Afasi-assistent

Trænings-opgaver

Træningsopgaverne er så ens som muligt. Der er den samme ramme med feedback og knapper til højre.

Hver opgavetype kan indstilles på forskellig måde, så man fx både kan træne auditiv forståelse (ord man hører) og læsning. Opgaverne kan derfor se lidt forskellig ud, alt efter hvordan de er sat op. Her vises eksempler på de opgavetyper, man aktuelt kan arbejde med (der vil løbende blive tilføjet flere).


Forståelses-opgaver

I denne opgavetype hører man et ord, læser et ord eller begge dele. Man skal vælge det billede, som svarer til dette. Der kan være to eller fire billeder at vælge imellem. Der kan også være opgaver, hvor der er tekst på billederne eller kun tekster at vælge imellem. Vælger man det rigtige billede, komme en grøn ramme omkring det. Ellers kommer der en rød ramme. Har man valgt forkert, må man prøve igen. Man kan først komme videre, når man har valgt rigtigt. Vil man høre et ord igen, trykker man på "Sig ord" knappen. Denne opgavetype træner relationen mellem ordlyde (eller skrift) og deres mening (semantisk).


Lydskelnen-opgaver

Der afspilles to ord, og man skal derefter vælge det ord, som svarer til billedet ovenover. Der vises en ramme om den knap, et ord hører til, mens det afspilles, så man ved, hvilken knap, der hører til hvilket ord. Det kan også være, at der vises en tekst for oven eller både et billede og en tekst. Denne opgave træner relationen mellem et ords mening og dets lyd (fonemisk) - men kan også være en læseforståelsesopgave.


Benævnelses-opgaver

For oven vises et billede og/eller en tekst, som man skal benævne.

Man skal indtale ordet gennem en usb-mikrofon tilsluttet computeren.
OBS: Dette virker kun med Chrome-browseren på en Windows PC, en Mac og en Android tablet - ikke på iPad eller iPhone, og heller ikke med Safari, Firefox eller Edge browsere. Det virker heller ikke med Chrome browseren på en iPad eller iPhone. Anvender man en af disse browsere eller enheder, skal man i stedet selv (eller en hjælper) vurdere, om man kan sige ordet, og derefter trykke på "Kan sige ordet" eller "Kan ikke" knappen (se nedenfor).


 
Man trykker på denne mikrofon-knap og siger ordet. Når man har trykket ændres ikonet på knappen til et stop-ikon:

 
Når man trykker på knappen, stopper lydoptagelsen. Den standser også automatisk efter et stykke tid, hvis man ikke siger noget. Derefter vurderes ordet, og det vises i feltet ved siden af. Er det korrekt, vises det på en grøn baggrund, og er det forkert, vises det på en rød baggrund.

Reagerer app'en slet ikke, så prøv at sige ordet højere og tættere på mikrofonen.


Det kan være en fordel at anvende en god ekstern usb-mikrofon, som man har tæt på sin mund. Det kunne fx være "Blue Yeti" eller "Blue Snowball". Kan man finde en knaphulsmikrofon ("Lavalier") til usb, er det måske den mest praktiske løsning.


Hvis computeren opfatter ordet som forkert (ved indtaling), eller man angiver, at have sagt ordet forkert (når indtaling ikke er aktiveret), får man hjælp:

1) Efter første fejl får man mulighed for at høre ordets startlyd.

2) Efter anden fejl får man en menings-sammenhæng til ordet.

3) Endelig efter tredje fejl, får man mulighed for at høre ordet, så man kan gentage det.

 
Tryk på disse knapper, for at høre hjælpen. OBS: disse knapper vises ikke fra starten, men en ny vises, hver gang man har sagt ordet forkert (eller angivet, at man ikke kan sige det).parent


Hvis man bruger en iPad eller en anden browser end Chrome (eller hvis logopæden har sat opaven op til ikke at bruge taleforståelse), ser skærmen således ud:

Der kommer de samme hjælpemuligheder, som vist ovenfor, hvis man angiver, at man ikke kan sige ordet.


Skriftlig benævnelse

I denne opgave trænes skriftlig benævnelse.

Der vises et billede for oven, og man skriver det tilsvarende ord ved at vælge bogstav-knapperne neden under. Vælger man et forkert bogstav, markeres den rigige bogstavknap med en udfyldt farve, så man altid kan komme videre med opgaven.

Opgaven kan være sat op til, at man kan få ordet at høre, eller at man ikke kan det.

Opgaven kan også være sat op til, at der vises en model (det rigtigt stavede ord), når man har skrevet forkert, eller der kan være en model helt fra starten, hvis man fx skal starte med at øve sig i at kopierer ord.

Opgaven kan desuden være sat op til at have alle alfabetets bogstaver som knapper, eller kun de, som indgår i ordet. Bogstavknapperne vil så desuden deaktiveres, når bogstavet ikke længere skal bruges.


Hvem og hvad

Denne opgavetype er beregnet til at træne agrammatisme, dvs. vanskeligheder med at forstå og konstruere sætninger, ud fra mapping-teori.

Opgaverne kræver, at brugeren kan læse og skrive. Der trænes tre-ords sætninger med et subjekt, et verbum (udsagnsord) og et objekt. Der stilles prompt-spørgsmål (skriftligt), så der først spørges til verbet, som skal skrives ind, så til subjektet og endelig til objektet. Skriver brugeren forkert, vises det rigtige ord, som brugeren så skal skrive af. Der er således umiddelbar feedback, og brugeren kan altid komme videre. Det vil være oplagt først at træne forståelse af sætningerne med opgavetypen "Forståelse", fx ved at vise den skrevne sætning og to billeder, hvoraf det ene svarer til sætningen. Man kan også lave opgavesæt, hvor forståelsen trænes lige før brugen selv skal skrive sætningen ind.

Her er starten på en opgave, hvor der spørges til verbet:


Derefter spørges der til subjektet:


Til sidst spørges der til objektet:


Man skal trykke OK-knappen, når man har indtastet ordet. Man får så at vide, om man har skrevet rigtigt. Har man skrevet forkert vises det korrekte ord, som man så skal skrive af.