afasi-assistent.dk - sproglige programmer - hvem & hvad?

Hvem & hvad?

Teoretisk baggrund

Programmet bruges til at træne verber. Man skal opbygge en simpel sætning, som passer til et billede. Man bliver promptet med spørgsmål, således at man først skal skrive verbet, så subjektet, og til sidst objektet. For hvert ord, man har skrevet, skal man trykke på OK-knappen. Programmet er inspireret af Loverso et al.'s artikler om agrammatisme træning.

Opsætnings-programmet Trænings-programmet