Afasi-assistent

Vælg, opret og adminstrer brugere


Denne side vises kun for logopæder/administratorer.

Her kan man:

1) Oprette og redigere brugere (elever/studenter/patienter).

Man skal angive et kaldenavn - anvend aldrig fuldt navn, cpr-nummer eller lignende - samt brugerens mail-adresse.

Man skal desuden angive, om brugeren er aktiv, om brugeren selv kan vælge opgavesæt, samt om brugeren selv har adgang til at redigere opgavesæt og forløb.

Man kan ikke ændre mail, når man redigerer eksisterende brugere.

2) Når en bruger er valgt, kan man gå videre til dennes opgavesæt og forløb - også hvis man vil oprette nye eller redigere eksisterende forløb for den valgte bruger.

3) Endelig kan man se resultater fra forløb og opgavesæt for den valgte bruger.


Licensen tegnes med et antal brugere. Man kan have dette antal aktive brugere. Når en bruger slutter, kan man deaktivere brugeren (så man stadig kan se resultater), eller helt slette brugeren. Efter deaktivering kan man anvende licensen til en anden bruger - det er ikke nødvendig helt at slette en bruger for at anvende licensen til en anden.