Afasi-assistent

Tastatur-betjening af opgaver


Fælles for alle opgaver


. (punktum): retur: ? eller +: esc:

Forståelse og Lydskelnen-opgaver


Tal-taster:

Benævnelses-opgaver


mellemrumstast: j: n: 1, 2 og 3:

Vælg et hint


mellemrumstast: j: n: 1 - 8: 9:

Hvem og hvad


retur:

Ordne sætninger


1, 2 og så videre: q, w og så videre (rækken under tal-tasterne): retur: . (punktum):

Indsæt i sætninger


1, 2 og 3: retur: . (punktum):

Spændvidde


. (punktum) retur: tal (fra 1 til max 6):

Vendespil


1-9 og q-u (rækken under tallene)