Afasi-assistent

Øve-materialer


Her kan man se forskellige materialer, uden at man skal svare. Det bliver altså ikke registreret, om man gør noget rigtigt eller forkert.

En person med afasi kan sidde med sig selv og øve, eller han eller hun kan sidde sammen med en anden person.

Det kan også anvendes som træningsmateriale, når der gives afasi-undervisning.

I modsætning til ved opgaver, kan man her både bladre frem og tilbage.

Et øve-materiale kan enten kun vise et billede eller en tekst, eller begge dele. Endvidere kan der være en knap, som gør at man kan høre ordet. Endelig er der mulighed for at læse og høre spørgsmål til ordet, som dem der anvendes ved træning med betydnings-egenskaber (semantic feature analysis).

Øve-materialer kan oprettes og redigeres af logopæden, ligesom det gælder for opgavesæt, så på den måde er der adgang til at anvende alle de mange fotos, tegninger og ordlyde, som følger med afasi-assistent.


Her vises et billede, og man får ordet at høre, når man trykker på "Sig ordet"-knappen:


Her vises et tekst, og man får ordet at høre, når man trykker på "Sig ordet"-knappen:


Her vises både billede og tekst samt spørgsmål til betydnings-egenskaber. Spørgsmålene læses op, når der trykkes på knapperne: