afasi-assistent.dk - forløbsopsætning

Forløbsopsætning:
Terapeutens administrationsprogram

Dette program er administrationscenter for terapeuten. Herfra kan man opsætte forløb både på den samme computer og over netværket. Man kan også danne en diskette, som kan importeres på en elevcomputer, med forløbsopsætning.

Introduktion til forløbsopsætning

Forløbsoversigt - fanebladet

Opgavesæt m.m. - fanebladet

Rediger trin - fanebladet

Se resultater - fanebladet

Begrænsninger i filnavne mm.

Netværk

Computere hjemme hos elever

Forløbenes tekniske funktion

Microsoft Access 97 og 2000

CD-Ord 2