Afasi-assistent

Introduktions-videoer


Denne video er en PowerPoint introduktion til principperne i Afasi-assistent og til, hvordan en bruger arbejder med et forløb eller et opgavesæt.

YoutTube intro video link


Denne video viser, hvordan en bruger (en person med afasi) kan arbejde med træningsforløb i Afasi-assistent. Den viser, hvad brugeren møder, hvis administrator (brugerens logopæd), har indstillet, at brugeren ikke selv må vælge forløb eller opgavesæt.

YoutTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en bruger (en person med afasi) kan vælge opgavesæt i opgave-bufféten. Den viser, hvad brugeren møder, hvis administrator (brugerens logopæd), har indstillet, at brugeren selv må vælge opgavesæt.

YoutTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en administrator (logopæd eller anden underviser) kan oprette og arbejde med brugere (borgere med afasi) i Afasi-assistent.

YoutTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en administrator (logopæd eller anden underviser) kan redigere opgavesæt og skabeloner til opgavesæt i Afasi-assistent.

YoutTube intro video 1 link


Denne video viser, hvordan en administrator (logopæd eller anden underviser) kan redigere forløb i Afasi-assistent.

YoutTube intro video 1 link