afasi-assistent.dk - forløbsopsætning - se resultater

Se resultater

Under fanebladet Se resultater har man mulighed for at se indholdet af resultat-databasen. Ovenover er der opsummeringer. Disse opsummerer oplysningen for den enkelte post i resultaterne, dvs. man vælger en post for neden, og ser så opsummeringen for oven.


Knappen "Udskrift af tider" giver opsummerede træningstider, så man kan se, hvor længe en elev har trænet i et forløb.

Begrænsninger i filnavne m.v.