afasi-assistent.dk - sproglige programmer - udfyld sætninger

Udfyld sætninger

Teoretisk baggrund

I dette program skal en sætning udfyldes med det manglende ord. Det rigtige valg samt nogle distraktorer kan vises ovenfor (afhængigt af opsætningen). Programmet hører til gruppen af programmer, som bruges til mere avancerede elever/patienter. Dvs. at computerens tastatur skal tages i anvendelse, og der er tale om en ren læse-skrive opgave.

Programmet kan anvendes som led i flere trænings-strategier. For det første kan det bruges ved agrammatiske forstyrrelser, f.eks. til træning af brug af verber og funktionsord. For det andet kan det bruges som led i semantisk træning ved især anomiske vanskeligheder. Ved anomiske vanskeligheder kan man bruge programmet på to måder. Dels kan sætningen mangle det ord, der skal trænes, og sætningen bliver en prompt for ordet: "En ____ har snabel og lever i Afrika og Indien". Dels kan man træne opmærksomhed på semantiske features: "En elefant har ____" (en finne, en lang hals, en snabel, et næb).

Opsætnings-programmet Trænings-programmet