi-assistent.

YouTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en underviser (logopæd eller anden underviser) kan redigere opgavesæt og skabeloner til opgavesæt i Afasi-assistent.

YouTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en underviser (fx en logopæd) kan redigere forløb i Afasi-assistent.

YouTube intro video 1 link