Afasi-assistent

Tastatur-betjening af opgaver


Fælles for alle opgaver


. (punktum): retur: ? eller +: esc:

Opgaver med valgfelter med billeder og/eller ord


Tal-taster:

Benævnelses-opgaver


mellemrumstast: j: n: 1, 2 og 3:

Vælg et hint


mellemrumstast: j: n: 1 - 8: 9:

Spændvidde


. (punktum) retur: tal (fra 1 til max 6):

Hvem og hvad


retur: