afasi-assistent.dk - sproglige programmer - byg sætninger

Byg sætninger

Teoretisk baggrund

'Byg sætninger' kan bruges til flere formål, hvor der er sætninger indblandet. Det gælder om at vælge de rigtige ord til sætninger, så ofte kan der være tale om at vælge det rigtige subjekt og objekt, eller det kan være verbet, som er det egentligt mål. Eleven skal aktivt konstruere en sætning til et billede, og kan evt. have hjælp af at høre sætningen. Der kræves dog ikke at eleven skriver, der skal blot vælges mellem forskellige ord. Samtidig tvinges eleven til at vælge det første ord i sætningen først.

Opgaven kan også bruges til træning af lokative relationer (over, under osv.). Man kan her først træne med programmet "Sætninger + billeder", som træner forståelse af lokative relationer, og derefter med Byg sætninger med en passende opsætning, så der trænes aktivt.

Opsætnings-programmet Trænings-programmet