afasi-assistent.dk - Nyt i version 1.5 og 1.7

Nyt i version 1.7

Version 1.7 har fuld støtte for Windows Vista. Er der flere brugere oprettet gemmes separate konfigurationer for hver bruger (dette gælder også for Windows 2000 og XP).

Windows Vista og fil-placeringer

Placeringerne af programmets filer er nu ændret, så programmet nu kan fungere med Windows Vista. Windows Vista sætter af sikkerhedsgrunde nogle begrænsninger på, i hvilke mapper, programmer kan befindes sig, og i hvilke mapper, de filer, som programmer opretter eller ændrer, kan befinde sig. Dette betyder, at alle filer, som kan ændres eller tilføjes, nu ligger i den personlige dokumentmappe, hvor Afasi-assistent så har sin egen (under-) mappe. Det gælder forløbsdatabaser og konfigurationsfiler, som husker opsætning fra gang til gang. Det gælder også ord-lyde og billeder.

Dette har også en fordel, som ikke bare gælder Windows Vista, men som også gælder, hvis man bruger Windows 2000 eller XP: Hver bruger, som har sin egen brugerkonto i Windows, har sine egne opsætninger og eventuelle forløb. Alle opgavesæt, lyde og billeder er fortsat fælles for alle brugere, så de ikke fylder ekstra.

Brugerens initieringsfiler og databaser har man for så vidt ikke brug for at finde. Men vil man finde dem, så ligger på Windows-drevet (som regel "C:") under "Documents and settings", så mappen med brugerens navn, i denne "Local settings\Application data\Afasi-assistent." De fælles filer (billeder, ordlyde mv.) findes i Documents and settings\All Users\Application Data\Afasi-assistent". Disse mapper er normalt skjulte, så for at se dem, skal man i Stifinder vælge "Mappeindstillinger" og herunder "Vis skjulte filer og mapper" under fanen "Vis". Det kan undre, at Microsofts retningslinjer foreskriver at programdata skal lægges i skjulte mapper, men det er altså tilfældet, og vi har fundet det mest hensigtsmæssigt at følge retningslinjerne.

Når man for første gang logger på som en anden bruger end den primære administrator-konto, så vil installations-programmet oprette genveje. Det vil også oprette lokale mapper til Afasi-assistent og kopiere konfigurationsfiler over i denne. Oprettes mapper ikke automatisk af Windows Installer, sørger Afasi-assistent selv for det.

USB-nøgler

Den professionelle version af Afasi-assistent, som muliggør at man kan give elever/patienter opgavesæt med hjem, er nu forbedret til også at kunne bruge USB-nøgler (USB memory-stick). Dette berører programmerne Opret elev-diskette og Elev-start samt Resultat-oversigter. I Opret elev-diskette skal man nu vælge hvilket flytbart drev, som man vil anvende - dvs. diskette eller USB-nøgle (eller andre drev-typer, som Windows opfatter som flytbare). Elev-start undersøger selv om der er flytbare drev tilsluttet til computeren. Når den finder et Afasi-assistent opgavesæt på et flytbart drev - diskette eller USB-nøgle, starter den med dette). Resultat-oversigt fungerer på samme måde.

Vendespil er fjernet

Programmet "Vende-spil" er fjernet, da det ikke giver meget mening i genoptræning (det var udviklet til placebokontrol i effektforskning).

Net-konfiguration er fjernet

Muligheden for at administrere forløb over netværk samt for at lade konfigurations-filer ligge på et net-drev er fjernet, da de spillede dårligt sammen med Windows Vista og muligheden for at have separate opsætninger af Afasi-assistent for forskellige brugere.

Program-navne

En teknisk detalje, som ikke har betydning for den måde, man bruger programmerne på: De eksekverbare filer til opsætningsprogrammerne, dvs. programmerne til at redigere opgave-sæt med har fået andre navne, for at undgå at Windows Vista (UAC: User Account Control) tror at der er tale om installations-programmer og derfor kræver administrator-rettigheder for at afvikle dem (før hed de eksekverbare filer noget med "setup" og det kan Vista ikke lide, så nu hedder de noget med "opsætning").


 

Ændringer i version 1.5

CD-Ord 3.x

Afasi-assistent er ændret, så det nu fungerer med CD-ORD 3.x (og nyere versioner) i stedet for CD-ORD 2. Det bruger fortsat sine egne indtalte ord i de fleste tilfælde. Da CD-ORD 3.x benytter Microsofts standard grænseflade til syntetisk tale  (SAPI), er det muligt også at bruge andre systemer, som overholder denne standard (fx. stemmen "Carsten" for Mikro Værkstedets "Tale aftale").. Man skal dog være opmærksom på, at CD-ORD 3.x er indtalte ord, som derfor er mere forståelige end egentlig syntetisk tale (som er computer-genereret), hvilket kan være afgørende ved afasi-træning. Har man flere syntetiske taler installeret, kan man bruge et nyt program til at vælge, hvilken man vil bruge.

Spændvidde programmer

To nye programmer - Spændvidde og Pege-spændvidde, som ikke var inkluderet i version 1.0, har ligget tilgængelige på www.afasi-assistent.dk i nogen tid. Disse programmer er nu inkluderet i version 1.5. Af praktiske hensyn er de placeret på menuen for ikke-sproglige programmer.

Windows 2000, XP og Vista

Under disse styresystemer fungerer Access 97 databaser (som Afasi-assistent bruger til forløbs-styring og registrering af resultater) af lidt anderledes end under Windows 95 og 98 (kræver bredere felter). En rettelse til Forløbs-opsætnings-programmet har i nogen tid ligget på www.afasi-assistent.dk. Denne rettelse er nu inkluderet i version 1.5.

Elev-disketter

Der findes nu mulighed for at købe en udvidet "professionel" version som tillader, at man på en simpel måde kan give elever opgaver med hjem, uden at eleven behøver sin egen licens. En særlig elev-cd installerer en version hos eleven, som kun kan bruges til at arbejde med opgaver fra en elev-diskette. Med et særligt program kan man så overføre et opgavesæt til en diskette. Hjemme har eleven et program på skrivebordet som på en simpel måde afvikler opgavesættet på disketten. Hvis eleven tager disketten tilbage kan man se og udskrive resultater, se næste afsnit.

Gemme resultater

Man kan nu også gemme resultater, selv om man ikke bruger forløb, men afvikler programmerne enkeltvis. Der er tilføjet en knap på dialog-boksen med resultater, som vises når et opgavesæt er slut, og som gør at resultater ikke bare kan udskrives, men også gemmes i html format. Derfor er der også et nyt program, som kan bruges til at vise disse og udskrive gemte resultater. Samme program bruges til at se og udskrive resultater fra de nye elev-disketter.

Lyde og billeder i andre mapper

Dialog-boksene, som henter lyde og billeder i opsætningsprogrammerne har fået tilføjet nye knapper, som kan enten kopiere lyde eller billeder fra andre mapper ned i Afasi-assistents standardmapper for lyde og billeder, eller lade Afasi-assistent bruge lyde og billeder, som forbliver i andre mapper (fx på en CD).

Udskift Windows-skrivebord

Funktionen "Udskift Windows-skrivebord" installeres ikke under Windows XP og Vista, da disse styresystemer ikke tillader denne mulighed.