afasi-assistent.dk - sproglige programmer - skriftlig benævnelse

Skriftlig benævnelse

Teoretisk baggrund

Skriftlig benævnelse er et vigtigt slut-trin i anomi-træning. Da computeren ikke kan forstå, hvad eleven eller patienten siger, må vi bruge skriftlig i stedet for mundtlig benævnelse. Forskning fra Deloche og medarbejdere i Frankrig tyder på, at der kan generaliseres fra skriftlig til mundtlig benævnelse. I programmet er der mulighed for at eleven først skriver et ord af, for derefter at høre ordet og se billedet, som skal skrives - og der gives hjælp, hvis der er fejl. Man kan slutte med at kun billedet vises, uden at ordet høres. Problemet i denne opgavetype er naturligvis at man kan bruge flere ord til de fleste billeder. Men har man trænet med en række andre opgavetyper med de samme ord først, ved eleven godt, hvilket ord, som skal skrives. Da bogstaverne vises på skærmen kan eleven vælge dem herfra. Det har flere fordele: 1) vi kan i starten gøre opgaven lettere ved kun at vise de bogstaver, som faktisk skal bruges i ordet, 2) bogstaverne vises i alfabetisk rækkefølge, 3) eleven kan udpege bogstaver på touch-screen.

Opsætnings-programmet Trænings-programmet