afasi-assistent.dk - nonverbale programmer - kodebryder

Kodebryder

Teoretisk baggrund

Programmet er taget med som et placebo kontrol program, dvs. som ikke sproglig i forskning i trænings-effekt ved afasi. Imidlertid er det et program som formentlig i sig selv er anvendeligt over for visse kognitive forstyrrelser af dysexecutiv type. Programmet må antages at træne planlægning. Det kræver, at al tilgængelig information indsamles, og at der opstilles hypoteser. Der skal ikke blot opstilles hypoteser om den korrekte løsning, men også om hvordan man hurtigst samler informationer, som leder til den rigtige løsninger.

Princippet i opgaven er, at man skal gætte nogle skjulte, farvede cirkler. Man skal gætte farven og den korrekte position. Der kan være fra 2 til fire cirkler, som skal gættes, og der kan være fra to til otte farver at vælge imellem. Samme farve kan godt optræde flere gange, men der kan ikke være "tomme pladser". Når man har gættet en rigtig farve og samtidig har sat farven i den rigtige position, får man en "sort pind". Når man har gættet en rigtig farve, men har sat den i en forkert position, så får man en hvid pind.

Opsætnings-programmet Trænings-programmet