Afasi-assistent

Bruger start


Her kan brugeren starte forløb samt komme hen og se resultater fra gennemførte opgavesæt og forløb.

Øverst vises resultater fra det seneste opgavesæt, der er arbejdet med - hvad enten det er startet fra opgavesæt-buffeten eller som del af et forløb.

Neden under er der knapper til forløb i rammen til venstre og til at vælge opgavesæt til højre.

Hvis knappen med Fortsæt forløb er grå, er det fordi, der endnu ikke er valgt et forløb.

Knapper med Vis træningsforløb og Opgave-buffét vises kun for brugere, hvor administrator har givet rettigheder til selv at vælge forløb og opgavesæt.

Knappen Opgave-buffét fører til en liste over opgavesæt. Hvis man vælger at arbejde med opgavesæt, registreres resultater, men opgaver går ikke automatisk ud, når de er sikkert lært eller er for vanskelige, som det gælder i et forløb, ligesom et opgavesæt ikke automatisk eftefølges af et andet.


Hvis administrator/logopæd har givet brugeren rettigheder til dette, kan brugeren også redigere opgavesæt og forløb.

Brugere med privat-licenser har altid rettigheder til at redigere opgavesæt og forløb.