afasi-assistent.dk - nonverbale programmer

Nonverbale programmer

Formål

De nonverbale programmer blev udviklet til brug for placebo kontrol ved afprøvning af trænings-effekten af Afasi-Assistent. De er derfor udviklet til ikke at have effekt i afasi-træning. De udgives sammen med de øvrige træningsprogrammer af to grunde: 1) for at muliggøre andre placebo-kontrollerede studier, 2) fordi det ikke kan udelukkes, at nogle af programmerne er brugbare til træning af visse kognitive funktioner. F.eks. kan "Kodebryder" og "Tårnet i Hanoi" muligvis være brugbare i træning af eksekutive funktioner. Programmet "Billedordning" kan desuden med den rigtige opsætning formentlig bruges til semantisk træning af verbers nonverbale grundlag. Ifølge Luria og Tsvetkova spiller rum-retnings processer en rolle ved det de kalder "semantisk afasi", og i den forbindelse kan man ikke udelukke en effekt af "Figur kopi" som led i et mere omfattende trænings-program ud fra deres rehabiliterings-strategi. Den medtagne udgave af "Vendespil" forventes der absolut ingen effekt af, og den er kun medtaget som placebo kontrol program.

Enkelt-start

De nonverbale programmer har deres egen enkelt-start menu, som fungerer ligesom menuen for sprogtrænings-programmerne.

Forløb

De nonverbale programmer indgår i det generelle forløbs-opsætnings-program.

Billedordning

Figur-kopi

Tårnet i Hanoi

Vende-spil

Kode-bryder

Begrebs-træning