Afasi-assistent

Skabeloner

I en skabelon sætter man de overordnede indstillinger til et opgavesæt.

Man definerer en eller flere opgavetyper, som tilsammen danner en gruppe, som fx træner et bestemt ord.

For hver opgavetype indstiller man fx om målet er et billede, en tekst eller begge dele.

Man kan endvidere indstille niveauet af hjælp. Fx ved skriftlig benævnelse, om alle bogstaver skal vises til indtastning af ordet, eller kun de bogstaver, som er brugt i ordet.


Når man derefter definerer indhold i opgavesæt, udgør opgavetyperne i skabelonen en gruppe, som man så kan gentage et antal gange med forskellige ord, billeder mv. Antallet af enkeltopgaver i et opgavesæt bliver derfor: antal grupper x opgavetyper i gruppen.

Fx kan man starte med "Forstå", gå videre til "Lydskelnen" og slutte med "Benævnelse". Disse tre opgaver vil derefter udgøre en gruppe, hvor man typisk vil træne det samme ord. Når man efterfølgende putter indhold i et opgavesæt, definerer man hvor mange gange, man vil have gruppen, dvs. hvor mange forskellige ord, man vil træne.