afasi-assistent.dk - sproglige programmer - vælg billeder til ord

Vælg billeder til ord

Teoretisk baggrund

Programmet er udviklet til semantisk stimulering ved anomi. Den afasiramte skal vælge mellem billeder, som ligger tæt på hinanden i betydning. Dette skulle træne semantisk differentiering, hvilket også skulle hjælpe afasi-ramte med anomi, som ellers ikke laver specielt mange semantiske fejl i forståelsesopgaver (Howard et al., 1985a og 1985b). Naturligvis må programmet også kunne bruges ved træning af forståelse, og vi (Afasi-projektet, Bispebjerg Hospital) har da også brugt det med globalt afatiske afasiramte.

Man kan vælge, om der skal være to eller fire billeder. Hvis man vælger to billeder, præsenteres disse over hinanden midt på skærmen. Dette har vi valgt, da vi har haft en enkelt patient, som foruden sin afasi også havde en højresidig visuel hemineglekt, dvs. at denne patient havde en kraftig tendens til ikke at se på højre side af skærmen. Naturligvis må man vurdere, om man også skal træne neglekten, og derfor lige netop sørge for at have stimuli godt ude i begge sider.

Opsætningsprogrammet Træningsprogrammet