afasi-assistent.dk - forløbsopsætning - forløbs-oversigt

Forløbs-oversigt

På dette faneblad kan man redigere forløbsoversigten. Det vil sige, at man kan tilføje nye forløb og redigere i eksisterende.

Hvert forløb skal have et unikt nummer. Beskrivelsen kan mest praktisk være elevens navn + det særlige ved dette forløb.

Man kan angive en tidsgrænse,for hvor længe, eleven skal arbejde med sættet. Endvidere om der skal advares, når der er arbejdet et bestemt antal timer og / eller et bestemt antal trin i forløbet. Endeligt kan man vælge, om det enkelte forløb skal vises i det program, som starter forløb.


Man redigerer i forløbsoversigten ved hjælp af de forskellige trykknapper øverst på fanebladet:

Man tilføjer et forløb til forløbsoversigten med denne knap. Der fremkommer så et vindue, hvor i man kan angive nummer, beskrivelse, tidsgrænse, advar timer, advar trin og vis forløb. Når man har tilføjet et forløb kan man redigere alle variable undtagen nummeret. Vil man ændre nummer, må man slette forløbet og tilføje et nyt med det nye nummer (da nummeret er en nøgle til de forskellige databaser).

Når man opretter et nyt forløb, dannes automatisk en styre- og en resultat-database til dette forløb (begge tomme fra starten). Man skal derefter gå hen til fanebladet "Rediger trin" for at indsætte trin i forløbet.

Hvis man tidligere har slettet et forløb med samme nummer, som det man nu opretter, vil de gamle styre- og resultat-databaser, som hører til dette forløbs nummer, stadig ligge på harddisken. Man vil så få dem at se, når man går hen på deres fane-blade.

Hvis eleven er begyndt at arbejde med et forløb, så resultat-databasen ikke længere er tom, skal man passe på med at redigere i styre-databasen. Man kan uden problemer tilføje nye trin, men programmet forvirres, hvis man ændrer på det trin, som eleven aktuelt er i gang med at arbejde med.

Med denne knap kan man ændre i de forskellige variable for forløbet, undtagen dets nummer.

Med denne knap kan man slette et forløb fra forløbs-oversigten. Styre og resultat-filer slettes ikke på harddisken.

Med denne kan kan man søge på forløbsnummer. Det er kun relevant, hvis man har mange forløb.

Her kan man søge på forløbsbeskrivelsen. Det er kun relevant, hvis man har mange forløb.

Her kan man flytte pt_id (forløbs database) og styre-filer (styre og resultat-databaser) og opsætningsfiler til en fjern-computer, f.eks. en computer der står i en elevs eller patients hjem, og som derfor ikke er på netværket. Inden for en institution er det langt mere praktisk med et netværk (som kan etableres for få hundrede kroner, hvis computerne er i samme lokale).

Opgavesæt m.m. - fanebladet