Afasi-assistent

Kursist-start


Her kan kursisten starte forløb samt komme hen og se resultater fra gennemførte opgavesæt og forløb.

Øverst vises resultater fra det seneste opgavesæt, der er arbejdet med - hvad enten det er startet fra opgavesæt-buffeten eller som del af et forløb.

Neden under er der knapper til forløb i rammen til venstre og til at vælge opgavesæt til højre.

Trykker man på [Trænings-forløb] kommer man hen til den næste opgave i det forløb, man er i gang med.

Hvis knappen med [Trænings-forløb] er grå, er det fordi, der endnu ikke er valgt et forløb.

Knapperne [Vælg træningsforløb] og [Opgave-buffét] vises kun for kursister, som underviseren har givet rettigheder til selv at vælge forløb og opgavesæt.

Knappen [Opgave-buffét] fører til en liste over opgavesæt. Hvis man vælger at arbejde med opgavesæt, registreres resultater, men opgaver går ikke automatisk ud, når de er sikkert lært eller er for vanskelige, som det gælder i et forløb, ligesom et opgavesæt ikke automatisk efterfølges af et andet.


Hvis underviseren har givet kursisten rettigheder til dette, kan kursisten også redigere opgavesæt og forløb.

Brugere med privat-abonnementer har altid rettigheder til at redigere opgavesæt og forløb.


Hvis underviseren ikke har givet kursisten ret til at vælge opgavesæt skjules knapperne til disse funktioner. Der vises så kun en knap til at starte et forløb samt en knap til at se resultater fra forløb. Underviseren har således fuld kontrol med, hvad kursisten arbejder med, og kursisten kan ikke blive forvirret af de mange valgmuligheder. Siden ser så således ud:

NB: hvis det er underviseren, som har logget ind, og derefter har valgt en kursist og startet derfra, vises den fulde startside, så underviseren har adgang til alle redigeringsmuligheder.