afasi-assistent.dk - forløbsopsætning - opgavesæt mm.

Opgave-sæt mm.

På dette faneblad kan man: 
A) starte opsætningsprogrammer, som definerer opgavesæt til de enkelte træningsprogrammer (vælg programmet på listen og tryk på start-knappen neden under), 
B) sætte nogle generelle variable for hele systemet: 
   
1) Om programmerne skal udfylde hele skærmen (køre maksimeret). Maksimeret er at foretrække, når eleverne bruger systemet, men er ikke altid praktisk under terapeutens afprøvning. 
    2) Om program-vinduer skal centreres - det bruger man normalt, hvis vinduer ikke skal udfylde hele skærmen, men ved brug af nul-et kontakt er det ikke praktisk, da der så skal være plads til et skærm-tastatur.
    3) Om der skal bruges nul-et kontrakt, så der kører en scan-ramme rundt om de forskellige knapper. Der er også en knap, som åbner et vindue, hvor man kan sætte parametre til denne scanning: farve og tykkelse på scan-ramme og dens hastighed. 
    4) Om Windows skal lukke ned, når eleven afslutter et forløb. Dette bruges når man sætter en ”fejlsikret” computer op i elevens hjem (se ovenfor) – ellers normalt ikke.

Opsætningsprogrammerne til de enkelte træningsprogrammer omtales nedenfor i forbindelse med omtale af de enkelte træningsprogrammer.

Rediger trin - fanebladet