Afasi-assistent

Vælg, opret og administrer kursister


Denne side vises kun for undervisere og center-administratorer.

Her kan man:

1) Oprette, redigere, deaktivere og slette kursister (elever/studenter/patienter).

Man skal angive et kaldenavn - anvend aldrig fuldt navn, cpr-nummer eller lignende - samt kursistens mail-adresse.

Man skal desuden angive, om kursisten er aktiv, om kursisten selv kan vælge opgavesæt, samt om kursisten selv har adgang til at redigere opgavesæt og forløb. Endvidere kan man vælge tidsgrænse for lydoptagelse ved benævnelsesopgaver.

Man kan ikke ændre mail, når man redigerer eksisterende kursister. Password kan ændres via nulstilling på log-in siden.

Kursister kan overføres til et andet center med knappen [ Overfør ], hvor man så skal angive mail for dette center.

2) Når en kursist er valgt, kan man gå videre til dennes forløb, opgavesæt og øve-materialer. - også hvis man vil oprette nye eller redigere eksisterende forløb, opgavesæt eller øve-materialer for den valgte kursist. Man kan enten gå direkte til skærme for valg og redigering af opgavesæt og forløb med knapperne på denne side, eller via kursistens start-skærm. Hvis man vælger knappen [ Kursist-start ] kommer man til kursistens startskærm.

3) Endelig kan man se resultater fra forløb og opgavesæt for den valgte kursist.

På linien for hver kursist kan man se, om denne er aktiv, har adgang til at vælge opgavesæt og forløb (eller kun kan arbejde med et bestemt forløb, valgt af underviseren), om kuristen selv om redigere opgavesæt og forløb, samt om der er automatisk progression i opgaverne for kursisten (så opgaverne går automatisk videre efter korrekt svar).

Abonnement tegnes med et antal kursister. Man kan have dette antal aktive kursister. Når en kursist slutter, kan man deaktivere kursisten (så man stadig kan se resultater), eller helt slette kursisten. Efter deaktivering kan man anvende abonnementet til en anden kursist - det er ikke nødvendig helt at slette en kursist for at anvende abonnementet til en anden.


Cognisoft ApS Sættedammen 5, 3400 Hillerød +45 40 51 20 49 mail@cognisoft.dk