Afasi-assistent

Teamfunktioner


Teams er en måde at dele skabeloner, opgavesæt og forløb mellem en gruppe undervisere, fx på samme arbejdsplads. Et team er simpelthen en særlig konto for disse dokumenter. Undervisere (fx logopæder) kan tilslutte sig et team og derefter kopiere sådanne dokumenter mellem egen konto og team-kontoen. Alle medlemmer at teamet har fulde rettigheder til at kopiere til og fra team-kontoen samt omdøbe og slette dokumenter på team-kontoen. Alle har også mulighed for at slette teamet - der er ikke en bestemt team-administrator.

Man kan skifte mellem teams ved at tilslutte sig et andet team. Dermed kan man fx både have et team for en bestemt arbejdsplads og måske en hel region, eller for undervisere man arbejder sammen med et andet sted i landet.

Der kan ikke være flere teams med samme navn. Password kan være simpelt, fx en pinkode, da der ikke er særlige sikkerhedsproblemer. Hvis man sletter et team, sletter man også alle dokumenter (skabeloner, opgavesæt og forløb) på team-kontoen.

Når man kopierer til og fra et team, kan man vælge at sætte en tilføjelse til starten eller slutningen af navnene på alle dokumenter, man vil kopiere. Dette er praktisk, da man ikke kan have flere dokumenter med samme navn.