afasi-assistent.dk - basis-funktioner - nul-et kontakt

Nul-et kontakt til svært fysisk funktionshæmmede

Alle sproglige træningsprogrammer (men ikke opsætningsprogrammer) samt forløbsstart og enkeltstart kan bruges med nul-et kontakt. Nul-et kontakten skal emulere et tastetryk. Undgå tastetrykkene: mellemrum og retur. Alt eller Ctrl er formentligt gode valg. Man kan ikke bruge nul-et kontakt ved ikke-sproglige programmer og test-programmer.

I programmer som kræver at der skrives ord eller sætninger ind kan eleven bruge et indbygge skærm-tastatur med nul-et scanning (dog ikke ved Skriftlig benævnelse, da det ikke er nødvendigt her).

Man får sædvanligvis dette frem ved at vælge en knap, som kun vises ved nul-et skanning:

I Verbum-tider er der dog så mange tekst-input felter, så det er når skan-rammen er omkring et tekst-felt at man får skærm-tastaturet frem.

I opsætningsprogrammet til forløb kan man indstille, at der skal bruges nul-et kontakt på den pågældende computer og her kan man også indstille hvor hurtigt, der skal scannes, scan-rammernes farve og tykkelse, ligesom man kan indstille, om der skal afspilles lyd i forbindelse med scanningen. Man kan ikke umiddelbart bruge nul-et kontakt til de programmer, som kræver brug af tastatur (indskrivning, kopiering og udfyldning af sætninger og verbers tider) og heller ikke til de nonverbale programmer: Billedordning, Figur-kopi, Tårnet i Hanoi, Vende-spil og Kode-bryder.

Opsætning af forløb