Afasi-assistent

Rediger opgavesæt

Her putter man indhold i opgavesæt. Basis for opgavesættet er en valgt skabelon, som definerer en gruppe af opgavetyper med forskellige indstillinger for type af indhold, niveau af hjælp mv. Antal af opgaver i opgavesættet er derfor: antal grupper x antal opgavetyper i en gruppe. (Skabeloner oprettes og redigeres på en anden skærm).

Det er meningen, at alle opgaver i en gruppe skal træne samme ord. Dermed kan man fx i samme omgang træne samme ord efter mening (semantisk), efter lyd (fonemisk) og endelig egentlig benævnelse, enten skriftligt eller mundtligt.


Øverst på siden giver man et navn til opgavesættet. Neden under angiver man antal grupper. Derefter kommer felterne til indhold. I bunden er der pileknapper, som man anvender til at komme frem og tilbage i opgavesættet med. Man slutter med at gemme opgavesættet med "Gem"-knappen.Til venstre er der valgbokse, som viser tilgængelige indtalte ord og billeder i Afasi-assistent. Man kan komme hurigt ned i listen ved at begynde at skrive det ord, man søger. Når man har valgt et billede, vises det. Man kan høre et valgt ord ved at trykke på højttaler-knappen nedenunder. Navnet på det valgte billede eller ord vises desuden i en tekstboks til højre.


Denne knap afspiller en valgt lyd.

Er der tale om opgavetyper, hvor der genereres syntetisk tale, skal man generere lyden ved at trykke på denne knap, hvis den ikke allerede findes på Afasi-assistents server:


Hvis man glemmer at generere en lyd, hører brugeren intet, når han/hun trykker på en højttaler-knap i en opgave, men så genereres lyden, så den afspilles, når brugeren trykker igen.


For at gøre opsætning hurtigere kopieres det valgte mål automatisk fra det øveste felt ned i andre felter, hvor det er relevant, fx et mål-ord (lyd) til billedet for det korrekte valg. Man kan ændre det automatisk indsatte, hvis man har brug for et andet indhold i opgaven. Endelig kopieres målet fra en opgave til den næste i en opgavegruppe, hvor man typisk vil arbejde med det samme ord med forskellige opgavetyper (så man fx både stimulerer med meningsmæssig og lydmæssige opgaver til et ord, før man giver en benævnelsesopgave). Ud over dette, er der også knapper, som kopierer indhold ned i andre felter, hvor det typisk er relevant.


Denne knap kopierer indhold fra primært mål ned i andre felter. Den kopierer også indholdet ind i relevante felter i de følgende opgaver i samme gruppe. Der kopieres dog kun til de næste opgaver, hvis de ikke allerede er udfyldte. Der kopieres endvidere kun billednavn til lydnavn, hvis den pågældende lyd eksisterer.


Denne knap kopierer indhold fra primært mål til det felt, den er vist ved.


Det er muligt at ændre i et opgavesæts skabelon. Dette er praktisk, hvis man vil udvikle opgavesæt, som ligner hinanden. Det kunne fx være at man først træner mening og lyd før mundtlig benævnelse. Vil man have et lignende opgavesæt til at træne skriftlig benævnelse, kan man åbne opgavesættet, fjerne den mundtlige benævnelse og tilføje den skriftlige - og huske at gemme under et nyt navn! Så skal man ikke definere alle de andre opgavers indhold, og det er endda sådan, at når man bladrer gennem opgaverne, vil det meste indhold i de nye opgaver blive indsat automatisk (men det kræver, at man bladrer gennem opgaverne, før man gemmer). Man fjerner og indsætter opgavetyper fra opgavesættets skabelon med disse knapper:


Med denne knap kan man indsætte en ny opgavetype i et eksisterende opgavesæt. Opgavetypen indsættes i alle grupper. Der vises en dialogboks, hvor man dels kan vælge Opgavetypen og dens indstillinger, dels kan man vælge om opgavetypen skal indsættes før eller efter den opgave, man aktuelt står på.


Med denne knap kan man fjerne en opgavetype fra alle grupper i et eksisterende opgavesæt.


Med denne knap kan man redigere indstillinger for en opgavetype fra alle grupper i et eksisterende opgavesæt.


Resultat-oversigt

Her kan man se oversigt over resultater fra opgavesæt.

Man kan vælge om de skal vises efter navn på opgavesæt eller dato (nyeste øverst).

Man kan også vælge, om der skal vises detaljerede resultater.