Afasi-assistent

Lav opgavesæt - redigering


OBS: Redigering af opgavesæt er ændret i version 5.00 for at gøre det lettere og mere overskueligt. Redigering sker nu på en side med fire faneblade, og der er nu mulighed for straks at se, hvordan et opgavesæt kommer til at se ud for kursisten.

Der er nu følgende faneblade:

  1. Formål: Kategorisering, som skal gøre det lettere at vælge opgavesæt.
  2. Gruppe: Hvilke opgavetyper, der skal indgå i et opgavesæt.
  3. Indhold: Indholdet i opgavesættets grupper: billeder, ord mv.
  4. Afprøv: Se hvordan opgavesættet vil se ud for kursisten.

Nederst på siden, kan man afbryde uden at gemme med Annullér-knappen. Man kan desuden vælge Gem opgavesæt. Endelig kan man vælge Gem skabelon. Hermed gemmes definitionen af opgave-gruppen, så man senere kan starte med en skabelon uden at skulle definere opgave-gruppen igen, hvis man vil have samme træningstype med et andet indhold.


Navn på opgavesæt

Øverst på siden giver man et navn til opgavesættet. Redigerer man et eksisterende opgavesæt, er dette felt allerede udfyldt. Ellers skal man udfylde det, før man kan gemme. Hvis man redigerer et eksisterende opgavesæt, overskrives det, hvis man beholder navnet. Ændrer man navnet, gemmes det som et nyt opgavesæt.


Formål

1) Man skal først vælge Sprog-type, som kan være:

Der kan naturligvis indgå både tale, skrift og ikke-sproglige elementer i et opgavesæt, men det, man skal beskrive, er hovedformålet med opgavesættet, dvs. om man fx først og fremmest ønsker at forbedre talen.

2) Derefter skal man vælge aktiviteten:

3) Næste trin er at vælge, om man arbejder med enkeltord eller sætninger. Dette valg er ikke relevant og kan ikke indstilles, hvis man har valgt ikke-sproglig som sprog-type.

4) Endelig skal man vælge ordklasse:

Dette er kun relevant og kun muligt at foretage ved træning af sprog og enkeltord.


Gruppe

Opgavesæt består af en eller flere opgavetyper, som tilsammen danner grupper, som træner det samme, fx et ord. Antal opgaver i et opgavesæt bliver dermed lig med antal grupper gange antal opgaver i hver gruppe.

Hver opgavetype kan indstilles på forskellige måder, fx om der skal anvendes tekst, billeder eller lyd, hvor mange valgmuligheder der skal være mv.

Øverst på fanebladet skal man angive, om der skal feedback-lyd ("rigtig" og "forkert") ved opgaveløsning (der gives altid visuelt feedback), samt om opgaverne i opgavesættet skal præsenteres i tilfældig rækkefølge.

Ved oprettelse af et ny opgavesæt, skal man under Gruppe starte med at tilføje en opgavetype, tryk på knappen: [ + Tilføj opgave-type ]. Ønsker man mere end en opgavetype i en gruppe, trykker man på knappen igen.

For hver opgavetype, skal man indstille forskellige ting, det kan fx være om målet skal være billede eller lyd.

Til venstre for hver opgavetype er der pile-knapper, som man kan bruge til at flytte opgavetypen op og ned - dvs. frem [ ↓ ] og tilbage [ ↑ ], når der trænes. Man kan også slette opgavetypen igen ved at trykke på skraldespanden.


Indhold

Dette faneblad er gråt og kan ikke vælges, indtil man har valgt mindst en opgavetype til opgavegrupperne med Gruppe-fanebladet.

Når man redigerer indhold, kan man starte med at angive det antal opgave-grupper man ønsker. Antal opgaver i opgavesættet bliver så antal grupper ganget med antal opgavetyper i hver gruppe. Man kan også øge antallet af grupper ved at trykke på [ + ]-knappen for neden. Der indsættes så en gruppe, der hvor man står i opgavesættet. Man kan formindske antal grupper ved at trykke på skralde-spand knappen. Man fjerner så den gruppe, man står i. Trykker man på [ Antal ]-knappen tilføjes og fjernes opgavegrupper i slutningen af opgavesættet.

I bunden er der også pileknapper, som man anvender til at komme frem [ → ] og tilbage [ ← ] i opgavesættet med, samt en [ Hop ]-knap til at hoppe til en anden gruppe.

Alt efter opgavetype er der forskellige former for input-felter og knapper.

Til venstre er der ofte valgbokse, som viser tilgængelige indtalte ord og billeder i Afasi-assistent. Man kan komme hurtigt ned i listen ved at begynde at skrive det ord, man søger. Når man har valgt et billede, vises det. Man kan høre et valgt ord ved at trykke på højttaler-knappen nedenunder:

Navnet på det valgte billede eller ord vises desuden i en tekstboks til højre.


Denne knap afspiller en valgt lyd.

Er der tale om opgavetyper, hvor der genereres syntetisk tale, skal man generere lyden ved at trykke på denne knap, hvis den ikke allerede findes på Afasi-assistents server:


Hvis man glemmer at generere en lyd, hører kursisten intet, når han/hun trykker på en højttaler-knap i en opgave, men så genereres lyden, så den afspilles, når kursisten trykker igen.

For at gøre opsætning hurtigere kopieres det valgte mål automatisk fra det øverste felt ned i andre felter, hvor det er relevant, fx et mål-ord (lyd) til billedet for det korrekte valg. Man kan ændre det automatisk indsatte, hvis man har brug for et andet indhold i opgaven. Endelig kopieres målet fra en opgave til den næste i en opgavegruppe, hvor man typisk vil arbejde med det samme ord med forskellige opgavetyper (så man fx både stimulerer med meningsmæssig og lydmæssige opgaver til et ord, før man giver en benævnelsesopgave). Ud over dette, er der også knapper, som kopierer indhold ned i andre felter, hvor det typisk er relevant.

OBS: der kopieres ikke automatisk til felter, der allerede har indhold, så ændrer man det øverst valg på siden, skal man være opmærksom på, at trykke på kopi-knapperne ud for indhold neden under, hvis relevant.


Denne knap kopierer indhold fra primært mål ned i andre felter. Den kopierer også indholdet ind i relevante felter i de følgende opgaver i samme gruppe. Der kopieres dog kun til de næste opgaver, hvis de ikke allerede er udfyldte. Der kopieres endvidere kun billednavn til lydnavn, hvis den pågældende lyd eksisterer.


Denne knap kopierer indhold fra primært mål til det felt, den er vist ved.

Nederst på siden kan man gå fra opgave til opgave, hoppe til en anden gruppe, samt tilføje og fjerne opgavegrupper. Det vises både, hvilken gruppen man er i, hvilken opgave i gruppen (med angivelse af opgavetype), samt opgavenummer ud af samtlige opgaver i opgavesættet:

+ knappen indsætter en ny opgave-gruppe, knappen med en skraldespand fjerner den opgave-gruppe, man aktuelt er ved. Hop-knappen hopper til en anden opgave-gruppe.


Afprøv

På det fjerde faneblad, Afprøv, kan man se, hvordan opgaverne kommer til at se ud. Til forskel fra en egentlig træning, opsamles der her ikke resultater. Endvidere kan man også gå baglæns i et opgavesæt i modsætning til ved rigtig træning, og man kan gå frem og tilbage uden at have løst opgaverne. Bortset fra det ser ser alt alt ud, som når man træner med opgavesættet. Dette faneblad er også gråt indtil man har valgt mindst en opgavetype i opgavegruppen på fanebladet "Gruppe".

Hvis man mangler at definere indhold til en opgave, vises at det mangler:

Det er ikke muligt at gemme et opgavesæt uden at have defineret alt indhold. Dette er for at forhindre, at en kursist kommer til at støde på et opgavesæt med manglende indhold. Hvis man udvikle et opgavesæt lidt ad gangen, kan man bare øge antallet af opgave-grupper efterhånden. Trykker man på Gem opgavesæt, tjekker Afasi-assistent om alt indhold er defineret, og viser en dialog-boks om manglende indhold, hvis der mangler noget.