afasi-assistent.dk - forløbsopsætning - rediger trin

Rediger trin

På dette faneblad redigeres et forløb. Hver ny post – trin i forløbet – man sætter ind, skal have et fortløbende nummer – dvs. man starter med 1, går videre til 2, osv. – det sørger programmet selv for. Man indsætter eller tilføjer et trin ved hjælp af knappen ”Indsæt/tilføj trin”. Der fremkommer så et vindue, i hvilket man kan vælge program, tilhørende opgavesæt og angive kriterium - hvor mange gange en opgave skal være løst i træk, før den udgår af det sæt, der trænes.

I oversigten over trin står det faktiske filnavn for trænings-programmet - som kan være noget kryptisk. Men nederst på vinduet vises beskrivelsen af programmet, som svarer til den man ser, når man vælger program, og som man møder andre steder i systemet.

Se resultater - fanebladet