afasi-assistent.dk - Test-programmer

Test-programmer

Dette er ikke egentlige afasi-tests, men redskaber til at planlægge forløb og afprøve, om der sker fremskridt. Computeren kan med disse programmer bruges som et praktisk værktøj til at undersøge benævnelse, skriftlig ordmobilisering, skrivning til diktat og forståelse (ved udpegning blandt to eller fire billeder).

Formålet med test-programmerne er at udnytte computerens muligheder for at vise billeder - og dermed undgå at anskaffe et stort billedmateriale ud over det, der allerede findes i Afasi-Assistent. Der er ikke tale om normerede eller standardiserede tests, men en mulighed for at lave uformelle testninger til planlægning af indholdet i træningen.

Billed-viser

Billed-skriver

Skærm-skriver

Udpeg billeder

Opsætning af test-programmer

Teknisk om test-menu

Benævnelse

Benævnelse kan undersøges med Billed-viser, som blot viser billeder på skærmen. Terapeuten må altså selv notere på papir, hvad den afasi-ramte svarer. Programmet deler opsætnings-program med "Billed-skriver".    Top 

Skriftlig ordmobilisering

Skriftlig ordmobilisering kan undersøges med Billed-skriver. Her vises et billede på skærmen sammen med et "skærm-tastatur", hvor den afasi-ramte præsenteres for alle bogstaver i alfabetisk orden.    Top 

Skrivning til diktat

Med Skærm-skriver er det op til terapeuten at diktere ordene; på skærmen er blot et tastatur som i "Skriftlig ordmobilisering". Der er intet opsætnings-program, da der ikke er noget at sætte op.    Top 

Forståelse

Forståelse kan testes med udpegning af to eller fire billeder med Udpeg billeder. Programmet kan sige eller vise målordet i skrift, eller begge dele. Programmet deler opsætnings-program og opsætnings-filer med programmet "Vælg billeder til ord". Forskellen mellem trænings-programmet og test-programmet er først og fremmest, at der ikke gives feedback på rigtigt og forkert svar i test-programmet (og der lagres ikke resultater; det må terapeuten notere undervejs). Der er så også blevet plads til at gøre billederne lidt større.    Top 

Teknisk om Test-menu

Programmet er identisk med "Enkelt-start" menu-programmet, men startes med en kommando-linie parameter "test-menu", som gør, at det læser oplysninger om programmer fra konfigurations-filen test-menu.ini i stedet for fra cast_common.ini. Samme metode kan bruges til at lave personligt tilpassede enkelt-start menuer.    Top 

Billed-viser