Afasi-assistent

Trænings-opgaver


Træningsopgaverne er så ens som muligt. Der er den samme ramme med feedback og knapper til højre.

Opgavesæt i Afasi-assistent sammensættes af en eller flere af forskellige typer af træningsopgaver. Hver opgavetype kan desuden indstilles på forskellig måde, så man fx både kan træne auditiv forståelse (ord man hører) og læsning med samme opgavetype. Opgaverne kan derfor se lidt forskellig ud, alt efter hvordan de er sat op. Her vises eksempler på de opgavetyper, man aktuelt kan arbejde med (der vil løbende blive tilføjet flere).

Forståelse · Lydskelnen · Benævnelse · Skriftlig benævnelse · Vælg et hint · Hvem og hvad · Spændvidde

Eksempel på en opgave-gruppe

Desuden er der mere end 130 færdige standard-opgavesæt i Afasi-assistent.Forståelses-opgaver


I denne opgavetype hører man et ord, læser et ord eller begge dele. Man skal vælge det billede, som svarer til dette. Der kan være to eller fire billeder at vælge imellem. Der kan også være opgaver, hvor der er tekst på billederne eller kun tekster at vælge imellem. Vælger man det rigtige billede, komme en grøn ramme omkring det. Ellers kommer der en rød ramme. Har man valgt forkert, må man prøve igen. Man kan først komme videre, når man har valgt rigtigt. Vil man høre et ord igen, trykker man på "Sig ord" knappen. Denne opgavetype træner relationen mellem ordlyde (eller skrift) og deres mening (semantisk).Lydskelnen-opgaver


Der afspilles to ord, og man skal derefter vælge det ord, som svarer til billedet ovenover. Der vises en ramme om den knap, et ord hører til, mens det afspilles, så man ved, hvilken knap, der hører til hvilket ord. Det kan også være, at der vises en tekst for oven eller både et billede og en tekst. Denne opgave træner relationen mellem et ords mening og dets lyd (fonemisk) - men kan også være en læseforståelsesopgave.Benævnelses-opgaver


For oven vises et billede og/eller en tekst, som man skal benævne.

Man skal indtale ordet gennem en usb-mikrofon tilsluttet computeren.
OBS: Dette virker kun med Chrome-browseren på en Windows PC, en Mac og en Android tablet - ikke på iPad eller iPhone, og heller ikke med Safari, Firefox eller Edge browsere. Det virker heller ikke med Chrome browseren på en iPad eller iPhone. Anvender man en af disse browsere eller enheder, skal man i stedet selv (eller en hjælper) vurdere, om man kan sige ordet, og derefter trykke på "Kan sige ordet" eller "Kan ikke" knappen (se nedenfor).


 
Man trykker på denne mikrofon-knap og siger ordet. Det optages af app'en. Optagelsen stopper automatisk, når man ikke har sagt noget et lille stykke tid. Derefter vurderer app'en ordet, og det vises i feltet ved siden af. Er det korrekt, vises det på en grøn baggrund, og er det forkert, vises det på en rød baggrund.

Reagerer app'en slet ikke, så prøv at sige ordet højere og tættere på mikrofonen. Undgå baggrunds-støj.


Det kan være en fordel at anvende en god ekstern usb-mikrofon, som man har tæt på sin mund. Det kunne fx være "Blue Yeti" eller "Blue Snowball". Kan man finde en knaphulsmikrofon ("Lavalier") til usb, er det måske den mest praktiske løsning.


Hvis computeren opfatter ordet som forkert (ved indtaling), eller man angiver, at have sagt ordet forkert (når indtaling ikke er aktiveret), får man hjælp:

1) Efter første fejl får man mulighed for at høre ordets startlyd.

2) Efter anden fejl får man en menings-sammenhæng til ordet.

3) Endelig efter tredje fejl, får man mulighed for at høre ordet, så man kan gentage det.

 
Tryk på disse knapper, for at høre hjælpen. OBS: disse knapper vises ikke fra starten, men en ny vises, hver gang man har sagt ordet forkert (eller angivet, at man ikke kan sige det).parent


Hvis man bruger en iPad eller en anden browser end Chrome (eller hvis logopæden har sat opaven op til ikke at bruge taleforståelse), ser skærmen således ud:

Der kommer de samme hjælpemuligheder, som vist ovenfor, hvis man angiver, at man ikke kan sige ordet.Skriftlig benævnelse


I denne opgave trænes skriftlig benævnelse.

Der vises et billede for oven, og man skriver det tilsvarende ord ved at vælge bogstav-knapperne neden under. Vælger man et forkert bogstav, markeres den rigige bogstavknap med en udfyldt farve, så man altid kan komme videre med opgaven.

Opgaven kan være sat op til, at man kan få ordet at høre, eller at man ikke kan det.

Opgaven kan også være sat op til, at der vises en model (det rigtigt stavede ord), når man har skrevet forkert, eller der kan være en model helt fra starten, hvis man fx skal starte med at øve sig i at kopierer ord.

Opgaven kan desuden være sat op til at have alle alfabetets bogstaver som knapper, eller kun de, som indgår i ordet. Bogstavknapperne vil så desuden deaktiveres, når bogstavet ikke længere skal bruges.Vælg et hint

Dette er endnu en træningsopgave beregnet til at bedre anomi, dvs. ordfindingsbesvær.


Denne opgavetype er inspireret af forskningen i "Multi-cue" og "Semantic feature analyses treatment". Ideen er, at personen med afasi kan vælge mellem forskellige typer af hints. Dette kan både virke gennem semantisk berigelse og meta-kognitivt gennem øget bevidsthed om, hvad der hjælper til benævnelse.

Pointen i opgaven er, at man skal lytte til hints, før man forsøger at benævne: startlyd, lyder som, association, information, kategori, sætningsfuldførelse (responsiv). Man får simpelthen ikke lov at forsøge at svare, før man har lyttet til mindst ét hint.

Lykkes det ikke at benævne, kommer to yderligere hints: start af ord + skrevet ord.

Lykkes det stadig ikke at benævne, får man mulighed for at høre ordet, man skal sige.

Ligesom for opgavetypen "Benævnelse" virker taleforståelse kun med Chrome-browseren og ikke på en iPad. Her må man i stedet bruge selv-evaluering.Hvem og hvad

Denne opgavetype er beregnet til at træne agrammatisme, dvs. vanskeligheder med at forstå og konstruere sætninger, ud fra mapping-teori.

Opgaverne kræver, at brugeren kan læse og skrive. Der trænes tre-ords sætninger med et subjekt, et verbum (udsagnsord) og et objekt. Der stilles prompt-spørgsmål (skriftligt), så der først spørges til verbet, som skal skrives ind, så til subjektet og endelig til objektet. Skriver brugeren forkert, vises det rigtige ord, som brugeren så skal skrive af. Der er således umiddelbar feedback, og brugeren kan altid komme videre. Det vil være oplagt først at træne forståelse af sætningerne med opgavetypen "Forståelse", fx ved at vise den skrevne sætning og to billeder, hvoraf det ene svarer til sætningen. Man kan også lave opgavesæt, hvor forståelsen trænes lige før brugen selv skal skrive sætningen ind.

Her er starten på en opgave, hvor der spørges til verbet:


Derefter spørges der til subjektet:


Til sidst spørges der til objektet:


Man skal trykke OK-knappen, når man har indtastet ordet. Man får så at vide, om man har skrevet rigtigt. Har man skrevet forkert vises det korrekte ord, som man så skal skrive af.
Spændvidde

Audtiv opmærksomhedsspændvidde er en vigtig faktor ved afasi, da det er vigtigt at kunne opfatte og fastholde flere sproginformationer på samme tid for at kunne forstå det, man hører eller læser.

En nært relateret kognitiv funktion, arbejdshukommelse, er vigtig for både sprog og andre kognitive funktioner. Man kan groft sagt sige, at arbejdshukommelsen er en betegnelse for, at hjernens styrende funktioner (eksekutiv-funktioner, som især præfrontale områder i hjernen er vigtige for) understøtter fastholdelse og brug af opmærksomhedsspændvidden. De eksekutive funktioner understøtter, at man fastholder flere elementer i tankerne, fx ved at man kan undgå distraktioner udefra og fra egne impulser. Endvidere gør de, at man kan manipulere med de elementer, man holder i tankerne.

"Spændvidde" er især fokuseret på spændvidde-aspektet, men udfordrer også i nogen grad arbejdshukommelsen.

I opgaven præsenteres brugeren for to ti seks mål-stimuli i rækkefølge. Det kan være talte ord, skrevne ord, billeder eller enhver kombination af dette på samme tid.

Derfter skal brugeren vælge blandt to til seks muligheder, som kan være billeder eller tekst eller begge dele.

Opgaverne kan enten lade brugeren vælge målene i en hvilken som helst rækkefølge, eller de kan kræve, at man vælger i samme rækkefølge. Endelig kan man lave vanskelige opgaver for arbejdshukommelsen, ved at kræve valg i omvendt rækkefølge (sidstnænvnte er egentlig mere en træning af en eksekutivfunktion end en sprogfunktion, men kan alligevel godt være relevant for nogle personer med afasi).Eksempel på en opgavegruppe

Her er et eksempel på en opgavegruppe i en anomitræningsopgave. Først en semantisk opgave (mening), så en lydlig opgave (fx skelne "hund" fra "mund") og til sidst en mundtlig benævnelsesopgave, hvor der gives prompts, hvis ordet siges forkert (lydlig, semantisk/meningsmæssig og gentagelse).
Standard-opgavesæt

Der følger en række standard opgavesæt med Afasi-assistent. Man kopierer fra dem ved at trykke på knappen "Start-sæt" på siden med opgavesæt (Opgave-buffet):

Begreber, hvilken hører ikke til, billeder (50 opgaver)
Begreber, hvilken hører ikke til, læse (30 opgaver)
Benævnelse, cifre, 1-10 (10 opgaver)
Benævnelse, farver (9 grupper, 27 opgaver)
Benævnelse, forskellige kategorier (foto, 101 grupper, 303 opgaver)
Benævnelse, forskellige kategorier, bogstav-prompt (60 grupper, 180 opgaver)
Benævnelse, forskellige kategorier, fonem-prompt (60 grupper, 180 opgaver)
Benævnelse, frugt og grønt (foto, 18 grupper, 54 opgaver)
Benævnelse, frugt og grønt (tegninger, 27 grupper, 81 opgaver)
Benævnelse, fugle (10 grupper, 30 opgaver)
Benævnelse, hus, hjem og indbo (38 grupper, 114 opgaver)
Benævnelse, insekter mv (11 grupper, 33 opgaver)
Benævnelse, insekter mv (foto, 10 grupper, 30 opgaver)
Benævnelse, kroppen (foto, 12 grupper, 36 opgaver)
Benævnelse, kroppen (tegninger, 17 grupper, 51 opgaver)
Benævnelse, landskab (12 grupper, 48 opgaver)
Benævnelse, responsiv (42 opgaver)
Benævnelse, responsiv efter læseopgave, abstrakte navneord (20 grupper, 40 opgaver)
Benævnelse, talord, 1-10 (10 opgaver)
Benævnelse, tamdyr (11 grupper, 33 opgaver)
Benævnelse, trafik (14 grupper, 42 opgaver)
Benævnelse, tøj (23 grupper, 69 opgaver)
Benævnelse, udsagnsord (21 grupper, 63 opgaver)
Benævnelse, vanddyr (8 grupper, 24 opgaver)
Benævnelse, vilde dyr (18 grupper, 54 opgaver)
Benævnelse, værktøj (14 grupper, 42 opgaver)
Forståelse, talte ord, beskrivelser (indtalt, 45 opgaver)
Forståelse, talte ord, beskrivelser (syntetisk, 60 opgaver)
Forståelse, talte ord, farver (9 opgaver)
Forståelse, talte ord, frugt og grønt (30 opgaver)
Forståelse, talte ord, fugle (10 opgaver)
Forståelse, talte ord, hus, hjem og indbo (38 opgaver)
Forståelse, talte ord, insekter mv (11 opgaver)
Forståelse, talte ord, kroppen (foto, 12 grupper, 24 opgaver)
Forståelse, talte ord, kroppen (tegninger, 20 grupper, 40 opgaver)
Forståelse, talte ord, landskab (10 opgaver)
Forståelse, talte ord, lille begrebsafstand (vanskelig, 60 opgaver)
Forståelse, talte ord, rumlige relationer (10 opgaver)
Forståelse, talte ord, stor begrebsafstand (let, 60 opgaver)
Forståelse, talte ord, talord, 1-10 (10 opgaver)
Forståelse, talte ord, tamdyr (11 opgaver)
Forståelse, talte ord, tillægsord (27 opgaver)
Forståelse, talte ord, trafik (14 opgaver)
Forståelse, talte ord, tøj (23 opgaver)
Forståelse, talte ord, udsagnsord (35 opgaver)
Forståelse, talte ord, vanddyr (8 opgaver)
Forståelse, talte ord, vilde dyr (18 opgaver)
Forståelse, talte ord, værktøj (14 opgaver)
Forståelse, talte reversible sætninger (30 opgaver)
Forståelse, talte sætninger (60 opgaver)
Forståelse, udsagnsord i talte sætninger (20 opgaver)
Kategorisering af billeder (38 opgaver)
Kategorisering af skrevne ord (38 opgaver)
Lydskelnen, næsten enslydende ord (96 opgaver)
Læsning, abstrakte navneord (20 opgaver)
Læsning, beskrivelser (60 opgaver)
Læsning, bogstav-navne (25 grupper, 75 opgaver)
Læsning, farver (9 opgaver)
Læsning, frugt og grønt (30 opgaver)
Læsning, fugle (10 opgaver)
Læsning, hus, hjem og indbo (38 opgaver)
Læsning, insekter mv (11 opgaver)
Læsning, korte ord (20 opgaver)
Læsning, kroppen (17 opgaver)
Læsning, landskab (10 opgaver)
Læsning, modsætninger (antonymer), 2 valg (65 opgaver)
Læsning, reversible sætninger (22 opgaver)
Læsning, rumlige relationer (10 opgaver)
Læsning, små og store bogstaver (27 opgaver)
Læsning, store og små bogstaver (27 opgaver)
Læsning, synonymer, 2 valg (60 opgaver)
Læsning, sætninger (60 opgaver)
Læsning, sætninger, indsæt udsagnsord (40 opgaver)
Læsning, talord, 1-10 (10 opgaver)
Læsning, tamdyr (11 opgaver)
Læsning, tillægsord (27 opgaver)
Læsning, trafik (14 opgaver)
Læsning, tøj (23 opgaver)
Læsning, udsagnsord (35 opgaver)
Læsning, vanddyr (8 opgaver)
Læsning, vilde dyr (18 opgaver)
Læsning, værktøj (14 opgaver)
Regning, addition, cifre 1-10 (32 opgaver)
Regning, addition, talord et til ti (32 opgaver)
Skriftlig benævnelse, forskellige kategorier, alle bogstaver (60 grupper, 180 opgaver)
Skriftlig benævnelse, forskellige kategorier, få bogstaver (60 grupper, 180 opgaver)
Skriftlig benævnelse, frugt og grønt, alle bogstaver (25 grupper, 75 opgaver)
Skriftlig benævnelse, frugt og grønt, få bogstaver (25 grupper, 75 opgaver)
Skriftlig benævnelse, fugle, alle bogstaver (10 grupper, 30 opgaver)
Skriftlig benævnelse, fugle, få bogstaver (10 grupper, 30 opgaver)
Skriftlig benævnelse, hus, hjem og indbo, alle bogstaver (38 grupper, 114 opgaver)
Skriftlig benævnelse, hus, hjem og indbo, få bogstaver (38 grupper, 114 opgaver)
Skriftlig benævnelse, insekter mv, alle bogstaver (11 grupper, 33 opgaver)
Skriftlig benævnelse, insekter mv, få bogstaver (11 grupper, 33 opgaver)
Skriftlig benævnelse, kroppen, alle bogstaver (17 grupper, 51 opgaver)
Skriftlig benævnelse, kroppen, få bogstaver (17 grupper, 51 opgaver)
Skriftlig benævnelse, tamdyr, alle bogstaver (11 grupper, 33 opgaver)
Skriftlig benævnelse, tamdyr, få bogstaver (11 grupper, 33 opgaver)
Skriftlig benævnelse, udsagnsord, alle bogstaver (21 grupper, 63 opgaver)
Skriftlig benævnelse, udsagnsord, få bogstaver (21 grupper, 63 opgaver)
Skriftlig benævnelse, vanddyr, alle bogstaver (8 grupper, 24 opgaver)
Skriftlig benævnelse, vanddyr, få bogstaver (8 grupper, 24 opgaver)
Skriftlig benævnelse, vilde dyr, alle bogstaver (18 grupper, 54 opgaver)
Skriftlig benævnelse, vilde dyr, få bogstaver (18 grupper, 54 opgaver)
Skriftlig benævnelse, værktøj, alle bogstaver (14 grupper, 42 opgaver)
Skriftlig benævnelse, værktøj, få bogstaver (14 grupper, 42 opgaver)
Skrivning, korte ord (20 grupper, 60 opgaver)
Skrivning, reversible sætninger, forstå og skriv (22 grupper, 44 opgaver)
Skrivning, sætninger, forstå og skriv (12 grupper, 24 opgaver)
Skrivning, sætninger, udsagnsord først (mapping, 8 opgaver)
Spændvidde, billede og tekst, 2 mål, 4 valg (10 opgaver)
Spændvidde, billede og tekst, 2 mål, 4 valg, omvendt rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde, billede og tekst, 2 mål, 4 valg, samme rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde, ikke-sproglig, husk 4 billeder, 6 valg (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 2 ord, vælg blandt 6 billeder (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 3 ord, vælg blandt 6 billeder (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 3 ord, vælg blandt 6 billeder, omvendt rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 3 ord, vælg blandt 6 billeder, samme rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde, lyt til 4 ord, vælg blandt 6 billeder (10 opgaver)
Spændvidde, tekst, 2 mål, 6 valg (10 opgaver)
Spændvidde, tekst, 3 mål, 6 valg (10 opgaver)
Spændvidde, tekst, 4 mål, 6 valg (10 opgaver)
Spændvidde: Lyt og vælg blandt 2 billeder, omvendt rækkefølge (10 opgaver)
Spændvidde: Lyt og vælg blandt 2 billeder, samme rækkefølge (10 opgaver)
Tal, cifre, 1-10 (10 opgaver)
Tal, talord, en til ti (10 opgaver)
Tal, talte ord, en til ti (10 opgaver)
Tider på dagen, læse (12 opgaver)
Tillægsord, modsætninger, læseopgaver (62 opgaver)
Udsagnsords tider, lytteopgaver (30 opgaver)
Udsagnsords tider, læseopgaver (30 opgaver)
Ur, analog, talt tidspunkt (73 opgaver)
Ur, analog-digital (73 opgaver)
Vælg et hint (foto, 101 opgaver)
Vælg et hint (tegninger, 102 opgaver)
Årstider og måneder, læse (12 opgaver)