afasi-assistent.dk - sproglige programmer - sætninger + billeder

Sætninger + billeder

Teoretisk baggrund

Nogle afasi-ramte har specielt store vanskeligheder med at forstå og give udtryk for rumslige eller lokative relationer: over, under, foran, bag ved osv. Det er diskutabelt om der er tale om en afatisk forstyrrelse eller en forstyrrelse på grænsen af en rum-retnings-forstyrrelse. Formentlig eksisterer begge muligheder, såvel som en "disconnection".

Programmet "Sætninger + billeder" minder om "Vælg billeder til ord", men er beregnet på at der siges en hel sætning (eller rettere tre ord - eller i hvert tilfælde tre gemte tale-lyde) frem for blot en enkelt lyd. Det bliver så til træning af lokative relationer, hvis passende billeder og sætninger vælges til opgaverne. Men naturligvis kan programmet bruges til forskellige formål.

Da nogle afasi-ramte har meget store problemer med at vælge mellem billeder, som illustrerer lokative relationer, er der mulighed for at halvdelen af skærmen bruges til hjælp - så der så kun er to billeder at vælge imellem (hvilket også gør opgaven lettere). Hjælpen består i at relations-ordene er illustreret af et kryds og dets rumslige relation til en kasse. Trykker man på billedet, får man ordet at høre.

Opsætnings-programmet Trænings-programmet