afasi-assistent.dk - support og nye moduler

Windows 8 og 8.1

Afasi-assistent benytter sig af menu-strukturen i Windows startmenu. Da Microsoft har fjernet denne i Windows 8 og 8.1, anbefales det at installere en alternativ startmenu, fx den gratis Classic Shell, som kan downloades fra www.classicshell.net

Afasi-assistent 1.0 (problemerne er løst i version 1.5):

1) Afasi-assistent har et problem med Windows 2000 og XP.

Problemet opstår kun når man arbejder med forløb og kun under Windows 2000 og XP. Når programmet skal gemme resultater i resultat-databasen, går det ned. Det skyldes tilsyneladende, at Microsoft opererer med et nyt talformat for timeren. Resultat-databasen skal derfor have bedre plads i sine tidsfelter. Disse databaser oprettes med "Opsætning af forløb". Selve programmet hedder CAST_2.exe. Download det rettede program. Det er pakket i en zip fil (du har brug for WinZip til at pakke ud med, kan f.eks. downloades fra tucows.worldonline.dk). Den udpakkede program-fil CAST_2.exe skal anbriges i den mappe du har Afasi-assistent i, f.eks. C:\Programmer\Afasi-assistent. Det skal erstatte den gamle fil af samme navn. Download CAST_2.zip her. Hvis du allerede har oprettet databaser, så slet dem igen (det er alle filer som har ekstensionen .mdb) og lav nye ved at køre "Opsætning af forløb" igen. Send en e-mail hvis du har problemer.

2) Under Windows 2000 og XP skal man installere til C:\Afasi-assisten og ikke til C:\Programmer\Afasi-assistent, som er installations-programmets standard. I modsat fald, kan programmet ikke skrive til sine opsætnings- og resultat filer, hvis man ikke kører som administrator.

3) Programmet arbejder sammen med CD-Ord 2, men ikke nyere versioner. Tilpasning til CD Ord 3.6 er undervejs.

4) Lydskelnen siger ikke altid det korrekte ord efter rigtig løsning.

Problemet gælder, når man har valgt at det korrekte ord skal siges efter korrekt løsning. Programmet siger da i stedet altid ordet fra første knap. Download det rettede program. Det er pakket i en zip fil (du har brug for WinZip til at pakke ud med, kan f.eks. downloades fra tucows.worldonline.dk). Den udpakkede program-fil Lyd_skelnen.exe skal anbriges i den mappe du har Afasi-assistent i, f.eks. C:\Programmer\Afasi-assistent. Det skal erstatte den gamle fil af samme navn. Download Lyd_skelnen.zip her.

5) To nye moduler til træning af auditiv spændvidde.

OBS: Opsætnings-programmer rettet 5.9.01, rettede programmer ligger i new_span.zip.

1. Spændvidde (lytte til ord, se billeder, skrive ordene). 2. Pege-spændvidde (lytte til ord, udpege billeder). Disse moduler er udviklet til elever med sproglige spændvidde-vanskeligheder, bl.a. ved konduktions afasi, og testes aktuelt med en enkelt elev. Download new_span.zip med de nye program-moduler og pak dem ud med WinZip (se ovenfor) i den mappe du har Afasi-assistent i, f.eks. C:\Programmer\Afasi-assistent. Download derefter span_opg.zip med opgave-sæt  og put dem i den mappe du har opgave-sæt i, f.eks. C:\Programmer\Afasi-assistent\opgavesæt. 

Da der ikke er plads til flere programmer i Enkelt-start menu'en er de to nye programmer i stedet lagt i menu'en for nonverbale programmer. Der er endnu ikke lavet hjælp til de nye moduler, så du må prøve dig lidt frem. (Understøttelse af tastatur og nul-et kontakt tilføjet 1.4.2001 kl. 18).

Evt. spørgsmål, fejlmeldinger og forslag til nye moduler og andre forbedringer kan sendes til Palle Møller Pedersen: pmp@vip.cybercity.dk