Afasi-assistent

Skabeloner


I en skabelon sætter man de overordnede indstillinger til et opgavesæt. Der findes en side til at vælge skabeloner og en side til redigering af skabeloner. Man behøver ikke anvende skabeloner, men de kan være praktiske, hvis man ofte arbejder med de samme typer af opgavesæt.

OBS: Redigering af skabeloner er ændret i version 5.00 for at gøre den mere fleksibel.


Vælg skabelon til opgavesæt


Man vælger en skabelon i listen til det opgavesæt, som man definere, og derefter trykker man på [ Anvend skabelon ]-knappen i nederste højre hjørne. Denne fører hen til en side, hvor man opretter et nyt opgavesæt med den valgte skabelon.

Man kan også vælge:


Rediger skabelon


Man definerer en eller flere opgavetyper, som tilsammen danner en gruppe, som fx træner et bestemt ord.

Øverst giver man et navn til skabelonen. Redigerer man en eksisterende skabelon, står navnet der allerede. Man kan så eventuelt ændre det og gemme under et nyt navn.

Neden under definerer man, om der skal være feedbacklyd - dvs. om der skal siges "rigtigt" og "forkert", samt om opgavegrupperne skal vises i den definerede rækkefølge eller i tilfældig rækkefølge.

Ved oprettelse af et ny opgavesæt, skal man starte med at tilføje en opgavetype. Tryk på knappen: [ + Tilføj opgave-type ]. Ønsker man mere end en opgavetype i en gruppe, trykker man på knappen igen.

For hver opgavetype, skal man indstille forskellige ting, det kan fx være om målet skal være billede eller lyd.

Man kan endvidere ofte indstille niveauet af hjælp. Fx ved skriftlig benævnelse, om alle bogstaver skal vises til indtastning af ordet, eller kun de bogstaver, som er brugt i ordet.

Til venstre for hver opgavetype er der pile-knapper, som man kan bruge til at flytte opgavetypen op og ned - dvs. frem [ ↓ ] og tilbage [ ↑ ], når der trænes. Man kan også slette opgavetypen igen ved at trykke på skraldespanden.