Afasi-assistent

Lav opgavesæt - redigering


Opgavesæt består af en eller flere opgavetyper, som tilsammen danner grupper, som træner det samme, fx et ord. Antal opgaver i et opgavesæt bliver dermed lig med antal grupper gange antal opgaver i hver gruppe.

Hver opgavetype kan indstilles på forskellige måder, fx om der skal anvendes tekst, billeder eller lyd, hvor mange valgmuligheder der skal være mv.

Når man vil oprette et opgavesæt kan man vælge at anvende en skabelon, som definerer den gruppe, som er basis for opgavesættet, dvs. med opgavetyper og deres indstillinger.

Man kan også vælge at gå i gang med at oprette opgavesættet direkte. Man skal så starte med at definere den første opgavetype i gruppen. Når man har gjort det, kan man efterfølgende tilføje flere opgavetyper til gruppen.

Før man går i gang med at definere indhold i opgaverne, skal man også angive træningsmål for opgavesættet: om der primært trænes tale eller skrift, forståelse, produktion eller spændvidde, enkeltord eller sætninger, samt om det er navneord, udsagnsord, et andet ord, eller flere forskellige ordklasser, der trænes.


Her er et eksempel på, hvordan man putter indhold i opgavesæt (det ser forskelligt ud, afhængigt af opgavetype samt indstillingerne for opgavetypen):

Det er meningen, at alle opgaver i en gruppe skal træne samme ord. Dermed kan man fx i samme omgang træne samme ord efter mening (semantisk), efter lyd (fonemisk) og endelig egentlig benævnelse, enten skriftligt eller mundtligt.


Øverst på siden giver man et navn til opgavesættet.

Neden under angiver man antal grupper.

Der er en trykknap til "Træningsmål", hvis man ønsker at redigere dette.

Endvidere skal man angive, om der skal lydfeedback ("rigtig" og "forkert") ved opgaveløsning (der gives altid visuelt feedback), samt om opgaverne i opgavesættet skal præsenteres i tilfældig rækkefølge.

Derefter kommer felterne til indhold. I bunden er der pileknapper, som man anvender til at komme frem og tilbage i opgavesættet med, til at tilføje og fjerne opgave-grupper, samt til redigere i opgavesættets skabelon. Man slutter med at gemme opgavesættet med "Gem"-knappen.Til venstre er der valgbokse, som viser tilgængelige indtalte ord og billeder i Afasi-assistent. Man kan komme hurtigt ned i listen ved at begynde at skrive det ord, man søger. Når man har valgt et billede, vises det. Man kan høre et valgt ord ved at trykke på højttaler-knappen nedenunder. Navnet på det valgte billede eller ord vises desuden i en tekstboks til højre.


Denne knap afspiller en valgt lyd.

Er der tale om opgavetyper, hvor der genereres syntetisk tale, skal man generere lyden ved at trykke på denne knap, hvis den ikke allerede findes på Afasi-assistents server:


Hvis man glemmer at generere en lyd, hører kursisten intet, når han/hun trykker på en højttaler-knap i en opgave, men så genereres lyden, så den afspilles, når kursisten trykker igen.


For at gøre opsætning hurtigere kopieres det valgte mål automatisk fra det øverste felt ned i andre felter, hvor det er relevant, fx et mål-ord (lyd) til billedet for det korrekte valg. Man kan ændre det automatisk indsatte, hvis man har brug for et andet indhold i opgaven. Endelig kopieres målet fra en opgave til den næste i en opgavegruppe, hvor man typisk vil arbejde med det samme ord med forskellige opgavetyper (så man fx både stimulerer med meningsmæssig og lydmæssige opgaver til et ord, før man giver en benævnelsesopgave). Ud over dette, er der også knapper, som kopierer indhold ned i andre felter, hvor det typisk er relevant.


Denne knap kopierer indhold fra primært mål ned i andre felter. Den kopierer også indholdet ind i relevante felter i de følgende opgaver i samme gruppe. Der kopieres dog kun til de næste opgaver, hvis de ikke allerede er udfyldte. Der kopieres endvidere kun billednavn til lydnavn, hvis den pågældende lyd eksisterer.


Denne knap kopierer indhold fra primært mål til det felt, den er vist ved.


Nederst på siden kan man gå fra opgave til opgave, hoppe til en anden gruppe, samt tilføje og fjerne opgavegrupper. Det vises både, hvilken gruppen man er i, hvilken opgave i gruppen (med angivelse af opgavetype), samt opgavenummer ud af samtlige opgaver i opgavesættet:

+ knappen indsætter en ny opgave-gruppe, knappen med en skraldespand fjerner den opgave-gruppe, man aktuelt er ved. Hop-knappen hopper til en anden opgave-gruppe.


Det er muligt at ændre i et opgavesæts skabelon, dvs. ændre hvilke og hvor mange opgave-typer, som indgår i en opgave-gruppe. Man kan bruge dette, hvis man er startet uden skabelon (så der kun er en opgavetype i hver gruppe). Dette er også praktisk, hvis man vil ændre et eksisterende opgavesæt. Man kan fx udvikle nye opgavesæt, ved at kopiere og ændre eksisterende. Det kunne fx være at man først træner mening og lyd før mundtlig benævnelse. Vil man have et lignende opgavesæt til at træne skriftlig benævnelse, kan man åbne opgavesættet, fjerne den mundtlige benævnelse og tilføje den skriftlige - og huske at gemme under et nyt navn! Så skal man ikke definere alle de andre opgavers indhold, og det er endda sådan, at når man bladrer gennem opgaverne, vil det meste indhold i de nye opgaver blive indsat automatisk (men det kræver, at man bladrer gennem opgaverne, før man gemmer). Man fjerner og indsætter opgavetyper fra opgavesættets skabelon med disse knapper:


Med denne knap kan man indsætte en ny opgavetype i et eksisterende opgavesæt. Opgavetypen indsættes i alle grupper. Der vises en dialogboks, hvor man dels kan vælge Opgavetypen og dens indstillinger, dels kan man vælge om opgavetypen skal indsættes før eller efter den opgave, man aktuelt står på.


Med denne knap kan man fjerne en opgavetype fra alle grupper i et eksisterende opgavesæt.


Med denne knap kan man redigere indstillinger for en opgavetype fra alle grupper i et eksisterende opgavesæt.